Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rządowa Tarcza Antykryzysowa - nabór wniosków trwa

14 kwietnia 2020, 14:50

Jaworznicki Powiatowy Urząd Pracy uruchomił i prowadzi nabory wniosków o dofinansowanie w ramach wprowadzonej ustawą tzw. „tarczy antykryzysowej".

W ramach tego programu przedsiębiorcy mogą wnioskować o dofinansowanie:

części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (zasady ubiegania się o dofinansowanie można znaleźć w TYM miejscu);

części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy (Zasady ubiegania się o dofinansowanie są na stronie. Złożono już pierwsze wnioski w tym zakresie);

oraz części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (Więcej informacji znajduje się TUTAJ):

- Jaworznicki Urząd Pracy był gotowy do działania już od momentu wejścia w życie pakietu pomocowego dla przedsiębiorców w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”. Pakiet ten zawiera m.in. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców do wysokości 5 tys. zł, które po spełnieniu odpowiedniego warunku zostaną umorzone. Dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców są to dofinansowania części kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS pracowników. Natomiast przedsiębiorcy prowadzący działalność jednoosobową mogą skorzystać z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
Do dzisiaj przedsiębiorcy złożyli wnioski na kwotę ponad 1,5 mln zł
- mówi Łukasz Curyło, dyrektor PUP w Jaworznie.

Szczegółowe informacje na temat dofinansowań dostępne są również pod numerami tel: 32/ 61-81-903, 61-81-904.

W ramach uruchomionego naboru wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jaworznicki PUP wsparł już 30 mikro-przedsiębiorców. Kolejne wypłaty będą dokonywane niezwłocznie po uzupełnieniu dokumentów przez wnioskujących. Są one opiniowane natychmiast oraz po otrzymaniu pozyskanych środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania. Pracownicy merytoryczni są w stałym kontakcie telefonicznym oraz mailowym z wnioskującymi przedsiębiorcami. Złożono już 223 takie wnioski. Zasady ubiegania się o pożyczkę i wzory dokumentów dostępne są na stronie: www.jaworzno.praca.gov.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać mailowo oraz telefonicznie (32/ 61-81-915, 61-81-914).

- Zdając sobie sprawę z niekorzystnej sytuacji jaworznickich przedsiębiorców, nie szczędzimy starań by rozpatrywać otrzymywane wnioski w trybie pilnym. Spora część wniosków jest niekompletna, jednak aby pomóc przedsiębiorcom uzyskać wsparcie, niezwłocznie podejmujemy z nimi kontakt, by wyjaśnić i poprawić wszelkie nieprawidłowości. Nasza pomoc wychodzi także naprzeciw osobom zagrożonym utratą pracy lub które już ją straciły. Wiemy, jakie emocje mogą towarzyszyć w tej sytuacji. Dlatego od 15 kwietnia uruchomiliśmy zdalne porady doradców zawodowych - podkreśla Łukasz Curyło.

Przepisy w ramach tarczy antykryzysowej zaczęły obowiązywać 1 kwietnia. Przewidują one, że przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek, odroczenie terminu ich zapłaty, rozłożenie zaległości składkowej na raty oraz o świadczenie postojowe.
 

W całym kraju złożono elektronicznie do ZUS już ponad pół miliona wniosków o pomoc z rządowej tarczy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatrzył już ponad 91 tys. wniosków w ramach tego programu. Uruchomiony został specjalny system do automatycznej obsługi, który ułatwia weryfikację dokumentów.

165 tys. wniosków wpłynęło drogą tradycyjną, w postaci papierowej. Zostały nadesłane pocztą lub wrzucone do skrzynki w placówce ZUS.

- Ważne, by klienci przed złożeniem wniosku w formie papierowej bardzo uważnie na niego spojrzeli. Niestety, wciąż zdarzają się dokumenty bez podpisu wnioskodawcy. W takim przypadku trzeba to wyjaśnić, co powoduje, że czas rozpatrzenia jest dłuższy. Dlatego zachęcamy do składania dokumentów za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE). To przyspiesza ich obsługę w ZUS  - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

ZUS uruchomił dodatkowe infolinie dla przedsiębiorców 22 290 87 02 oraz 22 290 87 03. Dostępny jest również numer tel. 22 290 87 01, pod którym można uzyskać informację dotyczącą świadczeń z tytułu kwarantanny lub izolacji oraz zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły.