Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Działania miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii - raport 17

20 kwietnia 2020, 13:57

fot. DronView

fot. DronView

Prezydent Jaworzna informuje o działaniach miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii oraz realizacji zadań wynikających z bieżącej pracy miasta /RAPORT NR 17/.

Wykaz najważniejszych telefonów dla mieszkańców - informacje w spawie koronawirusa:

 • Narodowy Fundusz Zdrowia - 800 190 590, (infolinia krajowa ws. koronawirusa)
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie - 512 306 935, 690 538 610.
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - 32 618 18 90, 668 840 327
 • Straż Miejska - 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 32 61 81 840 (obsługa m.in. zgłoszeń osób potrzebujących pomocy; nabór wolontariuszy w ramach projektu: Ja.Wolontariusz. Drużyna Jaworznickiego Wolontariatu)

***

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Od 20 kwietnia decyzją Rządu RP zmieniły się niektóre zasady bezpieczeństwa. Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku wejdziemy w celach rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia będzie mogła poruszać się bez opieki osoby dorosłej. Podstawy nowej normalności - najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa:
  • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
  • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
  • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
  • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
  • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.
 • Dziękujemy mieszkańcom za stosowanie się do obowiązku zasłaniania nosa i ust podczas przebywania w miejscach publicznych. Dzięki zdyscyplinowaniu jaworznian, w naszym mieście utrzymuje się niski poziom zakażeń. Dotychczas stwierdzono dwa przypadki zarażenia koronawirusem, mieszkańcy Jaworzna czują się dobrze i chorobę przechodzą w izolacji domowej pod nadzorem sanitarnym.
 • Śląski pakiet dla gospodarki: Miliard złotych wsparcia dla gospodarki w regionie to kompleksowa oferta działań i realna pomoc dla przedsiębiorców. Inicjatorem powstania programu jest Zarząd Województwa Śląskiego. Śląski Pakiet dla Gospodarki w znacznej mierze powstał w oparciu o środki unijne zarządzane z poziomu województwa. Pakiet będzie uzupełnieniem działań strony rządowej w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Śląski pakiet dla gospodarki obejmie pięć filarów: pożyczki obrotowe i płynnościowe, wsparcie pracodawców, wsparcie bezzwrotne, działania wspierające i wejścia kapitałowe. Łączna pula środków wynosi 1 mld zł. Więcej na https://invest-in-silesia.pl/content/slaski-pakiet-dla-gospodarki
 • Od poniedziałku - 20 kwietnia br. Stacja Kontroli Pojazdów PKM Jaworzno jest ponownie otwarta dla Klientów. Spółka wdrożyła i w pełni stosuje obowiązujące wytyczne krajowe dot. dezynfekcji i dba o stałe zapewnienie jak najwyższych standardów bezpieczeństwa. Kompleksowa oferta Stacji Kontroli Pojazdów dostępna jest na https://www.pkm.jaworzno.pl/www/home-page/stacja-kontroli-pojazdow/
 • Pierwsza farma fotowoltaiczna Taurona o mocy 5 MW powstanie w Jaworznie na terenach, na których w przeszłości zlokalizowana była Elektrownia Jaworzno I przy ul. Sportowej. Projekt będzie współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Farmę w Jaworznie zbuduje konsorcjum spółek Tauron Serwis i Tauron Dystrybucja Serwis, które wygrało przetarg na realizację tego przedsięwzięcia. Obecnie na terenie inwestycji trwają prace projektowe. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest jeszcze w tym roku.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Urząd Stanu Cywilnego:

USC bezpośrednio obsługuje petentów dokonując rejestracji urodzeń i zgonów oraz udzielając już zaplanowanych ślubów. Osoby, którym potrzebne są akty stanu cywilnego obsługiwane są za pomocą platformy ePUAP, skrzynki mailowej i tradycyjnej poczty. Wszelkie informację dot. załatwiania spraw udzielane są telefonicznie.

W okresie od 14 kwietnia do 18 kwietnia dokonano:

 • 8 rejestracji urodzeń,
 • 21 rejestracji zgonów,
 • 2 udzielone śluby,
 • 65 przyjętych wniosków za pomocą platformy ePUAP, skrzynki mailowej i tradycyjnej poczty,
 • 188 informacji udzielonych mieszkańcom telefonicznie.

Wydział Spraw Obywatelskich:

W Wydziale Spraw Obywatelskich w okresie od 14 kwietnia do 18 kwietnia dokonano m.in.:

 • rejestracja pojazdów - zgłosiły się 22 osoby (zarejestrowano 5 pojazdów i wydano 16 stałych dowodów rejestracyjnych), odebrano 267 telefony, udzielono odpowiedzi na 22 maile i 3 ePUAPem, przyjęto 11 powiadomień o nabyciu pojazdów;
 • prawa jazdy - zgłosiło się 16 osób w spr. wydania prawa jazdy, odebrano 147 telefonów, wydano 3 prawa jazdy, udzielono odpowiedzi na 5 maili, sporządzono 6 pism wychodzących, wydano 2 decyzje i 5 wszczęć postępowań;
 • dowody osobiste - zgłosiło się 20 osób po odbiór dowodu osobistego, wpłynęło przez ePUAP 7 wniosków o wydanie dowodu os., odebrano 51 telefonów, przyjęto 9 wniosków o wydanie dowodu osobistego złożone osobiście, 3 osoby zgłosiły utratę dowodu osobistego;
 • ewidencja ludności - zgłosiło się 20 osób (potwierdzenie profilu zaufanego, wydanie zaświadczenia), dokonano 10 zameldowań przez platformę ePUAP, odebrano 50 telefonów, odpowiedziano na 11 maili, dokonywano na bieżąco weryfikacji kandydatów na członków OKW, wysłano zawiadomienia do innych gmin o dopisaniu wyborcy do spisu wyborców na terenie gminy Jaworzno, wysłano zawiadomienia o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców;
 • sprawy wojskowe - odebrano 42 telefony w spr. kwalifikacji wojskowej;
 • działalność gospodarcza - załatwiono 4 sprawy (2 osobiście, 2 z wniosków), przyjęto 2 wnioski w sprawach alkoholu i 1 wniosek w sprawie transportu, przyjęto 2 wnioski o zmianę danych w CEIDG, odebrano 51 telefonów.

Wydział Edukacji:

 • Gmina Miasta Jaworzna na podstawie uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" złożyła wniosek do Wojewody Śląskiego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3.
 • W bieżącym roku wniosek dotyczy 6 szkół podstawowych, a w latach 2016 - 2019 dofinansowanie w ramach ww. programu otrzymało 12 jaworznickich szkół. Pozyskane środki szkoły mogą przeznaczyć na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), w szczególności lektur szkolnych. Dzięki udziałowi w programie zostaną powiększone i uatrakcyjnione księgozbiory bibliotek szkolnych. Obecnie Gmina Miasta Jaworzna oczekuje na rozpatrzenie wniosku.

Wydział Inwestycji Miejskich:

 • 20 kwietnia br. podpisana została umowa na wykonanie zadania Pumptrack dla Jaworzna z firmą Velo Projekt z Białegostoku z terminem realizacji do końca września br. Zadanie będzie realizowane w w systemie "zaprojektuj i zbuduj". Pumptrack zlokalizowany przy Miejskim Centrum Integracji Transportu to jedno ze zwycięskich zadań w ramach 7. edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. To drugie zadanie wyłonione do realizacji w puli 2,2 mln zł. Równolegle realizowane jest zadanie główne dot. budowy chodników w dzielnicach Jaworzna. W przypadku chodników - opracowana już została dokumentacja projektowa, obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonawcę robót.
 • Wydział Inwestycji Miejskich polecił wykonawcom przegląd drzewostanu poz sezonie zimowym w następujących lokalizacjach: ul. Bielańska, ul. Krakowska (na wysokości PKM), Obwodnica Północna (pomiędzy Rondem Ks. Bajera i rondem na ul. Chełmońskiego, na wysokości Parku Chrząstówka i przy rondzie im. Marii i Lecha Kaczyńskich), ul. Chełmońskiego (poniżej stacji ładowania pojazdów oraz naprzeciwko szpitala), ul. Sobieskiego.

Wydział Ochrony Środowiska:

 • Wydział Ochrony Środowiska realizuje na bieżąco zadania zarówno w ramach postępowań administracyjnych jak  wynikające z nadzoru w ramach realizowanych programów i projektów czy nad zleconymi pracami w lasach gminnych. Prowadzimy szereg postępowań ws. wycinki drzew, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zezwoleń na gospodarowanie odpadami, których jest szczególnie dużo z uwagi na zmiany przepisów. WIOS przekazuje nam interwencje w zakresie odpadów bądź wnosi o przekazanie informacji lub kopii decyzji dotyczących niektórych podmiotów.

Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera:

 • Dokładnie miesiąc temu - 19 marca br., zgodnie z wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami, GEOsfera została zamknięta dla odwiedzających. Zgodnie z nowymi wytycznymi, które weszły w życie 20 kwietnia br., teren ośrodka jest dostępny dla mieszkańców, jednak nadal konieczne jest zachowanie nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa. Nie będą dostępne plac zabaw ani grilowisko, a tężnia pracować będzie w trybie technicznego rozruchu.  Przypominamy o względach bezpieczeństwa - maseczki i dystans.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

 • Na potrzeby zwalczania koronawirusa, Prezydent Jaworzna uruchomił kolejną rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe. Rzeczy dostarczane są partiami i w części zostały już przekazane personelowi medycznemu, służbom i jednostkom zapewniającym obsługę mieszkańców oraz opiekę nad osobami niesamodzielnymi.
 • Zgodnie z decyzją Sztabu Kryzysowego COVID-19 Jaworzno, powołanego przez Prezydenta Miasta, wstrzymane zostaje nadawanie komunikatów głosowych emitowanych z pojazdów OSP, Policji, Straży Miejskiej oraz MCKIS. Służby zostały zadysponowane do innych zadań w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2. Na wyposażeniu służb pozostaną megafony ze stacją odtwarzania, zakupione przez Urząd Miejski w Jaworznie.

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 44,
 • placów zabaw - 27,
 • parków miejskich - 24.

Zrealizowano 33 zgłoszenia mieszkańców.
 

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 145.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Umożliwienie bieżącej elektronicznej rejestracji przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy; ilość rejestracji elektronicznych - 270  ogółem.
 • Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" z uwzględnieniem rozszerzonego pakietu 2.0 wprowadzonego z dniem 18 kwietnia 2020r.:
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych; zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3c9zldL;
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy; zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e53Kvn;
  • części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną  niezatrudniającego pracowników; zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e741hy.
 • Szczegółowe informacje pod nr tel.: 32/ 61-81-903, 61-81-904. Wnioski, które wpłynęły do tut. Urzędu stanowią zbiorczą kwotę 710 000 zł i są niezwłocznie opiniowane. Wnioski wymagające korekty podlegają błyskawicznej interwencji pracowników merytorycznych Urzędu. Aktualnie wypłacono wsparcie łącznie w wysokości 27 300 zł.
 • Trwa nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej". Wnioski, które wpłynęły do tut. Urzędu stanowią zbiorczą kwotę 1 835 000,00 zł - aktualnie wypłacono wsparcie łącznie w wysokości 1 280 000 zł. Wnioski są niezwłocznie opiniowane.
 • W związku z tzw. Tarczą Antykryzysową 2.0 - od 18 kwietnia 2020 r. rozszerzono nabór wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców nie zatrudniających pracowników. Zasady ubiegania się o pożyczkę na stronie:  https://bit.ly/34NtsQZ
 • Trwa zdalne wsparcie doradców zawodowych dla wszystkich, którzy odczuwają niepewność, zagrożenie, obawę przed utratą pracy lub tych, którzy utracili pracę. Konsultacje można uzyskać za pomocą komunikatorów WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Skype oraz telefonu (32) 61 81 912 lub (32) 61 81 919. W ramach uruchomionego wsparcia zarejestrowano porady w różnej tematyce w obszarze rynku pracy.
 • Uruchomiano infolinię dot. udzielania informacji o możliwościach otrzymania wsparcia w ramach pakietu pomocowego tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0. Telefon (32) 61 81 920.

Miejska Biblioteka Publiczna:

adres strony internetowej: www.biblioteka.jaw.pl
telefon: 32 751-91-92
Facebook: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
mail: poczta@biblioteka.jaw.pl

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie zaprasza 12 maja o godz. 17.30 na pierwsze spotkanie online, którego gościem będzie Dominika Słowik. Pochodząca z Jaworzna pisarka, debiutowała w 2015 r. powieścią "Atlas: Doppelganger", za którą była nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia 2016 w kategorii proza. Jej druga książka, "Zimowla", wydana w 2019 r., została uhonorowana m.in. Paszportem "Polityki" oraz nagrodą Odkrycie Empiku 2019 w kategorii Literatura. Podczas łączenia prowadzony będzie czat umożliwiający zadanie autorce pytania. Wydarzenie zorganizowane zostanie w ramach Tygodnia Bibliotek 2020, którego hasło brzmi "Zasmakuj w bibliotece". #UdomowionKultura #Zostańwdomu

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Rozpoczęto planowanie przeprowadzania szczepień ochronnych zgodnie z zaleceniami GIS udzielanie usług komercyjnych z zakresu Medycyny Pracy.
 • Prezes Zarządu Spółki ZLO zapewnił o objęciu opieką medyczną podopiecznych Domu Dziecka. Warunkiem jest zadeklarowanie podopiecznych do lekarza ZLO przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej.
 • Prace dodatkowe: plewienie, "Zielony Łubowiec" - odchwaszczanie, zbieranie odpadów na terenie gminnym przy ul. Matejki 20, ul. Wąska 2:  zamalowanie napisów na elewacji budynku, ul. Wąska 2, ul. Kościuszki 12: regulacja i naprawa samozamykaczy w drzwiach wejściowych do klatek, kontrole oznakowania dot. zakazu wstępu na gminne place zabaw.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja przystanków autobusowych wodą wysokooozonowaną.
 • Kontrolny, przedweekendowy objazd czystości - Rynek, rynki.
 • dzielnicowe, MCIT, Park Kieszonka, Park Chrząstówka, Wodny Plac Zabaw.
 • Sprzątanie Velostrady.
 • Prace porządkowe na ul. Sienkiewicza (Centrum), ul. Kolejarzy (Szczakowa).
 • Znakowanie domków dla kotów (współpraca MZDiM z Wydziałem Ochrony Środowiska UM).

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na MCITcie przy lodowisku/parkingu rowerowym i przy przystanku autobusowym.
 • Testowanie moderznizowanych na Rynku fontann.
 • Prace związane z wykonaniem peroniku na przystanku na Cezarówce Dolnej.
 • Sprzątanie przejść podziemnych i przystanków autobusowych (zamiatanie, usuwanie śmieci, opróżnianie koszy).
 • Prace związane z korektą lokalizacji przejścia dla pieszych na ul. Kasztanowej (Jeziorki).
 • Pielęgnacja zieleni w Parku Kieszonka.
 • Pielęgnacja żywopłotu ul. Martyniaków.

***

RAPORT NR 16 z 17 kwietnia 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podała, że od 20 kwietnia zmienią się niektóre zasady bezpieczeństwa w ramach przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku wejdziemy w celach rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia będzie mogła poruszać się bez opieki osoby dorosłej. Ważne jednak, byśmy korzystali z nowych przepisów odpowiedzialnie. Jeśli nie musimy – nie wychodźmy z domów i ciągle zachowajmy zwiększoną ostrożność. Więcej na naszej stronie
 • Przypominamy, że od czwartku, 16 kwietnia br. do odwołania, wszyscy mają obowiązek zakrywania ust i nosa. To kolejne działania podejmowane przez rząd by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie.
 • Dofinansowania bez zbędnej zwłoki Z chwilą wejścia w życie pakietu pomocowego dla przedsiębiorców w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” Jaworznicki Urząd Pracy natychmiast ruszył z pomocą dla mikroprzedsiebiorców – ogłaszając jeszcze tego samego dnia nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Diałalności gospodarczej. Jaworznicki PUP jednym z  pierwszych urzędów na Śląsku,  który ogłosił nabór na dofinansowanie dla małych i średnich firm. Więcej na stronie.
 • Ponad 110 tys. wniosków w ramach „tarczy antykryzysowej” wpłynęło do oddziałów ZUS w województwie śląskim. Najwięcej, bo 84,5 tys., dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek. 76 proc. formularzy składanych jest elektronicznie  poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Więcej na naszej stronie.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Wydział Inwestycji Miejskich

Aktualnie prowadzone są następujące prace budowlane:

 • zagospodarowanie terenu wokół budynku Hali Widowiskowo-Sportowej (planowany termin zakończenia prac: listopad 2020 r.);
 • wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej (planowany termin zakończenia prac: październik 2020 r.);
 • roboty remontowe w pomieszczeniach budynku Hali Widowiskowo-Sportowej (planowany termin zakończenia prac: maj 2020 r.);
 • rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 (planowany termin zakończenia prac: lipiec 2020 r.);
 • rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA (planowany termin zakończenia prac: grudzień 2020 r.);
 • rejon byłej hałdy Piłsudski w Jaworznie - zagospodarowanie zielenią (planowany termin zakończenia prac: grudzień 2020 r.);
 • budowa łącznicy Trasy Śródmiejskiej DK79 ze skrzyżowaniem ul. 11 Listopada i ul. Grunwaldzkiej wraz z przebudową ul. 11 Listopada w Jaworznie, w ramach budowy Obwodnicy Północnej - wykonanie dokumentacji projektowej (planowany termin zakończenia prac: październik 2020 r.);
 • zagospodarowanie terenów zieleni w Jaworznie - Park Podłęże (planowany termin zakończenia prac: grudzień 2020 r.).
 • Na obecną chwilę prace wykonywane są zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi dla poszczególnych zadań.
 • Dodatkowo rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony dla zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla "Pumptrack dla Jaworzna przy hali widowiskowo - sportowej MCKiS", realizowanego w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana do końca tego miesiąca.
 • Wydział realizuje także bieżące działania związane z zadaniami w fazie kocepcyjnej i projektowej.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

 • Rozpoznawane są możliwości utworzenia zespołów wyjazdowych do pobierania wymazów z gardła w warunkach domowych.
 • Na potrzeby zwalczania koronawirusa, Prezydent Jaworzna uruchomił kolejną rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe. Dotychczas dostarczono 5 000 szt. maseczek jednorazowych oraz zamówiono 20 000 szt. maseczek jednorazowych, 11 000 szt. maseczek wielorazowych, 6 000 szt. (60 opakowań) rękawiczek nitrylowych, 94 szt. płynu do dezynfekcji 5 l oraz fartuchy jednorazowe (dostarczono do bezpłatnego uszycia do Zakładu Karnego w Trzebini). Rzeczy dostarczane są partiami i w części zostały już przekazane personelowi medycznemu, służbom i jednostkom zapewniającym obsługę mieszkańców oraz opiekę nad osobami niesamodzielnymi
 • Na wymienione działania wydatkowano dotychczas kwotę 222 255,00 zł

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 12,
 • placów zabaw - 12,
 • parków miejskich - 9.

Zrealizowano 15 zgłoszeń mieszkańców.
Prowadzono akcję informacyjną dotyczącą stanu epidemii i obowiązku pozostania w miejscu zamieszkania – rejon Długoszyn, Pieczyska i Ciężkowice.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 143.
 • Wykaz dzielnic, w których nadawane były komunikaty o zagrożeniu epidemicznym Centrum, Gigant, Podłęże, Os. Stałe, Jeleń, Byczyna.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej:

strona internetowa: www.psp.jaw.pl
tel. 32 751-87-10
mail: pspjaworzno@katowice.kwpsp.gov.pl lub msk@psp.jaw.pl

Jednostki OSP z terenu miasta jeździły po swoich dzielnicach i ogłaszały komunikaty:

 • OSP Osiedle Stałe - wyjazd do południa i po południu;
 • OSP Dąbrowa Narodowa - wyjazd do południa i po południu;
 • OSP Ciężkowice – wyjazd do południa i po południu;
 • OSP Długoszyn – wyjazd po południu;
 • OSP Byczyna - wyjazd do południa i po południu.
 • W sumie 10 samochodów i 20 ochotników.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Kolejna akcja wydawania żywności przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Już po raz trzeci w tym roku (drugi raz w kwietniu) w dniach 15 - 16 kwietnia br., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził akcję wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Łącznie rozdysponowano ok. 6 ton żywności, które trafiły do 600 osób/rodzin.
 • MOPS uruchomił codzienny dyżur (również w weekendy) w celu udzielania niezbędnych informacji w zakresie możliwości otrzymania pomocy pod numerem infolinii: 32/ 61-81-840 w godzinach od 7.30 do 19.00 lub mailowo: mops@mops.jaworzno.pl
 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: https://mops.jaworzno.pl/aktualnosci/instrukcje-o-dzialanosci-mops-i-innych-jednostek.html

Szpital Wielospecjalistyczny

adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
telefon: 32 317 45 11
Facebook: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

 • Utworzenie oddziału przejściowego dla pacjentów oczekujących na wynik badania w kierunku podejrzenia COVID-19. Odział przygotowano z myślą o pacjentach, u których podejrzewa się chorobę COVID 19 i którzy wymagają obserwacji w warunkach szpitalnych. Pacjent będzie hospitalizowany do momentu otrzymania wyniku testu pozytywnego na obecność koronawirusa, czyli: jeśli fakt zarażenia się wirusem zostanie potwierdzony, to wtedy pacjent opuści oddział i zostanie niezwłocznie przetransportowany do innego szpitala - takiego, który dysponuje odziałem zakaźnym. Personel medyczny został w pełni przygotowany i zabezpieczony do pracy na nowym oddziale, w którym wydzielono 4 miejsca spełniające warunki właściwej izolacji dla osób z podejrzeniem COVID 19.
 • Realizacja zakupów środków ochrony osobistej z wszelkich możliwych źródeł i w możliwych do zakupu ilościach. Szpital codziennie analizuje zakres stanu posiadania ww. środków, jak również monitoruje zapasy magazynowe. Ponadto Szpitala systematycznie informuje Śląski Urząd Wojewódzki – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o brakach ww. środków, jednocześnie prosząc o ich zabezpieczenie.
 • Szpital gromadzi zapasy podstawowych leków, zwłaszcza płynów infuzyjnych, antybiotyków i leków przeciwgorączkowych w ramach obowiązujących umów.

Uwaga!

 • Od 16.03.2020 r. SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, w związku z zagrożeniem koronawirusem, wstrzymał zaplanowane hospitalizacje i porady.
 • Do szpitala przyjmowani są tylko pacjenci w tzw. Trybie ostrodyżurowym, pacjenci z zagrożeniem życia i zdrowia (czyli bezwzględnie wymagający hospitalizacji i porad) oraz pacjentki do porodu. Wstrzymano porody rodzinne.
 • Przypominamy, że w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie od dnia 12 marca 2020 r. wprowadzono CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN. W przypadku Oddziału Pediatrii i Oddziału Chirurgii Dziecięcej razem z dzieckiem może przebywać 1 osoba dorosła (rodzic/opiekun). /Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem 2019 - nCoV./

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Umożliwienie bieżącej elektronicznej rejestracji przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy; Ilość rejestracji elektronicznych - 254  ogółem.
 • Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej":
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3c9zldL.;
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e53Kvn;
  • części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną  niezatrudniającego pracowników; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e741hy. Szczegółowe informacje pod nr tel.: 32/ 61-81-903, 61-81-904. Wnioski, które wpłynęły do Urzędu stanowią łączną kwotę 530 000,00 zł. Wnioski wymagające korekty podlegają błyskawicznej interwencji pracowników merytorycznych Urzędu. Aktualnie wypłacono wsparcie łącznie w wysokości 19 080,00 zł.
 • Trwa nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej". Wnioski, które wpłynęły do Urzędu stanowią łączną kwotę: 1 685 000,00 zł. Aktualnie wypłacono wsparcie łącznie w wysokości 960 000,00 zł; Wnioski są niezwłocznie opiniowane.
 • celem zapewnienia płynności udzielanego wsparcia wystąpiliśmy o dodatkowe środki finansowe z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
 • trwa zdalne wsparcie doradców zawodowych dla wszystkich, którzy odczuwają niepewność, zagrożenie, obawę przed utratą pracy lub tych, którzy utracili pracę. Konsultacje można uzyskać za pomocą komunikatorów WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie oraz telefonu (32) 61 81 912 lub (32) 61 81 919. W ramach uruchomionego wsparcia zarejestrowano porady w różnej tematyce w obszarze rynku pracy.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Weryfikacja kont do rejestracji elektronicznej w toku,
 • Bieżące działania na rzecz ochrony osobistej pracowników, ochrony pacjentów.

Wodociągi Jaworzno:

adres strony internetowej: www.wodociagi.jaworzno.pl
telefon: 32  318 60 00, dyspozytor 994
Facebook: Wodociągi Jaworzno sp z o o
mail: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl

 • Bieżące prace związane z produkcją i dystrybucją wody pitnej oraz prace związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta. Prace realizowane są z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wprowadzonymi i obowiązującymi w Wodociągach Jaworzno procedurami.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

 • Po spełnieniu kilku warunków mieszkańcy Jaworzna mogą starać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Od początku roku do MZNK wpłynęły 253 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 105 wniosków o dodatek energetyczny.
 • Komu przysługuje ta forma pomocy:
  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.
  • Informacje o zasadach przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i energetycznego oraz wnioski do pobrania pod linkiem http://mznk.jaworzno.pl/nieruchomosci/ w zakładce Dodatek mieszkaniowy i energetyczny. Więcej informacji pod nr tel.:  (32) 745 10 77, (32) 745 10 78.
  • Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można przesyłać za pośrednictwem poczty lub umieścić w specjalnie udostępnionej skrzynce, która znajduje się przy drzwiach budynku siedziby MZNK ul. Północna 9b (wejście od strony ul. Podwale).

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej.

 • Opróżnianie koszy i zbieranie śmieci:
 • teren przy Szkole Społecznej os. Stałe,
 • skwer przy ul. Łukasiewicza,
 • Park Lotników + Aleja Tysiąclecia,
 • Łubowiec teren tzw. „Zielony Łubowiec”.

Prace pozostałe:

 • plewienie przy Cmentarzu Radzieckim na Pechniku,
 • przycięcie odrostów przy parkingu na ul. Górników z Danuty,
 • „Zielony Łubowiec” - odchwaszczanie rabat oraz usuwanie zeszłorocznych łodyg traw,
 • podlewanie sosen przy pomniku „Grunwald” w Szczakowej,
 • naprawa i montaż skrzynek pocztowych w budynku przy ul. Kolejarzy 75,
 • sprzątanie fontanny w Parku Pocztowa,
 • zlikwidowanie dzikiego wysypiska przy ul. Ogrodniczej (działka oczyszczona ze wszystkich odpadów, postawiono tabliczka informująca o zakazie wyrzucania odpadów i gruzu).

Place zabaw

 • Przeprowadzono kontrole oznakowania dot. zakazu wstępu na gminne place zabaw.

Cmentarze komunalne Wilkoszyn oraz Szczakowa

 • Prac porządkowe: zbieranie śmieci, sprzątanie alejek i kwater cmentarnych.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja przystanków autobusowych wodą wysokooozonowaną
 • Budowa i montaż "hotelu" dla owadów
 • Pielęgnacja zieleni na Rynku w Byczynie
 • Prace porządkowe na wysepkach na Osiedlu Stałym
 • Prace związane z korektą lokalizacji przejścia dla pieszych na ul. Kasztanowej (Jeziorki)

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Nowy termin sprzedaży działek mieszkaniowych - 3 czerwca: dwa duże przetargi, których przedmiotem są gminne działki mieszkaniowe w Dąbrowie Narodowej, zostały z powodu stanu epidemii odwołane. Ale to nie oznacza, że szansa zakupu atrakcyjnej działki na nowo powstającym osiedlu jednorodzinnym przepadła bezpowrotnie. Podano nowy termin sprzedaży - 3 czerwca. Tego dnia będzie można wybierać aż spośród 18 nieruchomości w okolicach ul. Storczyków i Syrokomli.
 • Kolejna akcja wydawania żywności przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Już po raz trzeci w tym roku (drugi raz w kwietniu) w dniach 15 - 16 kwietnia br., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził akcję wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Łącznie rozdysponowano ok. 6 ton żywności.
 • Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie szyją maseczki. Dzisiaj kolejna partia maseczek trafiła do Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie i Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Jaworznie.
 • Przypominamy, że konsultacje 8. edycji JBO zostały zawieszone. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 a co za tym idzie liczne ograniczenia w komunikacji, wstrzymujemy akcję informacyjną oraz kolejne kroki związane z naborem zadań do Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego 2021. O dalszych decyzjach będziemy informować, gdy sytuacja ustabilizuje się. Więcej informacji: mailowo - jbo@um.jaworzno.pl oraz pod nr tel. 32 61 81 582.
 • Jaworzno otrzymało jedno z najwyższych dofinansowań w ramach konkursu grantowego "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Środki w wysokości blisko 100 tys. zł zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i dostęp do internetu w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Więcej na www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5807/jaworzno_pozyskalo_dofinansowanie_na_laptopy_dla_uczniow.html
 • Minął zaledwie tydzień od wprowadzenia Pakietu Wsparcia dla Biznesu w ramach programu Jaworznicki ATOM (Antykryzysowa Tarcza Ochrony Mieszkańców) i niemal każdego dnia kolejni przedsiębiorcy zgłaszają się po pomoc. Gminne wsparcie opiera się głównie na ulgach, odroczeniach lub rozbiciu na raty spłat podatków lokalnych. Jest też pomoc w regulowaniu czynszów - od odroczeń i systemów ratalnych, po ulgi sięgające do 50% za lokale w zasobach spółek komunalnych. Więcej na www.um.jaworzno.pl/pl/biznes/aktualnosci/5806/jak_dziala_atomowy_pakiet_dla_biznesu.html

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Wydział Obrotu Nieruchomościami:

Przetargi odwołane i ponownie ogłoszone:

 • pierwszy przetarg na sprzedaż działek gminnych, położonych w rejonie ul. Storczyków w Jaworznie - odwołane z 22 kwietnia 2020 r. i ponownie ogłoszone na 3.06.2020 r.
 • pierwszy przetarg na sprzedaż zabudowanej działki gminnej, położonej przy ul. Wiosny Ludów 29, odwołany z dnia 15.04.2020 r. i ponownie ogłoszony na 27.05.2020 r.
 • drugi przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki w rejonie ul. Św. Wojciecha, odwołany z  29 kwietnia 2020 r. i ponownie ogłoszony na 17.06.2020 r.
 • pierwszy przetarg na sprzedaż działek w rejonie ul. Storczyków i ul. Syrokomli - odwołane z 29 kwietnia 2020 r.i ponownie ogłoszone na 3.06.2020 r.
 • pierwszy przetarg na sprzedaż zabudowanej działki gminnej położonej przy ul. Jagiellońskiej 54A - odwołany z 15 kwietnia 2020 r. i ponownie ogłoszony na 27.05.2020 r.
 • pierwszy przetarg na sprzedaż działek gminnych, położonych w rejonie ul. Pszenicznej - odwołane z 15 kwietnia 2020 r. I ponownie ogłoszone na 27.05.2020 r.
 • pierwszy przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek położonych w rejonie ul. Grunwaldzkiej - odwołany z 1.04.2020 r. i ponownie ogłoszony na 17.06.2020 r.

Przetargi ogłoszone bez uprzedniego odwoływania:

 • pierwszy przetarg na sprzedaż działek gminnych, położonych przy ul. Prostej - ogłoszony na 13.05.2020 r.

Przetargi odwołane:

 • drugi przetarg na sprzedaż działki gminnej w rejonie ul. Bratków w Jaworznie - odwołany z 22 kwietnia 2020 r. (ponowiony zostanie wykaz nieruchomości i ogłoszony pierwszy przetarg);
 • drugi przetarg na sprzedaż działki gminnej położonej przy ul. Wandy - odwołany z 15 kwietnia 2020 r. (ponowiony zostanie wykaz nieruchomości i ogłoszony pierwszy przetarg).

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

 • Rozpoznawane są możliwości utworzenia zespołów wyjazdowych do pobierania wymazów z gardła w warunkach domowych.
 • Na potrzeby zwalczania koronawirusa, Prezydent Jaworzna uruchomił kolejną rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe. Dotychczas dostarczono 5 000 szt. maseczek jednorazowych oraz zamówiono 20 000 szt. maseczek jednorazowych, 11 000 szt. maseczek wielorazowych, 6 000 szt. (60 opakowań) rękawiczek nitrylowych, 94 szt. płynu do dezynfekcji 5 l oraz fartuchy jednorazowe (dostarczono do bezpłatnego uszycia do Zakładu Karnego w Trzebini). Rzeczy dostarczane są partiami i w części zostały już przekazane personelowi medycznemu, służbom i jednostkom zapewniającym obsługę mieszkańców oraz opiekę nad osobami niesamodzielnymi.

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 13,
 • placów zabaw - 16,
 • parków miejskich - 11.

Zrealizowano 8 zgłoszeń mieszkańców.
Prowadzono akcję informacyjną dotyczącą stanu epidemii i obowiązku pozostania w miejscu zamieszkania – rejon Długoszyn, Pieczyska i Ciężkowice.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 143.
 • Wykaz dzielnic, w których nadawane były komunikaty o zagrożeniu epidemicznym Centrum, Gigant, Podłęże, Jeleń, Byczyna, Os. Stałe.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej:

strona internetowa: www.psp.jaw.pl
tel. 32 751-87-10
mail: pspjaworzno@katowice.kwpsp.gov.pl lub msk@psp.jaw.pl

Jednostki OSP z terenu miasta jeździły po swoich dzielnicach i ogłaszały komunikaty:

 • W godzinach porannych: OSP - Ciężkowice, Dąbrowa Narodowa, Byczyna, Osiedle Stałe - w sumie 4 samochody i 8 ochotników.
 • Godziny popołudniowe: OSP - Osiedle Stałe, Długoszyn, Dąbrowa Narodowa, Byczyna, Ciężkowice - w sumie 6 samochodów i 12 ochotników.

Na ul. Grunwaldzkiej akcję ogłaszania komunikatów prowadził także 1 samochód KM PSP.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Kolejna akcja wydawania żywności przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Już po raz trzeci w tym roku (drugi raz w kwietniu) w dniach 15 - 16 kwietnia br., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził akcję wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Łącznie rozdysponowano ok. 6 ton żywności, które trafiły do 600 osób/rodzin.
 • MOPS uruchomił codzienny dyżur (również w weekendy) w celu udzielania niezbędnych informacji w zakresie możliwości otrzymania pomocy pod numerem infolinii: 32/ 61-81-840 w godzinach od 7.30 do 19.00 lub mailowo: mops@mops.jaworzno.pl
 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: https://mops.jaworzno.pl/aktualnosci/instrukcje-o-dzialanosci-mops-i-innych-jednostek.html

Szpital Wielospecjalistyczny

adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
telefon: 32 317 45 11
Facebook: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

 • Utworzenie oddziału przejściowego dla pacjentów oczekujących na wynik badania w kierunku podejrzenia COVID-19. Odział przygotowano z myślą o pacjentach, u których podejrzewa się chorobę COVID 19 i którzy wymagają obserwacji w warunkach szpitalnych. Pacjent będzie hospitalizowany do momentu otrzymania wyniku testu pozytywnego na obecność koronawirusa, czyli: jeśli fakt zarażenia się wirusem zostanie potwierdzony, to wtedy pacjent opuści oddział i zostanie niezwłocznie przetransportowany do innego szpitala - takiego, który dysponuje odziałem zakaźnym. Personel medyczny został w pełni przygotowany i zabezpieczony do pracy na nowym oddziale, w którym wydzielono 4 miejsca spełniające warunki właściwej izolacji dla osób z podejrzeniem COVID 19.

Uwaga!

 • Od 16.03.2020 r. SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, w związku z zagrożeniem koronawirusem, wstrzymał zaplanowane hospitalizacje i porady.
 • Do szpitala przyjmowani są tylko pacjenci w tzw. Trybie ostrodyżurowym, pacjenci z zagrożeniem życia i zdrowia (czyli bezwzględnie wymagający hospitalizacji i porad) oraz pacjentki do porodu. Wstrzymano porody rodzinne.
 • Przypominamy, że w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie od dnia 12 marca 2020 r. wprowadzono CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN. W przypadku Oddziału Pediatrii i Oddziału Chirurgii Dziecięcej razem z dzieckiem może przebywać 1 osoba dorosła (rodzic/opiekun). /Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem 2019 - nCoV./

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Umożliwienie bieżącej elektronicznej rejestracji przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy; Ilość rejestracji elektronicznych - 249  ogółem.
 • Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej":
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3c9zldL.;
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e53Kvn;
  • części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną  niezatrudniającego pracowników; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e741hy. Szczegółowe informacje pod nr tel.: 32/ 61-81-903, 61-81-904. Wnioski, które wpłynęły do Urzędu stanowią łączną kwotę 440 000,00 zł. Wnioski są niezwłocznie opiniowane.
 • Trwa nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej". Wnioski, które wpłynęły do Urzędu stanowią łączną kwotę: 1 530 000,00 zł. Wnioski są niezwłocznie opiniowane.
 • Dla wszystkich, którzy odczuwają niepewność, zagrożenie, obawę przed utratą pracy lub tych, którzy utracili pracę - uruchomiono zdalne wsparcie doradcy zawodowego, za pomocą komunikatorów WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie oraz telefonu (32) 61 81 912 lub (32) 61 81 919. W ramach uruchomionego wsparcia zarejestrowano porady w różnej tematyce w obszarze rynku pracy.Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie oraz telefonu (32) 61 81 912 lub (32) 61 81 919.

Miejska Biblioteka Publiczna:

adres strony internetowej: www.biblioteka.jaw.pl
telefon: 32 751-91-92
Facebook: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
mail: poczta@biblioteka.jaw.pl

 • W Miejskiej Bibliotece Publicznej funkcjonuje rotacyjny system pracy. Praca organizowana jest tak, aby w okresie rzeczywistego zamknięcia bibliotek dla czytelników i koniecznej izolacji były one równocześnie nadal otwarte na realizację swoich działań statutowych. Wszystkie podjęte inicjatywy są kontynuowane, zarówno te dotyczące promocji biblioteki, wspierania czytelników w ułatwieniu im dostępu do literatury, edukacji i kultury online, jak i prace administracyjne, reorganizacyjne oraz porządkowe.
 • Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/233/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zamiaru połączenia Filii Góra Piasku z Filią Szczakowa i Filii Stara Huta z Biblioteką Główną Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie oraz zmiany statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, prowadzone są również prace przygotowawcze w  wyżej wskazanych placówkach. W obu Filiach przeprowadzono wstępną selekcję zbiorów, polegającą na:
  • wytypowaniu książek do wycofania, zgodnie z założonymi i kryteriami zawartymi w instrukcji w sprawie zasad i trybu prowadzenia selekcji oraz postępowania z materiałami zbędnymi w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie
  • sporządzeniu wykazu wyselekcjonowanych dokumentów w programie bibliotecznym SOWA, oddzielnego dla każdej z przyczyn wycofania tj. zniszczonych i przeznaczonych do przekazania,
  • sprawdzeniu poprawności zapisów w wykazach z księgami inwentarzowymi i wypisania miejsca wydania oraz wydawnictwa dla każdej pozycji na spisie, w celu właściwego wykreślenia z katalogu centralnego,
  • przedłożeniu wykazów do Działu Gromadzenia, Opracowania i Kontroli Zbiorów, gdzie po akceptacji przez Komisję ds. Ubytkowania Zbiorów, sporządzana jest dokumentacja ubytkowania zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ewidencji i inwentaryzacji materiałów bibliotecznych
  • wykreśleniu spisanych książek z inwentarzy Biblioteki oraz katalogu centralnego,
  • technicznym przygotowaniu księgozbioru do wycofania (usunięciu znaków własności tj. pieczątek, naklejek, okładek z książek zniszczonych a w przypadku zbiorów przeznaczonych do przeniesienia, opieczętowanie jako "egzemplarz wycofany ze zbiorów".
  • spakowanie do paczek i odpowiednie oznakowanie ich przeznaczenia.
 • W Filii Góra Piasku przeprowadzono ubytki w liczbie 1049 poz. zgodnie z procedurami powyżej, w przygotowaniu jest kolejnych 1266 poz., w tym 500 do przekazania. Natomiast w Filii Stara Huta przeprowadzono ubytki w liczbie 1121 poz. zgodnie z procedurami powyżej, w przygotowaniu jest kolejnych 680 poz.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Weryfikacja kont do rejestracji elektronicznej w toku.
 • Przygotowania do uruchomienia wizyt fizjoterapeutycznych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności - zgodnie z komunikatem NFZ zezwalającym na wprowadzenie tego typu świadczeń.

Wodociągi Jaworzno:

adres strony internetowej: www.wodociagi.jaworzno.pl
telefon: 32  318 60 00, dyspozytor 994
Facebook: Wodociągi Jaworzno sp z o o
mail: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl

 • Bieżące prace związane z produkcją i dystrybucją wody pitnej oraz prace związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta. Prace realizowane są z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wprowadzonymi i obowiązującymi w Wodociągach Jaworzno procedurami.
 • Planowane usuwanie awarii w ul. Miedzianej i Żeromskiego. Planowany czas wyłączenia wody od 8:00 do 15:00.
 • Udział przedstawiciela firmy Wodociągi Jaworzno w webinarium dla branży wod-kan w godz. 10:00 - 14:00. Wystąpienie z prezentacją pt. "Komunikacja firm wodociągowych podczas pandemii wirusa COVID-19".

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej.
 • Prace dodatkowe: plewienie na terenie skweru przy ul. 3go Maja i Broniewskiego, usuwanie zeszłorocznych pędów rdestowca na skarpie przy ul. Bursztynowej (Gigant).

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja przystanków autobusowych wodą wysoko ozonowaną.
 • Podlewanie roślin na Rynku, na łączniku ul. Sienkiewicza z Rynkiem oraz na ul. Mickiewicza.
 • Kontynuacja prac związanych z utrzymaniem zbiorników retencyjnych.
 • Pielęgnacja zieleni wzdłuż ciągu pieszo - rowerowego od ul. Sądowej do Rogatki.
 • Codzienne utrzymanie czystości na Rynku, zamiatanie chodnika wzdłuż ul. Jagiellońskiej.
 • Testowanie modernizowanych na Rynku fontann.
 • Szczakowa - przebudowa stanowisk pod ławki w rejonie Pomnika Kolejarzy przy potoku Kozi Bród.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na MCITcie przy lodowisku/parkingu rowerowym i przy przystanku autobusowym.
 • Sprzątanie przejść podziemnych i przystanków autobusowych (zamiatanie, usuwanie śmieci, opróżnianie koszy).
 • Pielęgnacja żywopłotu przy ul. Licealnej.
 • Pozimowy przegląd, konserwacja, drobne naprawy ławek wzdłuż Velostrady.
 • Podlewanie drzew przy parkingu MCIT.
 • Zamiatanie wysepek i stref przykrawężnikowych na Osiedlu Stałym.
 • Mycie wiat przystankowych.

***

RAPORT NR 14 z 15 kwietnia 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

 • W Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie utworzono oddział przejściowy dla pacjentów oczekujących na wynik badania w kierunku podejrzenia COVID-19. Odział przygotowano z myślą o pacjentach, u których podejrzewa się chorobę COVID 19 i którzy wymagają obserwacji w warunkach szpitalnych. Pacjent będzie hospitalizowany do momentu otrzymania wyniku testu pozytywnego na obecność koronawirusa, czyli: jeśli fakt zarażenia się wirusem zostanie potwierdzony, to wtedy pacjent opuści oddział i zostanie niezwłocznie przetransportowany do innego szpitala - takiego, który dysponuje odziałem zakaźnym. Personel medyczny został w pełni przygotowany i zabezpieczony do pracy na nowym oddziale, w którym wydzielono 4 miejsca spełniające warunki właściwej izolacji dla osób z podejrzeniem COVID 19. 14 kwietnia po godzinie 22.00 przyjęto pierwszego pacjenta, który oczekuje na wynik badania.
 • Przypominamy, że od czwartku, 16 kwietnia wprowadzony zostanie obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. By czuć się bezpiecznie i wypełnić obowiązek, oprócz użycia różnego typu maseczek; usta i nos można zasłonić również np. chustą, szalikiem.
 • Przypominamy również, że Rząd przedłużył obostrzenie dot. NIEWYCHODZENIA Z DOMU! Tylko w wyjątkowych sytuacjach można opuszczać miejsce zamieszkania, wtedy też należy użyć własnych środków ochrony indywidualnej. Dlatego przestrzegamy i apelujemy o to, by ZOSTAĆ W DOMACH.
 • Zmienione też zostaną terminy tegorocznych matur i egzaminów ośmioklasistów. Pozostałe, obowiązujące już ograniczenia i zalecenia zostały przedłużone o tydzień, czyli do 19 kwietnia. Do 26 kwietnia przedłużono obowiązek zamknięcia szkół, wstrzymanie ruchu lotniczego i międzynarodowego ruchu kolejowego. Podtrzymano zamknięcie granic, kontrole sanitarne i obowiązkową kwarantannę. Ograniczenie imprez masowych obowiązuje do odwołania.
 • Ogłoszenie MZNK dot. programu: "Mieszkanie za remont": Wnioski w programie można składać do 15 kwietnia. Na dzień 14.04.2020 r, wpłynęło 146 wniosków. Więcej informacji pod nr telefonu: 32 745 10 45 i na stronie www.mznk.jaworzno.pl.
 • Dla wszystkich, którzy odczuwają niepewność, zagrożenie, obawę przed utratą pracy lub tych którzy utracili pracę - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie uruchomił zdalne wsparcie doradcy zawodowego, za pomocą komunikatorów WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie oraz telefonu (32) 61 81 912 lub (32) 61 81 919.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

 • Na potrzeby zwalczania koronawirusa, Prezydent Jaworzna uruchomił kolejną rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe. Z uruchomionych nowych środków zakupiono i dostarczono służbom i personelowi medycznemu już 5 000 szt. maseczek jednorazowych oraz zamówiono kolejnych 20 000 szt. maseczek jednorazowego użytku i 1000 szt. maseczek wielorazowych. W pierwszej kolejności w środki ochrony indywidualnej zabezpieczone zostaną potrzeby personelu szpitala, MOPS, DPS, ZPO oraz innych placówek, w których personel ma bezpośredni kontakt z ludźmi, a także wyposażone zostaną służby mundurowe i służby zajmujące się dezynfekcją przestrzeni.

Wydział Edukacji:

 • Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie organizuje szkolenie p.n. "MS Teams - wykorzystanie aplikacji do nauczania zdalnego, budowania interakcji z uczniami online". MS Teams to nowoczesna usługa internetowa oparta na chmurze, zawierająca zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej. Dzięki platformie nauczyciel może prowadzić zajęcia zdalnie w formie interaktywnej na żywo/w czasie rzeczywistym. Szkolenie zorganizowane zostanie w formie warsztatów ONLINE. W programie szkolenia przewidziano między innymi ćwiczenia z zakresu: prowadzenie zajęć, dyskusji, dokumentowanie prowadzenia zajęć dydaktycznych online i kontakt z rodzicami, obsługę MS TEAMS z poziomu ucznia. W szkoleniu wezmą udział nauczyciele z 14 jaworznickich szkół.

Wydział Inwestycji Miejskich:

Gmina unieważniła przetarg na budowę Centrum Usług Społecznych w Jaworznie. W postępowaniu wpłynęły cztery oferty, które złożyły:

 • Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "UNIBUD" za kwotę 3 428 949 zł,  
 • Przedsiębiorstwo Budowlane "DOMBUD" S.A. za kwotę 3 472 702,59 zł,
 • RISER Sp. z o.o. za kwotę 3 561 957 zł,
 • "INSTALMEN" za kwotę 4 500 000 zł.

Najkorzystniejsza oferta złożona w przetargu przekroczyła o 1 milion zł zabezpieczone na ten cel środki finansowe. Przypominamy, że Gmina uzyskała dofinansowanie na uruchomienie i doposażenie Centrum Usług Społecznych przy ul. Plac Św. Jednak po rozstrzygnięciach przetargowych, postępowanie zostało unieważnione.

Wydział Obrotu Nieruchomościami:

Wydział Obrotu Nieruchomościami z powodu epidemii koronawirusa odwołuje kolejne przetargi na sprzedaż działek i nieruchomości gminnych:

 • sprzedaż działek gminnych przy ul. Storczyków,
 • sprzedaż zabudowanej działki gminnej przy ul. Wiosny Ludów,
 • sprzedaż działki przy ul. Wandy,
 • sprzedaż działek przy ul. Storczyków i Syrokomli,
 • sprzedaż prawa do użytkowania wieczystego działek przy ul. Grunwaldzkiej,
 • sprzedaż działki gminnej przy ul. Bratków,
 • sprzedaż użytkowania wieczystego działki przy u. św. Wojciecha,
 • sprzedaż działek gminnych przy ul. Pszenicznej,
 • sprzedaż zabudowanej działki gminnej przy ul. Jagiellońskiej.

Ponadto biuro ogłosiło na 13 maja br. przetarg na sprzedaż działek gminnych położonych przy ul. Prostej w Jaworznie.

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 15,
 • placów zabaw - 17,
 • parków miejskich - 15.

Zrealizowano 5 zgłoszeń mieszkańców, w tym informacje udzielone mieszkańcom w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa wywołującego covid-19.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 151.
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej - 28 (bez uwag).

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej:

strona internetowa: www.psp.jaw.pl
tel. 32 751-87-10
mail: pspjaworzno@katowice.kwpsp.gov.pl lub msk@psp.jaw.pl

Jednostki OSP z terenu miasta jeździły po swoich dzielnicach i ogłaszały komunikaty:

 • OSP Osiedle Stałe - wyjazd do południa i po południu;
 • OSP Dąbrowa Narodowa - wyjazd do południa i po południu;
 • OSP Ciężkowice - wyjazd po południu;
 • OSP Długoszyn - wyjazd po południu;
 • OSP Byczyna - wyjazd do południa.

W sumie 12 samochodów i 24 ochotników.
 

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Umożliwienie bieżącej elektronicznej rejestracji przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy; Ilość rejestracji elektronicznych - 242  ogółem.
 • Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej":
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3c9zldL;
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e53Kvn.
  • części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną  niezatrudniającego pracowników; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e741hy.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 32/ 61-81-903, 61-81-904. Wnioski, które wpłynęły do tut. Urzędu stanowią łączną kwotę ok 320 000,00 zł.

 • Trwa nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej". Wnioski, które wpłynęły do tut. Urzędu stanowią łączną kwotę: 1 390 000 zł.
 • Dla wszystkich, którzy odczuwają niepewność, zagrożenie, obawę przed utratą pracy lub tych którzy utracili pracę - uruchomiono zdalne wsparcie doradcy zawodowego, za pomocą komunikatorów WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie oraz telefonu (32) 61 81 912 lub (32) 61 81 919.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie poszukuje dorosłych osób, które chcą zostać wolontariuszami i pomagać seniorom, osobom samotnym i z niepełnosprawnościami, które z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego potrzebują wsparcia, m.in. poprzez zakup i dostarczenie żywności, środków czystości i leków. Do tej pory zgłosiło się kilkanaście osób. Z każdą z nich przeprowadzono rozmowę telefoniczną w celu ustalenia ewentualnych form ich pomocy, z której będzie można skorzystać, gdy zajdzie taka potrzeba.
 • MOPS uruchomił codzienny dyżur (również w weekendy) w celu udzielania niezbędnych informacji w zakresie możliwości otrzymania pomocy pod numerem infolinii: 32/ 61-81-840 w godzinach od 7.30 do 19.00 lub mailowo: mops@mops.jaworzno.pl
 • Orzekanie o stopniu niepełnosprawności:
  • Zawieszona jest bezpośrednia obsługa klientów przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
  • Wnioski można przekazywać pocztą lub w siedzibie MZON przy ul. Łukasiewicza 7 wrzucając dokumenty do przygotowanej skrzynki z napisem skrzynka podawcza MZON.
  • Posiedzenia składów orzekających odbywają się bez udziału osób zainteresowanych. Zgodnie bowiem z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2020 r., jeśli lekarz przewodniczący składu orzekającego uzna dokumentację za wystarczającą może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie w tzw. trybie zaocznym.
 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: https://mops.jaworzno.pl/aktualnosci/instrukcje-o-dzialanosci-mops-i-innych-jednostek.html

Szpital Wielospecjalistyczny

adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
telefon: 32 317 45 11
Facebook: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

 • Utworzenie oddziału przejściowego dla pacjentów oczekujących na wynik badania w kierunku podejrzenia COVID-19. Odział przygotowano z myślą o pacjentach, u których podejrzewa się chorobę COVID 19 i którzy wymagają obserwacji w warunkach szpitalnych. Pacjent będzie hospitalizowany do momentu otrzymania wyniku testu pozytywnego na obecność koronawirusa, czyli: jeśli fakt zarażenia się wirusem zostanie potwierdzony, to wtedy pacjent opuści oddział i zostanie niezwłocznie przetransportowany do innego szpitala - takiego, który dysponuje odziałem zakaźnym. Personel medyczny został w pełni przygotowany i zabezpieczony do pracy na nowym oddziale, w którym wydzielono 4 miejsca spełniające warunki właściwej izolacji dla osób z podejrzeniem COVID 19. 14 kwietnia po godzinie 22.00 przyjęto pierwszego pacjenta, który oczekuje na wynik badania.
 • Dyrekcja Szpitala Wielospecjalistycznego przypominała wszystkim pracownikom o bezwzględnym obowiązku samokontroli temperatury ciała przed przybyciem do pracy.
 • Wprowadzono Zarządzenie w sprawie organizacji pracy SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w warunkach epidemii - ograniczające kontakty pomiędzy pracownikami, z zachowaniem bezpieczeństwa funkcjonowania Szpitala.

Uwaga!

 • Od 16.03.2020 SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, w związku z zagrożeniem koronawirusem, wstrzymał zaplanowane hospitalizacje i porady.
 • Do szpitala przyjmowani są tylko pacjenci w tzw. trybie ostrodyżurowym, pacjenci z zagrożeniem życia i zdrowia (czyli bezwzględnie wymagający hospitalizacji i porad) oraz pacjentki do porodu. Wstrzymano porody rodzinne.
 • Przypominamy, że w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie od dnia 12 marca 2020 r. wprowadzono CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN. W przypadku Oddziału Pediatrii i Oddziału Chirurgii Dziecięcej razem z dzieckiem może przebywać 1 osoba dorosła (rodzic/opiekun). /Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem 2019 - nCoV./

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Weryfikacja kont do rejestracji elektronicznej w toku.
 • Uruchomienie zdalnych porad dla 2 lekarzy specjalistów.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej.
 • Zlikwidowanie dzikiego wysypiska - w rejonie ul. Długoszyńskiej (działka została oczyszczona ze wszystkich śmieci, pojawiła się także tabliczka informująca o zakazie wyrzucania odpadów i gruzu).
 • Zlikwidowanie dzikiego wysypiska przy ul. Kaliskiej (działka oczyszczona ze wszystkich odpadów, postawiono tabliczka informująca o zakazie wyrzucania odpadów i gruzu).
 • Odchwaszczanie zieleni na terenie skweru przy ul. 3go Maja i Broniewskiego.
 • Mieszkanie za remont: Wnioski w programie można składać do 15 kwietnia. Na dzień 14.04.2020 r, wpłynęło 146 wniosków. Więcej informacji pod nr telefonu: 32 745 10 45 i na stronie www.mznk.jaworzno.pl.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja przystanków autobusowych wodą wysokooozonowaną.
 • Objazd związany z utrzymaniem czystości: Rynek, Łącznik ul. Sienkiewicza - Rynek, Park Kieszonka, ul. Mickiewicza, Park Chrząstówka, Wodny Plac Zabaw, rynku dzielnicowe, Velostrada.
 • Park Chrząstówka - poprawa otaśmowania zabezpieczającego urządzeia znajdujące się w Parku, z których nie można obecnie korzystać: (siłownia, plac zabaw).
 • Zamiatanie chodników przy cmentarzu na Pechniku.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na MCITcie przy lodowisku/parkingu rowerowym i przy przystanku autobusowym.
 • Szczakowa - budowa stanowisk pod ławki przy potoku Kozi Bród.
 • Celników - usuwanie zapadliska.
 • Sprzątanie przejść podziemnych i przystanków autobusowych (zamiatanie, usuwanie śmieci, opróżnianie koszy).
 • Porządki na parkingu przy ul. Zielonej, pod "Merino", na Velostradzie.
 • Pielęgnacja żywopłotu w rejonie przystanku na Osiedlu Stałym.
 • Kontynuacja prac związanych z porządkowaniem terenów przy zbiornikach retencyjnych - ul. Chełmońskiego.

***

RAPORT NR 13 z 14 kwietnia 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Jaworznicki Szpital skutecznie aplikuje o dodatkowe pieniądze na wzmocnienie służby zdrowia w czasie pandemii. Tym samym kolejne środki finansowe trafią do naszego Szpitala. Jak poinformował Dariusz Starzycki - Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Zarząd Województwa Śląskiego przyznał szpitalowi w Jaworznie 2 miliony zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na walkę z koronawirusem. Przyznane środki zostaną wykorzystane na zakup materiałów do dezynfekcji i sprzętu medycznego. Szpital zostanie również wyposażony w dodatkowe środki ochrony osobistej.
 • Powiatowy Urząd Pracy umożliwił bieżącą elektroniczną rejestrację przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy; Ilość rejestracji elektronicznych - 233 ogółem.
  • Uruchomiono nabory wniosków o dofinansowanie w ramach twz. "tarczy antykryzysowej":
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3c9zldL;
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e53Kvn; Aktualna liczba wniosków - 2.
  • części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e741hy.  Aktualna liczba wniosków - 7.
   • Szczegółowe informacje pod nr tel.: 32/ 61-81-903, 61-81-904.
  • W ramach uruchomionego naboru wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" wsparliśmy już 30 przedsiębiorców. Kolejne wypłaty będą dokonywane niezwłocznie po uzupełnieniu dokumentów przez wnioskujących, które są natychmiast opiniowane. Celem skompletowania potrzebnych dokumentów, pracownicy merytoryczni są w stałym kontakcie telefonicznym oraz mailowym, z wnioskującymi przedsiębiorcami. Aktualna liczba wniosków - 223. Zasady ubiegania się o pożyczkę, wzór wniosku oraz umowy pożyczkowej dostępne na stronie: www.jaworzno.praca.gov.pl. Szczegółowe informacje: programy@jaworzno.praca.gov.pl, tel.: 32/ 61-81-915, 61-81-914
 • Konsultacje 8. edycji JBO zawieszone Szanowni Państwo, z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 a co za tym idzie liczne ograniczenia w komunikacji, wstrzymujemy akcję informacyjną oraz kolejne kroki związane z naborem zadań do Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego 2021. O dalszych decyzjach poinformujemy, gdy sytuacja ustabilizuje się. Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym: jbo@um.jaworzno.pl oraz nr telefonu 32 61 81 582.
 • 10-lecie w Necie: eM Band Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna w tym roku obchodzi jubileusz 10- lecia działalności, jako artystyczna instytucja kultury miasta Jaworzna. W związku z epidemią koronawirusa i nałozonymi ograniczeniami orkiestra zaprasza na swój na profil facebookowy eM Band oraz stronę internetową i kanał You Tube, gdzie na bieżąco będą publikowane materiały z dziesięciolecia działalności em Bandu.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

 • Wydział Zarządzania Kryzysowego zamówił kolejne partie środków ochrony. W pierwszej kolejności w środki ochrony indywidualnej zabezpieczone zostaną potrzeby personelu szpitala, MOPS, DPS, ZPO oraz innych placówek, w których personel ma bezpośredni kontakt z ludźmi, a także wyposażone zostaną służby mundurowe i służby zajmujące się dezynfekcją przestrzeni.
 • Zgodnie z nowymi wytycznymi, od 16 kwietnia br. wchodzi w życie obowiązek ZASŁANIANIA UST I NOSA  w miejscach publicznych. By czuć się bezpiecznie i wypełnić obowiązek, oprócz użycia różnego typu maseczek; usta i nos można zasłonić również np. chustą, szalikiem.
 • Przypominamy również, że Rząd przedłużył obostrzenie dot. NIE WYCHODZENIA Z DOMU! Tylko w wyjątkowych sytuacjach można opuszczać miejsce zamieszkania, wtedy też należy użyć własnych środków ochrony indywidualnej. Dlatego przestrzegamy i apelujemy o to, by ZOSTAĆ W DOMACH

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

 • Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:
  • placów publicznych - 104
  • placów zabaw - 68
  • parków miejskich - 58
  • w powyższym zakresie podjęto interwencje wobec 8 osób
 • Zrealizowano 21 zgłoszeń mieszkańców,
 • Prowadzono akcję informacyjną dotyczącą stanu epidemii i obowiązku pozostania w miejscu zamieszkania.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 145
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej - 25 (bez uwag)

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej:

strona internetowa: www.psp.jaw.pl
tel. 32 751-87-10
mail: pspjaworzno@katowice.kwpsp.gov.pl lub msk@psp.jaw.pl

Jednostki OSP z terenu miasta jeździły po swoich dzielnicach i ogłaszały komunikaty:

 • OSP Osiedle Stałe - wyjazd do południa i po południu;
 • OSP Dąbrowa Narodowa - wyjazd do południa i po południu;
 • OSP Jeleń - wyjazd do południa i po południu;
 • OSP Byczyna - wyjazd po południu.

W sumie 10 samochodów i 20 ochotników.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Umożliwienie bieżącej elektronicznej rejestracji przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy; Ilość rejestracji elektronicznych - 233 ogółem.
 • Uruchomiono nabory wniosków o dofinansowanie w ramach twz. "tarczy antykryzysowej":
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3c9zldL;
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e53Kvn; Aktualna liczba wniosków - 2.
  • części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e741hy.  Aktualna liczba wniosków - 7.
 • Szczegółowe informacje pod nr tel.: 32/ 61-81-903, 61-81-904.
 • W ramach uruchomionego naboru wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" wsparliśmy już 30 przedsiębiorców. Kolejne wypłaty będą dokonywane niezwłocznie po uzupełnieniu dokumentów przez wnioskujących, które są natychmiast opiniowane. Celem skompletowania potrzebnych dokumentów, pracownicy merytoryczni są w stałym kontakcie telefonicznym oraz mailowym, z wnioskującymi przedsiębiorcami. Aktualna liczba wniosków - 223. Zasady ubiegania się o pożyczkę, wzór wniosku oraz umowy pożyczkowej dostępne na stronie: www.jaworzno.praca.gov.pl. Szczegółowe informacje: programy@jaworzno.praca.gov.pl, tel.: 32/ 61-81-915, 61-81-914.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Bieżące działania pomocowe wynikające z nałożonych obowiązków oraz nowe inicjatywy związane ze wsparciem osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ramach miejskiej akcji "Zaangażuj się i Ty"!
 • Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na bieżąco realizuje zadania: dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (w szczególności dofinansowanie do zakupu pieluchomajtek, aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, protez, ortez).
 • Ponadto na bieżąco realizowany jest program Aktywny Samorząd, w ramach którego udziela się pomocy finansowej za środków PFRON w zakresie:
  • pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie głównie czesnego),
  • likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (np. pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, dofinansowanie oprzyrządowania samochodów, dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego, dofinansowanie zakupu wózka elektrycznego).
 • Program ten obsługiwany jest w dużym zakresie zdalnie, przy pomocy platformy internetowej SOW – system obsługi wsparcia.
  • Pozostałe zadania powiatu finansowane ze środków PFRON (m.in. likwidacja barier architektonicznych, technicznych, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci) realizowane będą po podjęciu w kwietniu br. uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie o podziale środków PFRON.
  • MOPS uruchomił codzienny dyżur (również w weekendy) w celu udzielania niezbędnych informacji w zakresie możliwości otrzymania pomocy pod numerem infolinii: 32/ 61-81-840 w godzinach od 7.30 do 19.00 lub mailowo: mops@mops.jaworzno.pl
 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Wodociągi Jaworzno:

adres strony internetowej: www.wodociagi.jaworzno.pl
telefon: 32  318 60 00, dyspozytor 994
Facebook: Wodociągi Jaworzno sp z o o
mail: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl

 • Bieżące prace związane z produkcją i dystrybucją wody pitnej oraz prace związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta. Prace realizowane są z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wprowadzonymi i obowiązującymi w Wodociągach Jaworzno procedurami.

Szpital Wielospecjalistyczny

adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
telefon: 32 317 45 11
Facebook: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

 • Przeorganizowanie Rejestracji Izby Przyjęć Szpitala z uwagi na zwiększenie bezpieczeństwa SOR.
 • Realizacja nowych zasad i obostrzeń dotyczących dodatkowego zabezpieczenia dla pracowników, tj. dodatkowe środki bezpieczeństwa pracowników: stanowiska pracy poszczególnych osób oddalone od siebie co najmniej 1,5 m; pracownicy mają dostęp do płynów dezynfekujących i rękawiczek.

Uwaga!

 • Od 16.03.2020 SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, w związku z zagrożeniem koronawirusem, wstrzymał zaplanowane hospitalizacje i porady.
 • Do szpitala przyjmowani są tylko pacjenci w tzw. Trybie ostrodyżurowym, pacjenci z zagrożeniem życia i zdrowia (czyli bezwzględnie wymagający hospitalizacji i porad) oraz pacjentki do porodu. Wstrzymano porody rodzinne.
 • Przypominamy, że w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie od dnia 12 marca 2020 r. wprowadzono CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN. W przypadku Oddziału Pediatrii i Oddziału Chirurgii Dziecięcej razem z dzieckiem może przebywać 1 osoba dorosła (rodzic/opiekun). /Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem 2019 - nCoV./

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Weryfikacja kont do rejestracji elektronicznej w toku,
 • Otrzymano 150 masek wielokrotnego użycia uszytych przez pracowników MCKiS w Jaworznie.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej:

 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy w centrum: na Plantach, pod Arkadami, w rejonie Ogródka Jordanowskiego, przy budynku Urzędu Miejskiego, w Parku ul. Pocztowa, ul. Zielona, teren przy Biedronce, Narutowicza, w okolicy budynku Policji,
 • podlewanie roślin przy pomnikach,
 • czyszczenie ławek w Parku przy ul. Pocztowej,
 • przycinka gałęzi drzew rosnących przy ul. Insurekcji Kościuszkowskiej wchodzących na ciąg pieszy,
 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy w Parku Lotników os. Stałe.

Sprzątanie terenów gminnych, zbieranie nieczystości w rejonie budynków:

 • Nałkowskiej 2-4-6,
 • między Nałkowskiej 8abc, a Nałkowskiej 10abc,
 • plac za sklepem Tadeusz na ul. Matejki,
 • Krasickiego 1-3,
 • Okrężna 1ab, Okrężna 3-5-7, Okrężna 9ab,
 • Matejki 20abcd, Matejki 22abc, Matejki 5-17,
 • Gałczyńskiego 7, 7a, 1-3, 5, Zacisze 11, Zacisze 15,
 • w rejonie sklepu Kaufland na ul. Matejki,
 • Licealna 4abcde, 6abcde, 11-go Listopada 4abcd, Broniewskiego 1abcd, Broniewskiego 3abcd, Drzewianki 6,
 • teren przy budynku ul. Sucharskiego 3.

Pozostałe prace:

 • dezynfekcja poręczy oraz klamek drzwi wejściowych do budynków mieszkalnych,
 • kontrola ogłoszeń zabraniających korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych,
 • naprawa bramy stanowiącej ogrodzenie terenu wokół budynku użytkowego przy ul. Wincentego Muchy 2.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Koordynacja akcji dezynfekcji przystanków realizowanej przez jaworznickie OSP.
 • Obniżanie krawężnika na ul. Kasztanowej na Jeziorkach - korekta lokalizacji obecnego przejścia dla pieszych.
 • Zamiatanie: ul. Energetyków, Poniatowskiego, Kasprzaka, Plac św. Jana, ul. Królowej Jadwigi.
 • Sprzątanie Velostrady - zbieranie śmieci.
 • Nocne zamiatanie - polewanie ulic.
 • Mycie przejść podziemnych.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na MCITcie przy lodowisku/parkingu rowerowym i przy przystanku autobusowym
 • Kontynuacja prac związanych z usuwaniem zapadliska na ul. Skałka (Długoszyn)
 • Kontynuacja prac związanych z porządkowaniem terenów przy zbiornikach retencyjnych
 • Usuwanie śmieci z pasa drogowego przy ul. Ciężkowickiej (odcinek leśny), przy światłach ul. Jana Pawła II/Radwańskich
 • Objazd związany z utrzymaniem czystości: Rynek, Łącznik ul. Sienkiewicza - Rynek, Park Kieszonka, ul. Mickiewicza, Park Chrząstówka, Wodny Plac Zabaw, rynku dzielnicowe, Velostrada

***

Pozostałe raporty można przeczytać tutaj: