Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Działania miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii - raport 16

17 kwietnia 2020, 15:05

fot. Dron View

fot. Dron View

Prezydent Jaworzna informuje o działaniach miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii oraz realizacji zadań wynikających z bieżącej pracy miasta /RAPORT NR 16/.

Wykaz najważniejszych telefonów dla mieszkańców - informacje w spawie koronawirusa:

 • Narodowy Fundusz Zdrowia - 800 190 590, (infolinia krajowa ws. koronawirusa)
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie - 512 306 935, 690 538 610.
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - 32 618 18 90
 • Straż Miejska - 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 32 61 81 840 (obsługa m.in. zgłoszeń osób potrzebujących pomocy; nabór wolontariuszy w ramach projektu: Ja.Wolontariusz. Drużyna Jaworznickiego Wolontariatu)

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podała, że od 20 kwietnia zmienią się niektóre zasady bezpieczeństwa w ramach przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku wejdziemy w celach rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia będzie mogła poruszać się bez opieki osoby dorosłej. Ważne jednak, byśmy korzystali z nowych przepisów odpowiedzialnie. Jeśli nie musimy – nie wychodźmy z domów i ciągle zachowajmy zwiększoną ostrożność. Więcej na naszej stronie
 • Przypominamy, że od czwartku, 16 kwietnia br. do odwołania, wszyscy mają obowiązek zakrywania ust i nosa. To kolejne działania podejmowane przez rząd by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie.
 • Dofinansowania bez zbędnej zwłoki Z chwilą wejścia w życie pakietu pomocowego dla przedsiębiorców w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” Jaworznicki Urząd Pracy natychmiast ruszył z pomocą dla mikroprzedsiebiorców – ogłaszając jeszcze tego samego dnia nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Diałalności gospodarczej. Jaworznicki PUP jednym z  pierwszych urzędów na Śląsku,  który ogłosił nabór na dofinansowanie dla małych i średnich firm. Więcej na stronie.
 • Ponad 110 tys. wniosków w ramach „tarczy antykryzysowej” wpłynęło do oddziałów ZUS w województwie śląskim. Najwięcej, bo 84,5 tys., dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek. 76 proc. formularzy składanych jest elektronicznie  poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Więcej na naszej stronie.

***

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Wydział Inwestycji Miejskich

Aktualnie prowadzone są następujące prace budowlane:

 • zagospodarowanie terenu wokół budynku Hali Widowiskowo-Sportowej (planowany termin zakończenia prac: listopad 2020 r.);
 • wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej (planowany termin zakończenia prac: październik 2020 r.);
 • roboty remontowe w pomieszczeniach budynku Hali Widowiskowo-Sportowej (planowany termin zakończenia prac: maj 2020 r.);
 • rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 (planowany termin zakończenia prac: lipiec 2020 r.);
 • rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA (planowany termin zakończenia prac: grudzień 2020 r.);
 • rejon byłej hałdy Piłsudski w Jaworznie - zagospodarowanie zielenią (planowany termin zakończenia prac: grudzień 2020 r.);
 • budowa łącznicy Trasy Śródmiejskiej DK79 ze skrzyżowaniem ul. 11 Listopada i ul. Grunwaldzkiej wraz z przebudową ul. 11 Listopada w Jaworznie, w ramach budowy Obwodnicy Północnej - wykonanie dokumentacji projektowej (planowany termin zakończenia prac: październik 2020 r.);
 • zagospodarowanie terenów zieleni w Jaworznie - Park Podłęże (planowany termin zakończenia prac: grudzień 2020 r.).
 • Na obecną chwilę prace wykonywane są zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi dla poszczególnych zadań.
 • Dodatkowo rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony dla zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla "Pumptrack dla Jaworzna przy hali widowiskowo - sportowej MCKiS", realizowanego w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana do końca tego miesiąca.
 • Wydział realizuje także bieżące działania związane z zadaniami w fazie kocepcyjnej i projektowej.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

 • Rozpoznawane są możliwości utworzenia zespołów wyjazdowych do pobierania wymazów z gardła w warunkach domowych.
 • Na potrzeby zwalczania koronawirusa, Prezydent Jaworzna uruchomił kolejną rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe. Dotychczas dostarczono 5 000 szt. maseczek jednorazowych oraz zamówiono 20 000 szt. maseczek jednorazowych, 11 000 szt. maseczek wielorazowych, 6 000 szt. (60 opakowań) rękawiczek nitrylowych, 94 szt. płynu do dezynfekcji 5 l oraz fartuchy jednorazowe (dostarczono do bezpłatnego uszycia do Zakładu Karnego w Trzebini). Rzeczy dostarczane są partiami i w części zostały już przekazane personelowi medycznemu, służbom i jednostkom zapewniającym obsługę mieszkańców oraz opiekę nad osobami niesamodzielnymi
 • Na wymienione działania wydatkowano dotychczas kwotę 222 255,00 zł

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 12,
 • placów zabaw - 12,
 • parków miejskich - 9.

Zrealizowano 15 zgłoszeń mieszkańców.
Prowadzono akcję informacyjną dotyczącą stanu epidemii i obowiązku pozostania w miejscu zamieszkania – rejon Długoszyn, Pieczyska i Ciężkowice.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 143.
 • Wykaz dzielnic, w których nadawane były komunikaty o zagrożeniu epidemicznym Centrum, Gigant, Podłęże, Os. Stałe, Jeleń, Byczyna.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej:

strona internetowa: www.psp.jaw.pl
tel. 32 751-87-10
mail: pspjaworzno@katowice.kwpsp.gov.pl lub msk@psp.jaw.pl

Jednostki OSP z terenu miasta jeździły po swoich dzielnicach i ogłaszały komunikaty:

 • OSP Osiedle Stałe - wyjazd do południa i po południu;
 • OSP Dąbrowa Narodowa - wyjazd do południa i po południu;
 • OSP Ciężkowice – wyjazd do południa i po południu;
 • OSP Długoszyn – wyjazd po południu;
 • OSP Byczyna - wyjazd do południa i po południu.
 • W sumie 10 samochodów i 20 ochotników.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Kolejna akcja wydawania żywności przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Już po raz trzeci w tym roku (drugi raz w kwietniu) w dniach 15 - 16 kwietnia br., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził akcję wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Łącznie rozdysponowano ok. 6 ton żywności, które trafiły do 600 osób/rodzin.
 • MOPS uruchomił codzienny dyżur (również w weekendy) w celu udzielania niezbędnych informacji w zakresie możliwości otrzymania pomocy pod numerem infolinii: 32/ 61-81-840 w godzinach od 7.30 do 19.00 lub mailowo: mops@mops.jaworzno.pl
 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: https://mops.jaworzno.pl/aktualnosci/instrukcje-o-dzialanosci-mops-i-innych-jednostek.html

Szpital Wielospecjalistyczny

adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
telefon: 32 317 45 11
Facebook: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

 • Utworzenie oddziału przejściowego dla pacjentów oczekujących na wynik badania w kierunku podejrzenia COVID-19. Odział przygotowano z myślą o pacjentach, u których podejrzewa się chorobę COVID 19 i którzy wymagają obserwacji w warunkach szpitalnych. Pacjent będzie hospitalizowany do momentu otrzymania wyniku testu pozytywnego na obecność koronawirusa, czyli: jeśli fakt zarażenia się wirusem zostanie potwierdzony, to wtedy pacjent opuści oddział i zostanie niezwłocznie przetransportowany do innego szpitala - takiego, który dysponuje odziałem zakaźnym. Personel medyczny został w pełni przygotowany i zabezpieczony do pracy na nowym oddziale, w którym wydzielono 4 miejsca spełniające warunki właściwej izolacji dla osób z podejrzeniem COVID 19.
 • Realizacja zakupów środków ochrony osobistej z wszelkich możliwych źródeł i w możliwych do zakupu ilościach. Szpital codziennie analizuje zakres stanu posiadania ww. środków, jak również monitoruje zapasy magazynowe. Ponadto Szpitala systematycznie informuje Śląski Urząd Wojewódzki – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o brakach ww. środków, jednocześnie prosząc o ich zabezpieczenie.
 • Szpital gromadzi zapasy podstawowych leków, zwłaszcza płynów infuzyjnych, antybiotyków i leków przeciwgorączkowych w ramach obowiązujących umów.

Uwaga!

 • Od 16.03.2020 r. SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, w związku z zagrożeniem koronawirusem, wstrzymał zaplanowane hospitalizacje i porady.
 • Do szpitala przyjmowani są tylko pacjenci w tzw. Trybie ostrodyżurowym, pacjenci z zagrożeniem życia i zdrowia (czyli bezwzględnie wymagający hospitalizacji i porad) oraz pacjentki do porodu. Wstrzymano porody rodzinne.
 • Przypominamy, że w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie od dnia 12 marca 2020 r. wprowadzono CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN. W przypadku Oddziału Pediatrii i Oddziału Chirurgii Dziecięcej razem z dzieckiem może przebywać 1 osoba dorosła (rodzic/opiekun). /Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem 2019 - nCoV./

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Umożliwienie bieżącej elektronicznej rejestracji przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy; Ilość rejestracji elektronicznych - 254  ogółem.
 • Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej":
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3c9zldL.;
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e53Kvn;
  • części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną  niezatrudniającego pracowników; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e741hy. Szczegółowe informacje pod nr tel.: 32/ 61-81-903, 61-81-904. Wnioski, które wpłynęły do Urzędu stanowią łączną kwotę 530 000,00 zł. Wnioski wymagające korekty podlegają błyskawicznej interwencji pracowników merytorycznych Urzędu. Aktualnie wypłacono wsparcie łącznie w wysokości 19 080,00 zł.
 • Trwa nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej". Wnioski, które wpłynęły do Urzędu stanowią łączną kwotę: 1 685 000,00 zł. Aktualnie wypłacono wsparcie łącznie w wysokości 960 000,00 zł; Wnioski są niezwłocznie opiniowane.
 • celem zapewnienia płynności udzielanego wsparcia wystąpiliśmy o dodatkowe środki finansowe z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
 • trwa zdalne wsparcie doradców zawodowych dla wszystkich, którzy odczuwają niepewność, zagrożenie, obawę przed utratą pracy lub tych, którzy utracili pracę. Konsultacje można uzyskać za pomocą komunikatorów WhatsApp +48 535 928 313, messengera Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie oraz telefonu (32) 61 81 912 lub (32) 61 81 919. W ramach uruchomionego wsparcia zarejestrowano porady w różnej tematyce w obszarze rynku pracy.

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Weryfikacja kont do rejestracji elektronicznej w toku,
 • Bieżące działania na rzecz ochrony osobistej pracowników, ochrony pacjentów.

Wodociągi Jaworzno:

adres strony internetowej: www.wodociagi.jaworzno.pl
telefon: 32  318 60 00, dyspozytor 994
Facebook: Wodociągi Jaworzno sp z o o
mail: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl

 • Bieżące prace związane z produkcją i dystrybucją wody pitnej oraz prace związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta. Prace realizowane są z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wprowadzonymi i obowiązującymi w Wodociągach Jaworzno procedurami.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

 • Po spełnieniu kilku warunków mieszkańcy Jaworzna mogą starać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Od początku roku do MZNK wpłynęły 253 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 105 wniosków o dodatek energetyczny.
 • Komu przysługuje ta forma pomocy:
  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.
  • Informacje o zasadach przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i energetycznego oraz wnioski do pobrania pod linkiem http://mznk.jaworzno.pl/nieruchomosci/ w zakładce Dodatek mieszkaniowy i energetyczny. Więcej informacji pod nr tel.:  (32) 745 10 77, (32) 745 10 78.
  • Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można przesyłać za pośrednictwem poczty lub umieścić w specjalnie udostępnionej skrzynce, która znajduje się przy drzwiach budynku siedziby MZNK ul. Północna 9b (wejście od strony ul. Podwale).

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej.

 • Opróżnianie koszy i zbieranie śmieci:
 • teren przy Szkole Społecznej os. Stałe,
 • skwer przy ul. Łukasiewicza,
 • Park Lotników + Aleja Tysiąclecia,
 • Łubowiec teren tzw. „Zielony Łubowiec”.

Prace pozostałe:

 • plewienie przy Cmentarzu Radzieckim na Pechniku,
 • przycięcie odrostów przy parkingu na ul. Górników z Danuty,
 • „Zielony Łubowiec” - odchwaszczanie rabat oraz usuwanie zeszłorocznych łodyg traw,
 • podlewanie sosen przy pomniku „Grunwald” w Szczakowej,
 • naprawa i montaż skrzynek pocztowych w budynku przy ul. Kolejarzy 75,
 • sprzątanie fontanny w Parku Pocztowa,
 • zlikwidowanie dzikiego wysypiska przy ul. Ogrodniczej (działka oczyszczona ze wszystkich odpadów, postawiono tabliczka informująca o zakazie wyrzucania odpadów i gruzu).

Place zabaw

 • Przeprowadzono kontrole oznakowania dot. zakazu wstępu na gminne place zabaw.

Cmentarze komunalne Wilkoszyn oraz Szczakowa

 • Prac porządkowe: zbieranie śmieci, sprzątanie alejek i kwater cmentarnych.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja przystanków autobusowych wodą wysokooozonowaną
 • Budowa i montaż "hotelu" dla owadów
 • Pielęgnacja zieleni na Rynku w Byczynie
 • Prace porządkowe na wysepkach na Osiedlu Stałym
 • Prace związane z korektą lokalizacji przejścia dla pieszych na ul. Kasztanowej (Jeziorki)

 

Poprzednie raporty z działania miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii dostępne są na naszej stronie internetowej.