Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Działania miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii - raport 12

10 kwietnia 2020, 10:23

fot. DronView

fot. DronView

Prezydent Jaworzna informuje o działaniach miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii oraz realizacji zadań wynikających z bieżącej pracy miasta /RAPORT NR 12/.

Wykaz najważniejszych telefonów dla mieszkańców - informacje w spawie koronawirusa:

 • Narodowy Fundusz Zdrowia - 800 190 590, (infolinia krajowa ws. koronawirusa)
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie - 512 306 935, 690 538 610.
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - 32 618 18 90
 • Straż Miejska - 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 32 61 81 840 (obsługa m.in. zgłoszeń osób potrzebujących pomocy; nabór wolontariuszy w ramach projektu: Ja.Wolontariusz. Drużyna Jaworznickiego Wolontariatu) 

***

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy zdrowia, hartu ducha w obliczu ciężkich czasów, których wszyscy doświadczamy. Życzymy także serc przepełnionych miłością oraz troską o najbliższych i przyjaciół.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert
wraz z zastępcą Moniką Bryl
oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Tadeuszem Kaczmarkiem

***

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Ze względu na panującą epidemię koronawirusa COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo pasażerów komunikacji miejskiej, w porozumieniu z Wodociągami Jaworzno oraz Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Jaworznie, zostały podjęte czynności związane z dezynfekcją stref przystankowych na terenie miasta, polegające na opryskiwaniu przystanków wodą wysokoozonowaną. Do pomocy przy dezynfekcji przystanków zostały wyznaczone jednostki OSP z terenu Jaworzna. 10 kwietnia 2020 r. od godz. 10:30 realizowana jest przez jednostki OSP pierwsza dezynfekcja stref przystankowych w każdej z dzielnic. Dezynfekcji będą podlegały: teren przystanku z wiatami przystankowymi z zintegrowanymi siedziskami, ławki przystankowe oraz kosze przystankowe.
 • Od czwartku, 16 kwietnia wprowadzony zostanie obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Zmienione też zostaną terminy tegorocznych matur i egzaminów ośmioklasistów. Pozostałe, obowiązujące już ograniczenia i zalecenia zostały przedłużone o tydzień, czyli do 19 kwietnia. Do 26 kwietnia przedłużono obowiązek zamknięcia szkół, wstrzymanie ruchu lotniczego i międzynarodowego ruchu kolejowego. Podtrzymano zamknięcie granic, kontrole sanitarne i obowiązkową kwarantannę. Ograniczenie imprez masowych obowiązuje do odwołania. Przedstawiciele rządu zaapelowali też, by tegoroczną Wielkanoc spędzić wyłącznie w gronie osób, z którymi się mieszka.
 • W mieście realizowany jest Jaworznicki ATOM - Antykryzysowa Tarcza Ochrony Mieszkańców. To pakiet kompleksowych działań, inicjatyw i środków finansowych, które zasilą jaworznicką służbę zdrowia, wpłyną na bezpieczeństwo i edukację oraz wspomogą gospodarcze fundamenty miasta podczas walki z epidemią koronawirusa SARS-COV-2. W ramach kompleksowych działań podjętych przez Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta, instytucje i służby funkcjonujące w mieście, ujęto sześć obszarów, które składają się na Jaworznicką Antykryzysową Tarczę Ochrony Mieszkańców. Więcej na stronie: https://bit.ly/3dV0KBI

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

 • Poszukiwano firm w celu zamówień środków ochrony osobistej (maseczek, rękawiczek, kombinezonów). Złożono zamówienie u dwóch dostawców. Dostawy będą realizowane po okresie świątecznym.
 • W pierwszej kolejności w środki ochrony indywidualnej zabezpieczone zostaną potrzeby personelu szpitala, MOPS, DPS, ZPO oraz innych placówek, w których personel ma bezpośredni kontakt z ludźmi, służb mundurowych i służb zajmujących się dezynfekcją przestrzeni.
 • Zgodnie z nowymi wytycznymi, od 16 kwietnia br. wchodzi w życie obowiązek ZASŁANIANIA UST I NOSA  w miejscach publicznych. By czuć się bezpiecznie i wypełnić obowiązek, oprócz użycia różnego typu maseczek; usta i nos można zasłonić również np. chustą, szalikiem.
 • Przypominamy również, że Rząd przedłużył obostrzenie dot. NIE WYCHODZENIA Z DOMU! Tylko w wyjątkowych sytuacjach można opuszczać miejsce zamieszkania, wtedy też należy użyć własnych środków ochrony indywidualnej. Dlatego przestrzegamy i apelujemy o to, by ZOSTAĆ W DOMACH.
 • Przekazano informację do DPS w Jaworznie dotyczącą środków ochrony indywidualnej i płynów dezynfekujących pozyskanych na rzecz jednostek pomocy społecznej za pośrednictwem Agencji Rezerw Materiałowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

 • Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:
  • placów publicznych - 30
  • placów zabaw - 22
  • parków miejskich - 18
  • w powyższym zakresie podjęto interwencji wobec osób - 1
 • Zrealizowano 30 zgłoszenia mieszkańców, w tym informacje udzielone mieszkańcom w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa wywołującego covid-19 - 12.
 • Prowadzono akcję informacyjną dotyczącą stanu epidemii i obowiązku pozostania w miejscu zamieszkania.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 137
 • Ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej - 63
 • Wykaz dzielnic, w których nadawane były komunikaty o zagrożeniu epidemicznym Centrum, OTK, Podwale, Os. Górnicze, Jeleń, Byczyna, Bory.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej:

strona internetowa: www.psp.jaw.pl
tel. 32 751-87-10
mail: pspjaworzno@katowice.kwpsp.gov.pl lub msk@psp.jaw.pl

Jednostki OSP z terenu miasta jeździły po swoich dzielnicach i ogłaszały komunikaty:

 • OSP Osiedle Stałe - wyjazd do południa i po południu;
 • OSP Dąbrowa Narodowa - wyjazd do południa i po południu;
 • OSP Jeleń - wyjazd do południa i po południu;
 • OSP Długoszyn - wyjazd po południu;
 • OSP Byczyna - wyjazd do południa i po południu.

W sumie 11 samochodów i 22 ochotników.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Umożliwienie bieżącej elektronicznej rejestracji przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy; Ilość rejestracji elektronicznych - 227  ogółem.
 • Uruchomiono nabory wniosków o dofinansowanie w ramach twz. "tarczy antykryzysowej":
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3c9zldL;
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e53Kvn;
  • części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników; Zasady ubiegania się o dofinansowanie na stronie: bit.ly/3e741hy.  Aktualna liczba wniosków - 3. Szczegółowe informacje pod nr tel.: 32/ 61-81-903, 61-81-904.
 • W ramach uruchomionego naboru wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" wsparliśmy już 30 przedsiębiorców. Kolejne wypłaty będą dokonywane niezwłocznie po uzupełnieniu dokumentów przez wnioskujących, które są natychmiast opiniowane. Celem skompletowania potrzebnych dokumentów, pracownicy merytoryczni są w stałym kontakcie telefonicznym oraz mailowym, z wnioskującymi przedsiębiorcami. Aktualna liczba wniosków - 194. Zasady ubiegania się o pożyczkę, wzór wniosku oraz umowy pożyczkowej dostępne na stronie: www.jaworzno.praca.gov.pl. Szczegółowe informacje: programy@jaworzno.praca.gov.pl, tel.: 32/ 61-81-915, 61-81-914.
 • Urząd pozyskał dodatkowe środki finansowe na realizację powyższych zadań w kwocie 9 mln zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Bieżące działania pomocowe wynikające z nałożonych obowiązków oraz nowe inicjatywy związane ze wsparciem osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ramach miejskiej akcji "Zaangażuj się i Ty"!
 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Wodociągi Jaworzno:

adres strony internetowej: www.wodociagi.jaworzno.pl
telefon: 32  318 60 00, dyspozytor 994
Facebook: Wodociągi Jaworzno sp z o o
mail: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl

 • Bieżące prace związane z produkcją i dystrybucją wody pitnej oraz prace związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta. Prace realizowane są z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wprowadzonymi i obowiązującymi w Wodociągach Jaworzno procedurami.

Szpital Wielospecjalistyczny

adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
telefon: 32 317 45 11
Facebook: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

 • Przeorganizowanie Rejestracji Izby Przyjęć Szpitala z uwagi na zwiększenie bezpieczeństwa SOR.
 • Realizacja nowych zasad i obostrzeń dotyczących dodatkowego zabezpieczenia dla pracowników, tj. dodatkowe środki bezpieczeństwa pracowników: stanowiska pracy poszczególnych osób oddalone od siebie co najmniej 1,5 m; pracownicy mają dostęp do płynów dezynfekujących i rękawiczek.

Uwaga!

 • Od 16.03.2020 SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, w związku z zagrożeniem koronawirusem, wstrzymał zaplanowane hospitalizacje i porady.
 • Do szpitala przyjmowani są tylko pacjenci w tzw. Trybie ostrodyżurowym, pacjenci z zagrożeniem życia i zdrowia (czyli bezwzględnie wymagający hospitalizacji i porad) oraz pacjentki do porodu. Wstrzymano porody rodzinne.
 • Przypominamy, że w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie od dnia 12 marca 2020 r. wprowadzono CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN. W przypadku Oddziału Pediatrii i Oddziału Chirurgii Dziecięcej razem z dzieckiem może przebywać 1 osoba dorosła (rodzic/opiekun). /Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem 2019 - nCoV./

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Weryfikacja kont do rejestracji elektronicznej w toku,
 • Przesłano "Wniosek CEI" - wniosek o finansowanie inwestycji związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa ze środków Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (CEI). Spółka zawnioskowała o finansowanie aparatury mobilnej (do badań wykonywanych w domu pacjenta przez personel medyczny) z transmisją danych powstałych w wyniku badania bezpośrednio do dokumentacji pacjenta w systemie informatycznym ONXT i do specjalisty medycznego, który może dokonać oceny wyniku badania. Ponadto wnioskujemy o aparaturę medyczną, obsługiwaną przez pacjenta lub opiekuna, która pozwala przesyłać dane i zdalnie konsultować lub monitorować pacjenta (telemedycyna). Następna grupa urządzeń, o które zawnioskowała Spółka to urządzenia zapewniające dezynfekcję pomieszczeń.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:

 • przycinka gałęzi utrudniających przejście po chodniku przy ul. Powstańców Śląskich 3-5-7,
 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy w Parku na Borach,
 • podlewanie roślin przy pomnikach,
 • sprzątanie terenu przy ul. Tuwima,
 • malowanie ławek na placu zabaw przy ul. Cyprysowej,
 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy w Jeleniu na terenach zieleni urządzonej,
 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy  przy ul Schattanka,
 • opróżnianie koszy i zbieranie śmieci przy ul. Broniewskiego,
 • opróżnianie koszy i zbieranie śmieci na terenie Łubowca (teren Zielonego Łubowca),
 • utrzymanie czystości przy Cmentarzu Radzieckim na Pechniku (dalszy ciąg prac),
 • zlikwidowanie dzikiego wysypiska - w rejonie ul. Ins. Kościuszkowskiej (działka została oczyszczona ze wszystkich śmieci, pojawiła się także tabliczka informująca o zakazie wyrzucania odpadów
 • i gruzu),
 • zlikwidowanie dzikiego wysypiska przy ul. Jagiellońskiej 54A (działka oczyszczona ze wszystkich odpadów, postawiono tabliczka informująca o zakazie wyrzucania odpadów i gruzu).

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja przystanków autobusowych wodą wysokoozonowaną.
 • Porządki na ul. Chocimskiej - zamiatanie rejonu przystanku autobusowego.
 • Podlewanie zieleni na Rynku.
 • Porządki na Wodnym Placu Zabaw.

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na MCITcie przy lodowisku/parkingu rowerowym i przy przystanku autobusowym.
 • Rozklejanie plakatów informujących mieszkańców o ważnych telefonach. Informacja o koronawirusie.
 • Kontynuacja prac związanych z usuwaniem zapadliska na ul. Skałka (Długoszyn).
 • Kontynuacja prac związanych z porządkowaniem terenów przy zbiornikach retencyjnych.
 • Usuwanie śmieci z pasa drogowego ul. Jana Pawła II.
 • Nocne zamiatanie jezdni: Centrum, Osiedle Stałe, Łubowiec.

***

RAPORT NR 11 z 9 kwietnia 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Informacje o przedłużeniu obowiązujących obostrzeń oraz nowych zasadach, ogłosili podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Łukasz Szumowski i minister edukacji narodowej, Dariusz Piontkowski. Od czwartku, 16 kwietnia wprowadzony zostanie obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Zmienione też zostaną terminy tegorocznych matur i egzaminów ośmioklasistów. Pozostałe, obowiązujące już ograniczenia i zalecenia zostały przedłużone o tydzień, czyli do 19 kwietnia. Do 26 kwietnia przedłużono obowiązek zamknięcia szkół, wstrzymanie ruchu lotniczego i międzynarodowego ruchu kolejowego. Podtrzymano zamknięcie granic, kontrole sanitarne i obowiązkową kwarantannę. Ograniczenie imprez masowych obowiązuje do odwołania.
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Informuje, że zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w autobusach wyposażonych w klimatyzację tymczasowo wstrzymane zostało jej użytkowanie. Zamiennie we wszystkich pojazdach odblokowane zostały zamki w oknach, tak aby możliwe było wietrzenie wnętrza.
 • Od 11 kwietnia (sobota) obowiązywać będą nowe rozkłady jazdy na liniach E oraz S. Zawieszone zostaną kursy cieszące się bardzo małym zainteresowaniem pasażerów. Zamiennie możliwe będzie wykorzystanie taboru i kierowców do obsługi kursów wymagających podwójnej obsady w związku z ograniczeniem liczby pasażerów w pojazdach.
 • W środę, 15 kwietnia zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych szkół podstawowych. W rekrutacji do nauki w pierwszej klasie udział wzięło 697 uczniów.
 • Realizowany jest miejski program ATOM - Antykryzysowa Tarcza Ochrony Mieszkańców.
 • Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie otrzymał już wszystkie 92 wyniki testów na obecność koronawirusa u osób, które miały styczność z pielęgniarką zarażoną SARS-CoV-2. Wszystkie wyniki są negatywne. Pielęgniarka, która okazała się zarażona koronawirusem czuje się dobrze, przebywa w domu pod ciągłą opieką medyczną.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 33
 • placów zabaw - 20
 • parków miejskich - 25
 • w powyższym zakresie podjęto interwencji wobec 6 osób
 • Prowadzono akcję informacyjną dotyczącą stanu epidemii i obowiązku pozostania w miejscu zamieszkania.
 • Zrealizowano 33 zgłoszenia mieszkańców,

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Pielęgnacja zieleni

 • Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:
 • zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: skwer na os. Stałym oraz Park przy ul. Pocztowej,
 • zbieranie śmieci: rejon ul. Wilczej koło garaży,
 • grabienie liści, przycinanie odrostów pni drzew, zbieranie śmieci: rejon ul. Gagarina 4-6,
 • plewienie, odchwaszczanie, grabienie, zbieranie śmieci i opróżnianie koszy: Ogródek Jordanowski przy ul. Matejki.

Place zabaw

 • Przeprowadzono kontrole oznakowania dot. zakazu wstępu na gminne place zabaw.

Cmentarze komunalne

 • Kontynuacja prac porządkowych: zbieranie śmieci, sprzątanie alejek i kwater cmentarnych w Wilkoszynie oraz Szczakowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Bieżące działania pomocowe wynikające z nałożonych obowiązków oraz nowe inicjatywy związane ze wsparciem osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ramach miejskiej akcji "Zaangażuj się i Ty"!
 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Szpital Wielospecjalistyczny

adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
telefon: 32 317 45 11
Facebook: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

 • Dyrekcja Szpitala Wielospecjalistycznego przypominała wszystkim pracownikom o bezwzględnym obowiązku samokontroli temperatury ciała przed przybyciem do pracy. W przypadku stwierdzenia takich objawów, jak: wzrost temperatury ciała powyżej 37 st. C, oraz kaszel i/lub duszność należy poinformować o powyższym bezpośredniego przełożonego. Kierownicy Oddziałów, Pielęgniarki Oddziałowe, Kierownicy Działów proszeni są o ponowne zwrócenie uwagi podległemu personelowi na samokontrolę temperatury ciała. Celem powyższego jest zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19

Uwaga!

 • Od 16.03.2020 SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, w związku z zagrożeniem koronawirusem, wstrzymał zaplanowane hospitalizacje i porady.
 • Do szpitala przyjmowani są tylko pacjenci w tzw. Trybie ostrodyżurowym, pacjenci z zagrożeniem życia i zdrowia (czyli bezwzględnie wymagający hospitalizacji i porad) oraz pacjentki do porodu. Wstrzymano porody rodzinne.
 • Przypominamy, że w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie od dnia 12 marca 2020 r. wprowadzono CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN. W przypadku Oddziału Pediatrii i Oddziału Chirurgii Dziecięcej razem z dzieckiem może przebywać 1 osoba dorosła (rodzic/opiekun). /Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem 2019 - nCoV./

Zespół Lecznictwa Otwartego:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Weryfikacja kont do rejestracji elektronicznej w toku.
 • Od poniedziałku 16.03.2020 utrzymuje się tendencja spadkowa udzielanych świadczeń w POZ i pozostałych zakresach, na ten moment jest to ok 30% tego co realizowaliśmy przed epidemią. Z uwagi na epidemię nie pracuje Dział Rehabilitacji, z tego samego powodu zawieszono realizację terapii grupowej w Poradni Leczenia Uzależnień, po zmianie przepisów Poradnia ZLO - Centrum Medycyny Pracy realizuje świadczenia w bardzo ograniczonym zakresie. Podobnie inne świadczenia komercyjne.
 • Świadczenia udzielane są przez lekarzy pracujących w poradniach, którzy udzielają świadczeń osobiście i za pomocą środków łączności oraz przez lekarzy wykonujących pracę zdalnie (z domu), którzy udzielają wyłącznie porad za pomocą środków łączności.
 • Mając na względzie ryzyko zakażeń krzyżowych podejmujemy działania organizacyjne mające na celu minimalizację tego ryzyka. Działania te polegają na: unikaniu pracy w jednej poradni lekarzy zatrudnionych wyłącznie w ZLO z personelem pracującym również w szpitalach; rekomendowaniu podjęcia pracy zdalnej przez tych lekarzy i udzielania porad związanych z kontynuowaniem leczenia w formie wideoporady albo porady telefonicznej; rekomendowaniu korzystania przez pacjentów z Portalu Pacjenta i porad zdalnych (informacje w tym zakresie zamieszczane na stronie ZLO-jaworzno oraz w mediach społecznościowych). Aktualność zachowuje komunikat z dnia 25.03.2020 r. dotyczący sposobów rejestracji do poradni ZLO https://zlo-jaworzno.pl/komunikat-25-03-2020/
 • Realizacja projektu unijnego Przyjazne Środowisko została ograniczona do świadczeń zdalnych i części o charakterze opiekuńczym. Wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego o zgodę na modyfikacje projektu do aktualnych ograniczeń i potrzeb. Pracujemy nad zmianą (https://zlo-jaworzno.pl/przyjazne-srodowisko/).
 • Opracowujemy koncepcję i gromadzimy dokumenty, które pozwolą aplikować o wsparcie finansowe na zakup aparatury medycznej z programu Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, termin złożenia wniosku upływa 09.04.2020 r.
 • Administracja spółki pracuje zdalnie a pracownicy, których obecność jest niezbędna pracują w izolowanych, bezpiecznych strefach.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • umożliwienie bieżącej elektronicznej rejestracji przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy; Ilość rejestracji elektronicznych – 224 ogółem,
 • ogłoszono nabór wniosków o dofinansowania w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej":
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (zasady ubiegania się o dofinansowanie dostępne na stronie: bit.ly/3c9zldL);
  • części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy (zasady ubiegania się o dofinansowanie dostępne na stronie: bit.ly/3e53Kvn);
  • części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (zasady ubiegania się o dofinansowanie dostępne na stronie: bit.ly/3e741hy).
  • Szczegółowe informacje pod nr tel.: 32/ 61-81-903, 61-81-904,
 • w ramach uruchomionego naboru wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej" wsparliśmy już 30 przedsiębiorców. Wydatkowaliśmy wszystkie środki jakie dotychczas były zabezpieczone na ten cel. Kolejne wypłaty będą dokonywane niezwłocznie po otrzymaniu dodatkowych środków finansowych oraz po uzupełnieniu dokumentów przez wnioskujących, które są natychmiast opiniowane. Celem skompletowania potrzebnych dokumentów, pracownicy merytoryczni są w stałym kontakcie telefonicznym oraz mailowym, z wnioskującymi przedsiębiorcami. Aktualna liczba wniosków – 159.
 • Zasady ubiegania się o pożyczkę, wzór wniosku oraz umowy pożyczkowej dostępne na stronie: www.jaworzno.praca.gov.pl.
 • Szczegółowe informacje: programy@jaworzno.praca.gov.pl, tel.: 32/ 61-81-915, 61-81-914.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja przystanków autobusowych wodą wysokoozonowaną
 • Zamiatanie: ul. Energetyków, sprzątanie pasa drogowego: droga dojazdowa do wysypiska przy granicach Miasta, Centrum
 • Sprzątanie pasa drogowego na ul. Śląskiej
 • Montaż worków nawadniających drzewa: ul. Mickiewicza, Grunwaldzka, Park Kieszonka
 • Pielęgnacja zieleni: ul. Zacisze

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na MCITcie przy lodowisku/parkingu rowerowym i przy przystanku autobusowym,
 • Rozklejanie plakatów informujących mieszkańców o ważnych telefonach. Informacja o koronawirusie,
 • Kontynuacja prac związanych z usuwaniem zapadliska na ul. Skałka (Długoszyn)
 • Kontynuacja prac związanych z porządkowaniem terenów przy zbiornikach retencyjnych
 • Objazd związany z utrzymaniem czystości: Rynek, Łącznik ul. Sienkiewicza - Rynek, Park Kieszonka, ul. Mickiewicza.

***

RAPORT NR 10 z 8 kwietnia 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Od czwartku, 16 kwietnia wprowadzony zostanie obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Ogłoszone zostały nowe obostrzenia w związku z epidemią. Od przyszłego czwartku będziemy musieli nosić maseczki w przestrzeniach publicznych. Zmienione też zostaną terminy tegorocznych matur i egzaminów ośmioklasistów. To nowe informacje, które ogłosili podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Łukasz Szumowski i minister edukacji narodowej, Dariusz Piontkowski. Pozostałe, obowiązujące już ograniczenia i zalecenia zostały przedłużone o tydzień, czyli do 19 kwietnia. Do 26 kwietnia przedłużono obowiązek zamknięcia szkół, wstrzymanie ruchu lotniczego i międzynarodowego ruchu kolejowego. Podtrzymano zamknięcie granic, kontrole sanitarne i obowiązkową kwarantannę. Ograniczenie imprez masowych obowiązuje do odwołania.
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Informuje, że zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w autobusach wyposażonych w klimatyzację tymczasowo wstrzymane zostało jej użytkowanie. Zamiennie we wszystkich pojazdach odblokowane zostały zamki w oknach, tak aby możliwe było wietrzenie wnętrza.
 • Od 11 kwietnia (sobota) obowiązywać będą nowe rozkłady jazdy na liniach E oraz S. Zawieszone zostaną kursy cieszące się bardzo małym zainteresowaniem pasażerów. Zamiennie możliwe będzie wykorzystanie taboru i kierowców do obsługi kursów wymagających podwójnej obsady w związku z ograniczeniem liczby pasażerów w pojazdach.
 • W środę, 15 kwietnia zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych szkół podstawowych. W rekrutacji do nauki w pierwszej klasie udział wzięło 697 uczniów.
 • "Chcemy do szkoły" - wyjątkowy utwór powstał dzięki inicjatywie nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Jaworznie, którzy śpiewająco przyznają, że chcieliby już wrócić do szkolnych klas. Piosenki można odsłuchać w serwisie YouTube.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

 • Przygotowano nowelizację zarządzenia w sprawie powołania Sztabu Kryzysowego Covid19 Jaworzno. Nawiązano kontakt z członkami Sztabu i ustalono formę przekazywania codziennych raportów.
 • Nawiązano kontakt z Hotelem Aqua, przy ul. Kapitana Karola Pniaka 2 w Jaworznie, w celu utworzenia na terenie hotelu izolatorium.

Urząd Stanu Cywilnego

 • USC bezpośrednio obsługuje petentów dokonując rejestracji urodzeń i zgonów oraz udzielając już zaplanowanych ślubów.
 • Strony, którym potrzebne są akty stanu cywilnego obsługiwane są za pomocą platformy ePUAP, skrzynki mailowej i tradycyjnej poczty. Wszelkie informacje dot. załatwiania spraw udzielane są telefonicznie.

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 27
 • placów zabaw - 22
 • parków miejskich - 18
 • w powyższym zakresie podjęto interwencji wobec osób - 2
 • Prowadzono akcję informacyjną dotyczącą stanu epidemii i obowiązku pozostania w miejscu zamieszkania.
 • Zrealizowano 13 zgłoszeń mieszkańców,

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 169 (u osób powracających z zagranicy)
 • Sprawdzenie środków komunikacji zbiorowej - 55 - bez uwag.
 • Wykaz dzielnic, w których nadawane były komunikaty o zagrożeniu epidemicznym: Centrum, Podwale, Pechnik, Pszczelnik, OTK, Os. Górnicze, Os. Podłęże, Os. Stałe, Szczakowa, Gigant, Góra Piasku, Gagarina, Pieczyska, OWR Sosina.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej:

strona internetowa: www.psp.jaw.pl
tel. 32 751-87-10
mail: pspjaworzno@katowice.kwpsp.gov.pl lub msk@psp.jaw.pl

Jednostki OSP z terenu miasta jeździły po swoich dzielnicach i ogłaszały komunikaty:

 • Godziny poranne: OSP – Ciężkowice, Osiedle Stałe, Dąbrowa Narodowa, Byczyna – w sumie 6 samochodów i 12 ochotników.
 • Godziny popołudniowe: OSP – Byczyna, Osiedle Stałe, Dąbrowa Narodowa, Jeleń, Długoszyn, Ciężkowice - w sumie 10 samochodów i 20 ochotników.
 • OSP Długoszyn dostarczyło paczkę żywnościową do osoby przebywającej na kwarantannie domowej na ul. Matejki.
   

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

Pielęgnacja zieleni

 • Prace na terenach gminnych zieleni urządzonej i osiedlowej:
 • Grabienie wiosenne przy budynku Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
 • Zbieranie śmieci i opróżnianie koszy w centrum: na Plantach, pod Arkadami, w rejonie Ogródka Jordanowskiego, przy budynku Urzędu Miejskiego, w Parku ul. Pocztowa, ul. Zielona, teren przy Biedronce, Narutowicza, w okolicy budynku Policji,
 • Odchwaszczanie skarpy przy targowisku Manhattan,
 • Grabienie liści przy ul. Glinianej 3 oraz Licealnej 4,
 • Zbieranie śmieci i opróżnianie koszy na terenach gminnych w os. Stałym oraz w Szczakowej,
 • Utrzymanie czystości przy Cmentarzu Radzieckim na Pechniku.

Place zabaw

 • Przeprowadzono kontrole oznakowania dot. zakazu wstępu na gminne place zabaw.

Cmentarze

 • Na cmentarzach komunalnych Wilkoszyn i Szczakowa wykonano prace porządkowe: zbieranie śmieci, sprzątanie alejek i kwater cmentarnych, usuwanie zalegających elementów betonowych.
 • W budynku administracyjnym na Wilkoszynie przeprowadzono dezynfekcję pomieszczeń.
 • Zakończono remont schodów przy wejściu bocznym do budynku administracyjnego na Cmentarzu Wilkoszyn,
 • Rozpoczęto budowę 26 szt. grobów murowanych dwupoziomowych na Cmentarzu Wilkoszyn.

Program Mieszkanie za remont

 • Na dzień 7.04 2020 r. wpłynęły łącznie 133 wnioski. Termin składania wniosków został wydłużony do 15 kwietnia br. Wnioski można wysyłać za pośrednictwem poczty lub umieścić w specjalnie udostępnionej skrzynce, która znajduje się przy drzwiach budynku siedziby MZNK.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Bieżące działania pomocowe wynikające z nałożonych obowiązków oraz nowe inicjatywy związane ze wsparciem osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ramach miejskiej akcji "Zaangażuj się i Ty"!
 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Szpital Wielospecjalistyczny

adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
telefon: 32 317 45 11
Facebook: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

 • Przeorganizowanie Rejestracji Izby Przyjęć Szpitala z uwagi na zwiększenie bezpieczeństwa SOR.
 • Realizacja nowych zasad i obostrzeń dotyczących dodatkowego zabezpieczenia dla pracowników, tj. dodatkowe środki bezpieczeństwa pracowników: stanowiska pracy poszczególnych osób oddalone od siebie co najmniej 1,5 m; pracownicy mają dostęp do płynów dezynfekujących i rękawiczek.

Uwaga!

 • Od 16.03.2020 SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, w związku z zagrożeniem koronawirusem, wstrzymał zaplanowane hospitalizacje i porady.
 • Do szpitala przyjmowani są tylko pacjenci w tzw. Trybie ostrodyżurowym, pacjenci z zagrożeniem życia i zdrowia (czyli bezwzględnie wymagający hospitalizacji i porad) oraz pacjentki do porodu. Wstrzymano porody rodzinne.
 • Przypominamy, że w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie od dnia 12 marca 2020 r. wprowadzono CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN. W przypadku Oddziału Pediatrii i Oddziału Chirurgii Dziecięcej razem z dzieckiem może przebywać 1 osoba dorosła (rodzic/opiekun). /Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem 2019 - nCoV./

Zespół Lecznictwa Otwartego:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • Weryfikacja kont do rejestracji elektronicznej w toku.
 • Od poniedziałku 16.03.2020 utrzymuje się tendencja spadkowa udzielanych świadczeń w POZ i pozostałych zakresach, na ten moment jest to ok 30% tego co realizowaliśmy przed epidemią. Z uwagi na epidemię nie pracuje Dział Rehabilitacji, z tego samego powodu zawieszono realizację terapii grupowej w Poradni Leczenia Uzależnień, po zmianie przepisów Poradnia ZLO - Centrum Medycyny Pracy realizuje świadczenia w bardzo ograniczonym zakresie. Podobnie inne świadczenia komercyjne.
 • Świadczenia udzielane są przez lekarzy pracujących w poradniach, którzy udzielają świadczeń osobiście i za pomocą środków łączności oraz przez lekarzy wykonujących pracę zdalnie (z domu), którzy udzielają wyłącznie porad za pomocą środków łączności.
 • Mając na względzie ryzyko zakażeń krzyżowych podejmujemy działania organizacyjne mające na celu minimalizację tego ryzyka. Działania te polegają na: unikaniu pracy w jednej poradni lekarzy zatrudnionych wyłącznie w ZLO z personelem pracującym również w szpitalach; rekomendowaniu podjęcia pracy zdalnej przez tych lekarzy i udzielania porad związanych z kontynuowaniem leczenia w formie wideoporady albo porady telefonicznej; rekomendowaniu korzystania przez pacjentów z Portalu Pacjenta i porad zdalnych (informacje w tym zakresie zamieszczane na stronie ZLO-jaworzno oraz w mediach społecznościowych). Aktualność zachowuje komunikat z dnia 25.03.2020 r. dotyczący sposobów rejestracji do poradni ZLO https://zlo-jaworzno.pl/komunikat-25-03-2020/
 • Realizacja projektu unijnego Przyjazne Środowisko została ograniczona do świadczeń zdalnych i części o charakterze opiekuńczym. Wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego o zgodę na modyfikacje projektu do aktualnych ograniczeń i potrzeb. Pracujemy nad zmianą (https://zlo-jaworzno.pl/przyjazne-srodowisko/).
 • Opracowujemy koncepcję i gromadzimy dokumenty, które pozwolą aplikować o wsparcie finansowe na zakup aparatury medycznej z programu Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, termin złożenia wniosku upływa 09.04.2020 r.
 • Administracja spółki pracuje zdalnie a pracownicy, których obecność jest niezbędna pracują w izolowanych, bezpiecznych strefach.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

umożliwienie bieżącej elektronicznej rejestracji przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy; Ilość rejestracji elektronicznych – 119  ogółem,

wsparliśmy już 19 przedsiębiorców, w ramach uruchomionego naboru wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej". Kolejne wypłaty będą dokonywane niezwłocznie po uzupełnieniu dokumentów przez wnioskujących, które są natychmiast opiniowane. Celem skompletowania potrzebnych dokumentów, pracownicy merytoryczni są w stałym kontakcie telefonicznym oraz mailowym, z wnioskującymi przedsiębiorcami. Aktualna liczba wniosków – 115.

Zasady ubiegania się o pożyczkę, wzór wniosku oraz umowy pożyczkowej dostępne na stronie: www.jaworzno.praca.gov.pl.

Szczegółowe informacje: programy@jaworzno.praca.gov.pl, tel.: 32/ 61-81-915, 61-81-914

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja przystanków autobusowych wodą wysokoozonowaną.
 • Zamiatanie: Velostrada, ul. św. Wojciecha.
 • Zamiatanie na Osiedlu Stałym - rejon Szkoły Muzycznej, łącznik Rynek - ul. Sienkiewicza:
 • Podlewanie roślin na Rynku w Byczynie, pielęgnacja zieleni na ul. Królowej Jadwigi i na Placu św. Jana.
 • Pielęgnacja drzew na Osiedlu Stałym, ul. Wojska Polskiego.
 • Kontynuacja prac związanych z usuwaniem zapadliska na ul. Skałka (Długoszyn).

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na MCITcie przy lodowisku/parkingu rowerowym i przy przystanku autobusowym,
 • Rozklejanie plakatów informujących mieszkańców o ważnych telefonach. Informacja o koronawirusie,
 • Usuwanie śmieci na ul. Podwale,
 • Porządkowanie chodnika i strefy przykrawężnikowej przy ul. Ciężkowickiej (okolice stadionu),
 • Pielęgnacja drzew  nad lampami i liniami energetycznymi na ul. Filaretów w Ciężkowicach,
 • Sprzątanie Velostrady (zbieranie zużytych rękawic z zieleńców),
 • Kontynuacja prac związanych z pielęgnacją wzdłuż pasa drogowego ul. Sulińskiego (wycinka traw, odrostów, podkrzesanie drzew),
 • Kontynuacja prac związanych z porządkowaniem terenów przy zbiornikach retencyjnych.

***

RAPORT NR 9 z 7 kwietnia 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Aktualności

 • Jaworznicki Pakiet Wsparcia dla Biznesu wszedł w życie! Nadzwyczajne czasy wymagają nadzwyczajnych decyzji. Lokalni przedsiębiorcy z Jaworzna, oprócz ogólnopolskiej "Tarczy Antykryzysowej", uzyskają dodatkowe wsparcie ze strony Gminy. W życie wszedł Jaworznicki Pakiet Wsparcia dla Biznesu, którego celem jest pomoc przedsiębiorcom dotkniętym negatywnymi skutkami epidemii COVID-19. Ze wsparcia może skorzystać każdy przedsiębiorca, który poniósł negatywne skutki ekonomiczne w związku ze stanem epidemii COVID-19 i jest je w stanie wykazać na podstawie sprawozdań finansowych z prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski w każdym przypadku będą rozpatrywane indywidualnie. Więcej informacji na http://www.um.jaworzno.pl/pl/biznes/aktualnosci/5776/jaworznicki_pakiet_wsparcia_dla_biznesu_wchodzi_w_zycie.html
 • Realizatorami Jaworznickiego Pakietu Wsparcia dla Biznesu są Wydziały Urzędu Miejskiego: Budżetowo-Finansowy, Obrotu Nieruchomościami oraz Skarbu, a także miejskie jednostki i spółki: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Wodociągi Jaworzno, Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej.
 • Skorzystaj z Jaworznickiej Podatkowej Infolinii Przedsiębiorcy - Jawo.InfoBiznes - tel. 32 618 16 01 oraz 32 618 16. Wszystkie informacje na temat wsparcia dostępnego dla lokalnych przedsiębiorców w jednym miejscu. Jeżeli masz wątpliwości dotyczące spełniania warunków do uzyskania pomocy, chcesz doprecyzować jak wypełnić wniosek lub dowiedzieć się, gdzie zwrócić się o wsparcie w ramach państwowej "Tarczy Antykryzysowej" - zadzwoń na Jawo.InfoBiznes!
 • Prezydent Miasta Paweł Silbert powołał wczoraj Sztab Kryzysowy COVID-19 Jaworzno w celu opracowania schematów działań na wypadek zagrożenia ciągłości funkcjonowania miasta w wybranych obszarach. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to sztab będzie koordynował kontakt ze strategicznymi przedsiębiorstwami i instytucjami w mieście zapewniającymi funkcjonowanie gminy. W skład Sztabu wchodzą:
  • Prezydent Miasta - Paweł Silbert,
  • Zastępca Prezydenta Miasta - Monika Bryl,
  • Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie - Dariusz Kleszcz,
  • Komendant Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie - Krzysztof Gałuszka,
  • Pełnomocnik ds. przedsiębiorczości i współpracy społecznej - Łukasz Kolarczyk,
  • Doradca Prezydenta Miasta ds. Bezpieczeństwa - gen. Janusz Skulich,
  • Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - Zbigniew Piątek,
  • Komendant Straży Miejskiej - Artur Zięba,
  • Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie - Gabriela Buczkowska,
  • Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie - Bożena Wójcik,
  • Naczelnik Wydziału Zdrowia UM - Małgorzata Helbin-Więcek,
  • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie - Czesław Smalcerz.
 • W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania miasta, Prezydent Miasta Jaworzna ponownie uruchomił środki finansowe z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 500 000 zł. Środki te zostaną przekazane do budżetu Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności na pokrycie kosztów związanych z doposażeniem szpitala, służb oraz miejskich jednostek organizacyjnych w sprzęt i środki ochronne tj. rękawiczki, maseczki, kombinezony, płyny dezynfekcyjne itp. oraz przygotowaniem obiektów kwarantannowych.
 • Dzisiaj Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Z tej okazji prezydent Paweł Silbert wraz z zastępcą Moniką Bryl i przewodniczącym Rady Miejskiej Tadeuszem Kaczmarkiem złożyli pracownikom serdeczne życzenia i podziękowania za wysiłek, poświęcenie i ofiarność w wykonywaniu szczególnie ważnej i odpowiedzialnej służby na rzecz drugiego człowieka.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Wydział Budżetowo-Finansowy

Wydział Budżetowo-Finansowy na wniosek 11 podatników, przedsiębiorców prowadzi postępowanie w trybie art 67a Ordynacji podatkowej sprawie przyznania ulgi w płatności podatków lokalnych w związku z ograniczeniem działalności będącej skutkiem pandemii.

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:

 • placów publicznych - 28
 • placów zabaw - 18
 • parków miejskich - 17
 • w powyższym zakresie podjęto interwencji wobec osób - 2

Zrealizowano 23 zgłoszenia mieszkańców.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

adres strony internetowej: www.mznk.jaworzno.pl
telefon: 32 615 50 30
Facebook: MZNKwJaworznie
mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl

 • Pomoc dla przedsiębiorców wynajmujących lokale użytkowe: Miasto Jaworzno wesprze przedsiębiorców wynajmujących lokale użytkowe, których dotknęły skutki epidemii koronawirusa. Najemcy komunalnych lokali użytkowych będą mieli możliwość odroczenia terminu płatności czynszu za lokal.  Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych również przyłącza się do Antykryzysowej Tarczy Ochrony Mieszkańców, zaproponowanej przez Prezydenta Miasta Jaworzna. W ramach Jaworznickiego Pakietu Wsparcia dla Biznesu najemcy wynajmujący lokale użytkowe od Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, którzy wstrzymali lub znacząco ograniczyli prowadzenie w lokalu działalności gospodarczej, a co za tym idzie ich płynność finansowa uległa pogorszeniu mają możliwość zmiany terminu płatności czynszu. Z tej formy pomocy może skorzystać 102 przedsiębiorców. Najemcy komunalnego lokalu użytkowego odraczany będzie termin płatności czynszu za lokal, w którym prowadzi działalność gospodarczą począwszy od 1 dnia miesiąca, w którym złoży wniosek, do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odwołano stan epidemii. Odroczenia płatności należności za czynsz będą dokonywane na podstawie indywidualnych, pisemnych wniosków najemców i nie będą obejmować wskazanych w umowie najmu opłat związanych z eksploatacją lokalu (media). Więcej informacji na www.mznk.jaworzno.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Bieżące działania pomocowe wynikające z nałożonych obowiązków oraz nowe inicjatywy związane ze wsparciem osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ramach miejskiej akcji "Zaangażuj się i Ty"!
 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na: www.mops.jaworzno.pl

Wodociągi Jaworzno:

adres strony internetowej: www.wodociagi.jaworzno.pl
telefon: 32  318 60 00, dyspozytor 994
Facebook: Wodociągi Jaworzno sp z o o
mail: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl

 • Bieżące prace związane z produkcją i dystrybucją wody pitnej oraz prace związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta. Prace realizowane są z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wprowadzonymi i obowiązującymi w Wodociągach Jaworzno procedurami.
 • Przekazanie informacji prasowej, iż dbając o zdrowie mieszkańców oraz naszych Pracowników, istnieje możliwość bezpiecznego, bezkontaktowego opłacenia faktur za wodę i ścieki przez internet oraz istnieje możliwość otrzymywanie faktur drogą mailowa. Wystarczy założyć profil na platformie Internetowego Biura Obsługi Klienta e-BOK!

Szpital Wielospecjalistyczny

adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
telefon: 32 317 45 11
Facebook: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

 • Przeorganizowanie Rejestracji Izby Przyjęć Szpitala z uwagi na zwiększenie bezpieczeństwa SOR.
 • Realizacja nowych zasad i obostrzeń dotyczących dodatkowego zabezpieczenia dla pracowników, tj. dodatkowe środki bezpieczeństwa pracowników: stanowiska pracy poszczególnych osób oddalone od siebie co najmniej 1,5 m; pracownicy mają dostęp do płynów dezynfekujących i rękawiczek.

Uwaga!

 • Od 16.03.2020 SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, w związku z zagrożeniem koronawirusem, wstrzymał zaplanowane hospitalizacje i porady.
 • Do szpitala przyjmowani są tylko pacjenci w tzw. Trybie ostrodyżurowym, pacjenci z zagrożeniem życia i zdrowia (czyli bezwzględnie wymagający hospitalizacji i porad) oraz pacjentki do porodu. Wstrzymano porody rodzinne.
 • Przypominamy, że w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie od dnia 12 marca 2020 r. wprowadzono CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN. W przypadku Oddziału Pediatrii i Oddziału Chirurgii Dziecięcej razem z dzieckiem może przebywać 1 osoba dorosła (rodzic/opiekun). /Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem 2019 - nCoV./

Zespół Lecznictwa Otwartego:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • weryfikacja kont do rejestracji elektronicznej w toku,
 • nawiązanie współpracy z MCKiS w Jaworznie, które rozpoczęło szycie maseczek wielokrotnego użycia dla potrzeb ZLO, pierwsza dostawa planowana na 8 kwietnia 2020 r.,
 • kontakt z NFZ w sprawie opublikowanego przez NFZ błędnego komunikatu o nie świadczeniu przez ZLO usług medycznych w zakresie stomatologii, wyjaśnienie tej kwestii z NFZ - pacjenci mają dostęp do świadczeń stomatologicznych w ZLO.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Umożliwienie bieżącej elektronicznej rejestracji przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy; ilość rejestracji elektronicznych - 112  ogółem.
 • W ramach uruchomionego naboru wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" - wpłynęło 76 wniosków ogółem, które są niezwłocznie opiniowane; dotychczas dokonano 12 wypłat. Kolejne wypłaty będą dokonywane po uzupełnieniu dokumentów przez wnioskujących. Zasady ubiegania się o pożyczkę, wzór wniosku oraz umowy pożyczkowej dostępne na stronie: www.jaworzno.praca.gov.pl. Szczegółowe informacje: programy@jaworzno.praca.gov.pl, tel.: 32 61-81-915, 61-81-914.
 • PUP Jaworzno wystąpił z wnioskiem o przyznanie środków w wysokości 9 mln zł na realizację nowych zadań. Z puli, którą dysponował Urząd Pracy na realizację standardowych zadań wyasygnowano środki na sfinansowanie aktualnie wpływających wniosków o pożyczkę. 
 • W związku z przyjęciem przez urząd nowych instrumentów i rozwiązań na rzecz przedsiębiorców wynikających z tzw. "tarczy antykryzysowej" uruchomiono numery telefonów, pod którymi można uzyskać informację w wybranej sprawie:
  • pożyczka dla mikroprzedsiębiorców - tel. 32/ 61-81- 915, 61-81- 914;
  • dofinansowanie na prowadzenie swojej działalności - tel. 32/ 61-81-903, 61- 81-904;
  • dofinansowanie do wynagrodzeń (dla Przedsiębiorców) - tel. 32/ 61-81-903,  61-81-904;
  • dofinansowanie do wynagrodzeń (dla Organizacji pozarządowych) - tel. 32/ 61-81-903, 61- 81-904.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja przystanków autobusowych wodą wysokoozonowaną.
 • Objazd czystości - przystanki, przejścia podziemne - zamiatanie, zbieranie śmieci, opróżnianie koszy.
 • Pielęgnacja zieleni na rondach - Ronda przy ul. Rzemieślniczej.
 • Usuwanie zapadliska w jezdni ul. Skałka (Długoszyn).
 • Kontynuacja prac związanych z modernizacjami na Rynku.
 • Sprzątanie rowerowych punktów postojowych: Byczyna, Jeleń, Batorego

Ponadto:

 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na MCITcie (przy lodowisku/parkingu),
 • Rozklejanie plakatów informujących Mieszkańców o ważnych numerach telefonów. Informacja o koronawirusie.
 • Kontynuacja prac związanych z porządkowaniem terenów przy zbiornikach retencyjnych - zbiornik na ul. Jana Pawła II przy kładce na ul. Chopina.
 • Objazd czystości (Rynek, Park Kieszonka, ul. Mickiewicza, łącznik ul. Sienkiewicza - Rynek, Velostrada, Rynek Byczyna, Jeleń, Dąbrowa Narodowa, Park Chrząstówka).
 • Kontynuacja prac związanych z pielęgnacją zieleni na Wodnym Placu Zabaw.
 • Porządkowanie parkingu na "Pietrusowej" i zatoki ITD przy ul. Krakowskiej.
 • Usuwanie śmieci wzdłuż ul. Inwalidów Wojennych (Osiedle Stałe).
 • Podlewanie roślin w donicach - Rynek i ul Mickiewicza.
 • Kontynuacja prac związanych z pielęgnacją zieleni przy ul. Sulińskiego.
 • Frezowanie pni ul. Hetmańska.

***

RAPORT NR 8 z dnia 6 kwietnia 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

 

 • Sesja Rady Miejskiej w trybie zdalnym: Na nadzwyczajnej sesji prowadzonej w trybie zdalnym, w poniedziałek 6 kwietnia, radni zadecydowali m.in. o przesunięciu środków z nadwyżki budżetowej. Zabezpieczone fundusze w rezerwie z nadwyżki umożliwią szybką reakcję i kierowanie niezbędnych środków na najbardziej pilne zadania związane ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19. Dodatkowy 1 mln zł dotacji trafi do Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie na zakup sprzętu ratującego życie (np. respiratorów). Rada Miejska przyjęła zaproponowane propozycje zmian w budżecie miasta.
 • Jaworznicki ATOM - Antykryzysowa Tarcza Ochrony Mieszkańców to pakiet kompleksowych działań, inicjatyw i środków finansowych, które zasilą jaworznicką służbę zdrowia, wpłyną na bezpieczeństwo i edukację oraz wspomogą gospodarcze fundamenty miasta podczas walki z epidemią koronawirusa SARS-COV-2. W ramach kompleksowych działań podjętych przez Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta, instytucje i służby funkcjonujące w mieście, ujęto sześć obszarów, które składają się na Jaworznicką Antykryzysową Tarczę Ochrony Mieszkańców. Więcej na stronie: https://bit.ly/3dV0KBI
 • Jeden z pracowników personelu medycznego Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (pielęgniarka dyżurująca, niezamieszkała w naszym mieście) miał potwierdzony kontakt z osobą zarażoną koronawirusem w szpitalu w Sosnowcu. Testy wykazały obecność SARS-COV-2 a u pielęgniarki. Szpital pobrał łącznie próbki od 86 osób - pacjentów i personelu medycznego, które miały kontakt z zarażoną. Dotychczasowe wyniki testów (od 32 osób) nie potwierdziły kolejnych zachorowań.

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Wydział Budżetowo-Finansowy

Wpłynęły 3 kolejne wnioski podatników, przedsiębiorców, do przeprowadzenia postępowania w trybie art 67a Ordynacji podatkowej w sprawie przyznania ulgi w płatności podatków lokalnych w związku z ograniczeniem działalności będącej skutkiem pandemii. Łącznie rozpatrywanych jest 11 wniosków.

Urząd Stanu Cywilnego

 • USC bezpośrednio obsługuje petentów dokonując rejestracji urodzeń i zgonów oraz udzielając już zaplanowanych ślubów.
 • Strony, którym potrzebne są akty stanu cywilnego obsługiwane są za pomocą platformy ePUAP, skrzynki mailowej i tradycyjnej poczty. Wszelkie informację dot. załatwiania spraw udzielane są telefonicznie.
 • W terminie od 30 marca do 4 kwietnia dokonano:
  • 4 rejestracje urodzeń
  • 63 rejestracje zgonów
  • 4 udzielone śluby
  • 77 przyjęte wnioski za pomocą platformy ePUAP, skrzynki mailowej i tradycyjnej poczty
  • 184 informacje udzielone petentom telefonicznie

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym w dniach od 2 do 5 kwietnia skontrolowano:

 • placów publicznych - 90p
 • laców zabaw - 77
 • parków miejskich - 80
 • w powyższym zakresie podjęto interwencji wobec osób – 13
 • Prowadzono akcję informacyjną dotyczącą stanu epidemii i obowiązku pozostania w miejscu zamieszkania.
 • Zrealizowano 28 zgłoszeń mieszkańców.
 • Przypominamy, że w związku z poleceniem Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka o skierowaniu sił i środków Straży Miejskiej w Jaworznie do dyspozycji Policji informujemy, że od 2 kwietnia 2020 roku Straż Miejska w Jaworznie realizuje tylko te zgłoszenia, które dotyczą egzekwowania ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 r.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

Ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 156 (u osób powracających z zagranicy)

Sprawdzenie środków komunikacji zbiorowej - 43 - bez uwag.

Wykaz dzielnic, w których nadawane były komunikaty o zagrożeniu epidemicznym: Centrum, Podwale, Pechnik, Pszczelnik, OTK, Os. Górnicze, Os. Podłęże, Os. Stałe, Szczakowa, Gigant, Góra Piasku, Gagarina, Pieczyska, OWR Sosina.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej:

strona internetowa: www.psp.jaw.pl
tel. 32 751-87-10
mail: pspjaworzno@katowice.kwpsp.gov.pl lub msk@psp.jaw.pl

W dn. 05.04.2020 r. jednostki ochotniczych straży pożarnych  jeździły po swoich dzielnicach i ogłaszały komunikaty o zagrożeniu epidemicznym:

 • OSP Osiedle Stałe - wyjazd do południa i po południu;
 • OSP Dąbrowa Narodowa - wyjazd do południa i po południu;
 • OSP Długoszyn - wyjazd do południa i po południu;OSP Byczyna - wyjazd do południa i po południu.
 • W sumie 6 samochodów i 12 ochotników.
 • OSP Długoszyn dostarczyło paczkę żywnościową do osoby przebywającej na kwarantannie domowej na ul. Matejki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

 • Bieżące działania pomocowe wynikające z nałożonych obowiązków oraz nowe inicjatywy związane ze wsparciem osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ramach miejskiej akcji "Zaangażuj się i Ty"!  W ciągu paru dni od ogłoszenia akcji zgłosiło się 12 wolontariuszy chętnych pomagać.
 • Od 1 do 3 kwietnia br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził akcję wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Łącznie rozdysponowano ok. 6 ton żywności.
 • Pełne informacje na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia koronawirusem są dostępne na  https://mops.jaworzno.pl/aktualnosci/instrukcje-o-dzialanosci-mops-i-innych-jednostek.html

Wodociągi Jaworzno:

adres strony internetowej: www.wodociagi.jaworzno.pl
telefon: 32  318 60 00, dyspozytor 994
Facebook: Wodociągi Jaworzno sp z o o
mail: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl

 • Bieżące prace związane z produkcją i dystrybucją wody pitnej oraz prace związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta. Prace realizowane są z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wprowadzonymi i obowiązującymi w Wodociągach Jaworzno procedurami.
 • Ponadto oprócz stałej kontroli i badań jakościowych wody, w obecnej sytuacji, ze względu na charakter i specyfikę  przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i swoich pracowników, a także w celu zapewnienia nieprzerwanych dostaw wody pitnej dla miasta Jaworzna, od 12 marca spółka Wodociągi Jaworzno podjęła dodatkowe środki zachowawcze:
  • powołano w firmie Zespół Zarządzania Kryzysowego, który spotyka się codziennie analizując bieżącą sytuację Spółki i przekazując rekomendację dalszych działań;
  • zamknięto do odwołania Biuro Obsługi Klienta zachęcając mieszkańców do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  • spółka zachęca do bezpiecznego, bezkontaktowego opłacenia faktur za wodę i ścieki przez Internet oraz do rejestracji i zakładania profili na platformie Internetowego Biura Obsługi Klienta e-BOK!
  • na stanowiskach umysłowych, tam gdzie jest to możliwe, pracownicy wykonują pracę zdalną w domu.
  • dostosowywano potencjał kadrowy do występujących warunków (praca zmianowa, przesuwanie pracowników na inne stanowiska pracy, tak aby utrzymać rezerwę kadrową).
  • ograniczono wstęp na teren Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. dla osób trzecich - wpuszczane są tylko transporty ze sprzętem potrzebnym do utrzymania ciągłości działania infrastruktury technicznej.
  • pracownicy techniczni przed wejściem na teren zakładu i przystąpieniem do pracy, zobowiązani są do wypełnienia stosownego oświadczenia co do stanu swojego zdrowia.
  • wstrzymano wyjścia pracowników odczytujących wodomierze w terenie. Tam gdzie jest to możliwe, odczyty radiowe wodomierzy dokonywane są zdalnie.
  • wstrzymano czasowo świadczenie usług zewnętrznych, w tym badań wody i ścieków dla klientów zewnętrznych (z wyjątkiem stałej kontroli jakości wody na terenie miasta i usług badań jakości wody świadczonych dla innych przedsiębiorstw wod - kan).
  • wprowadzono system spotkań kierownictwa w formie wideokonferencji oraz drogą elektroniczną.
  • wyposażono pracowników w środki do dezynfekcji. Wprowadzono i umieszczono również środki do dezynfekcji na wszystkich obiektach należących do spółki.
  • zobowiązano personel sprzątający do częstszej dezynfekcji oraz sprzątania powierzchni, które mogą być używane lub dotykane przez dużą liczbę osób.
  • zabezpieczono niezbędny zapas maseczek ochronnych (w szczególności tzw. "całotwarzowych"), rękawiczek lateksowych, oraz innych wymaganych środków ochrony osobistej.
  • zabezpieczono dodatkowe ilości dezyfekantów na wszystkich obiektach i ujęciach wody pitnej.
  • wprowadzono i wytypowano miejsce prowadzenia dekontaminacji pojazdów technicznych Spółki przy pomocy wody wysokoozowanej.
  • sporządzono i rozwieszono na terenie zakładu komunikaty dotyczące wirusa COVID-19, informacje o przeciwdziałaniu jego rozprzestrzenianiu się, informacje jak prawidło dbać o higienę w czasie epidemii oraz instrukcję postępowania w przypadku wykrycia u pracownika objawów  pozwalających na podejrzenie zarażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie obiektu oraz poza terenem obiektu. Wydrukowano na zasadzie plakatów numery kontaktowe do właściwej miejscowo powiatowej : tel. 690-538-610, 512-306-935 lub wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej: tel. 32-531-23-00,
  • oraz specjalnej całodobowej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dot. koronawirusa - 0 800 190 590.
  • ograniczono kontakt wśród pracowników przebywających na terenie przedsiębiorstwa do minimum (mail, telefon, komunikator). Wyznaczono strefy bezpieczeństwa.
  • udostępniono dla pracowników termometry bezdotykowe.
  • za pośrednictwem strony www.wodociagi.jaworzno.pl oraz mediów społecznościowych prowadzona jest bieżąca aktualizacja informacji o podejmowanych przez wodociągi działaniach w czasie epidemii koronawirusa COVID-19.

Szpital Wielospecjalistyczny

adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
telefon: 32 317 45 11
Facebook: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

 • Jeden z pracowników personelu medycznego Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie (pielęgniarka dyżurująca, niezamieszkała w naszym mieście) miał potwierdzony kontakt z osobą zarażoną koronawirusem w szpitalu w Sosnowcu. Testy wykazały obecność SARS-COV-2 a u pięlegniarki. Szpital próbki od łącznie 86 osób - pacjentów i personelu medycznego, które miały kontakt z zarażoną. Dotychczasowe wyniki testów (od 32 osób) nie potwierdziły kolejnych zachorowań.
 • Przeorganizowanie Rejestracji Izby Przyjęć Szpitala z uwagi na zwiększenie bezpieczeństwa SOR.
 • Realizacja nowych zasad i obostrzeń dotyczących dodatkowego zabezpieczenia dla pracowników, tj. dodatkowe środki bezpieczeństwa pracowników: stanowiska pracy poszczególnych osób oddalone od siebie co najmniej 1,5 m; pracownicy mają dostęp do płynów dezynfekujących i rękawiczek.

Uwaga!

 • Od 16.03.2020 SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, w związku z zagrożeniem koronawirusem, wstrzymał zaplanowane hospitalizacje i porady.
 • Do szpitala przyjmowani są tylko pacjenci w tzw. Trybie ostrodyżurowym, pacjenci z zagrożeniem życia i zdrowia (czyli bezwzględnie wymagający hospitalizacji i porad) oraz pacjentki do porodu. Wstrzymano porody rodzinne.
 • Przypominamy, że w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie od dnia 12 marca 2020 r. wprowadzono CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN. W przypadku Oddziału Pediatrii i Oddziału Chirurgii Dziecięcej razem z dzieckiem może przebywać 1 osoba dorosła (rodzic/opiekun). /Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem 2019 - nCoV.

Zespół Lecznictwa Otwartego:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • weryfikacja kont do rejestracji elektronicznej w toku,
 • zamówienie na środki ochrony indywidualnej u jaworznickiego przedsiębiorcy,
 • przyjmowanie i podział na przychodnie zamówionych wcześniej środków ochrony indywidualnej oraz środków do mycia i dezynfekcji.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • umożliwienie bieżącej elektronicznej rejestracji przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy;
 • Ilość rejestracji elektronicznych – 98  ogółem
 • w ramach uruchomionego naboru wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej" – wpłynęło 31 wniosków ogółem, które są niezwłocznie opiniowane; dokonano już 7 wypłat.
 • Zasady ubiegania się o pożyczkę, wzór wniosku oraz umowy pożyczkowej dostępne na stronie: http://bit.ly/tarczapozyczki
 • Szczegółowe informacje: programy@jaworzno.praca.gov.pl, tel.: 32 61-81-915, 61-81-914  

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja przystanków autobusowych wodą wysokoozonowaną - odcinek od Łubowca do Osiedla Stałego, Podłęże
 • Dezynfekcja toalet znajdujących się na MCITcie (przy lodowisku/parkingu rowerowym oraz na przystanku autobusowym)
 • Rozklejanie na przystankach autobusowych plakatów z wykazem najważniejszych telefonów dla mieszkańców - informacje w sprawie koronawirusa
 • Usuwanie dzikiego wysypiska przy ul. Katowickiej
 • Montaż ozdób świątecznych na Rynku
 • Porządkowanie terenów wzdłuż pasa drogowego: zbieranie śmieci na Rogatce
 • Pielęgnacja zieleni przy ul. Sulińskiego - koszenie, przycinanie gałęzi
 • Oklejanie słupków znaków przy przejściach dla pieszych folią odblaskową, wymiana starego oznakowania na nowe na ul. Chopina
 • Codzienny objazd kontrolny związany z usuwaniem ubytków w jezdniach, m. in. Ulice: Kolejarzy, Bukowska, Piastowska, Roździeńskiego
 • Uporządkowanie rowerowych punktów wypoczynkowych m. in: Grodzisko, Geosfera, Łęg, Jeziorki, we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska UM
 • Ponadto:  Kontynuacja prac związanych z porządkowaniem terenów przy zbiornikach retencyjnych: zbiornik przy ul. Jana Pawła II, przedweekendowy objazd związany z utrzymaniem czystości w przestrzeniach publicznych zarządzanych przez MZDiM (Rynek, Rynki dzielnicowe, Park Chrząstówka, MCIT).

***

RAPORT NR 7 z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

Wykaz najważniejszych telefonów dla mieszkańców - informacje w spawie koronawirusa:

 • Narodowy Fundusz Zdrowia - 800 190 590, (infolinia krajowa ws. koronawirusa)
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie - 512 306 935, 690 538 610.
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - 32 618 18 90
 • Straż Miejska - 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 32 61 81 840 (obsługa m.in. zgłoszeń osób potrzebujących pomocy; nabór wolontariuszy w ramach projektu: Ja.Wolontariusz. Drużyna Jaworznickiego Wolontariatu)

Aktualności

 • Poniedziałkowa sesja Rady Miejskiej w trybie zdalnym: w związku z obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników sesji, najbliższe obrady odbędą się w trybie zdalnym w poniedziałek, 6 kwietnia br. o godz. 9.00. W planowanym porządku obrad znalazło się 18 punktów. Sesję będzie można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej. Planowany porządek obrad jest dostępny na www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5766/sesja_rady_miejskiej_w_trybie_zdalnym.html
 • 600 osób otrzymało paczki żywnościowe: od 1 do 3 kwietnia br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził akcję wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Łącznie rozdysponowano ok. 6 ton żywności. 
 • Trwają finalne prace nad "Jaworznickim Pakietem Wsparcia dla Biznesu". Zespół powołany przez Prezydenta Miasta wraz z radcami prawnymi analizuje wypracowaną dokumentację i projekty stosownych zarządzeń, dzięki którym jaworzniccy przedsiębiorcy zyskają realne wsparcie w sprawach m.in. podatków lokalnych, użytkowania wieczystego, czynszów oraz obsługi w mieście programu rządowego "Tarcza Antykryzysowa".
 • Dzisiaj do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych do szkoły oraz publikację na stronach internetowych poszczególnych placówek zostały podane listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do pierwszych klas szkół podstawowych. Od 3 kwietnia br. od godz. 9.00 do 8 kwietnia br. do godz. 15.00 rodzice dzieci, które 1 września 2020 r. rozpoczną naukę w szkole podstawowej, muszą potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do klasy pierwszej. W związku z kolejnymi obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, potwierdzenia należy dokonać mailowo lub telefonicznie w wybranej placówce z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz daty jego urodzenia. Więcej informacji na www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5739/dotyczy_rekrutacji_do_klas_i_szkol_podstawowych.html
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkoli zostały opublikowane 31 marca br. Natomiast do 8 kwietnia br. rodzice dzieci, które 1 września 2020 r. rozpoczną wychowanie przedszkolne, muszą potwierdzić wolę przyjęcia do przedszkola. Więcej informacji na www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5740/rekrutacja_do_przedszkoli.html

Szczegółowy przegląd działań wynikających z bieżącej pracy miasta

Urząd Miejski w Jaworznie:

adres strony internetowej: www.um.jaworzno.pl
telefon: 32 61 81 500
Facebook: Miasto Jaworzno
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Wydział Budżetowo-Finansowy

Wydział Budżetowo-Finansowy na wniosek 8 podatników, przedsiębiorców prowadzi postępowanie w trybie art 67a Ordynacji podatkowej sprawie przyznania ulgi w płatności podatków lokalnych w związku z ograniczeniem działalności będącej skutkiem pandemii.

Straż Miejska:

telefon: 32 61 81 618, tel. alarmowy 986
Facebook: Straż Miejska w Jaworznie
mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl

 • Prowadzono kontrole terenu miasta pod kątem przemieszczania się grup osób w związku z czym skontrolowano:
  • placów publicznych - 22,
  • placów zabaw - 11,
  • parków miejskich - 11,
  • w powyższym zakresie podjęto interwencji wobec osób - 2.
 • Prowadzono akcję informacyjną dotyczącą stanu epidemii i obowiązku pozostania w miejscu zamieszkania.
 • Zrealizowano 19 zgłoszeń mieszkańców.
 • Przypominamy, że w związku z poleceniem Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka o skierowaniu sił i środków Straży Miejskiej w Jaworznie do dyspozycji Policji informujemy, że z dniem 2 kwietnia 2020 roku Straż Miejska w Jaworznie realizuje tylko te zgłoszenia, które dotyczą egzekwowania ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 r.

Komenda Miejska Policji:

strona internetowa: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
mail: prewencja@jaworzno.ka.policja.gov.pl

 • ilość przeprowadzonych kontroli kwarantanny - 210,
 • ilość sprawdzeń środków komunikacji publicznej - 135 (bez uwag),
 • wykaz dzielnic, w których nadawane były komunikaty o zagrożeniu epidemicznym: (13 komunikatów) dzielnice: Centrum, Podwale, Pechnik, Podłęże, Gigant, Szczakowa, Góra Piasku, Pieczyska, Jeleń, Bory, Byczyna, Osiedle Stałe, Dąbrowa Narodowa.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej:

strona internetowa: www.psp.jaw.pl
tel. 32 751-87-10
mail: pspjaworzno@katowice.kwpsp.gov.pl lub msk@psp.jaw.pl

 • 2 kwietnia 2020 r. jednostki OSP z terenu miasta jeździły po swoich dzielnicach i ogłaszały komunikaty:
  • w godzinach porannych: OSP - Ciężkowice, Osiedle Stałe, Dąbrowa Narodowa, Byczyna - w sumie 6 samochodów i 12 ochotników,
  • w godzinach popołudniowych: OSP - Byczyna, Osiedle Stałe, Dąbrowa Narodowa, Jeleń, Długoszyn, Ciężkowice - w sumie 8  samochodów i 16 ochotników.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl
telefon: 32 618 18 40
mail: mops@mops.jaworzno.pl

Wodociągi Jaworzno:

adres strony internetowej: www.wodociagi.jaworzno.pl
telefon: 32  318 60 00, dyspozytor 994
Facebook: Wodociągi Jaworzno sp z o o
mail: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl

 • Bieżące prace związane z produkcją i dystrybucją wody pitnej oraz prace związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta. Prace realizowane są z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wprowadzonymi i obowiązującymi w Wodociągach Jaworzno procedurami.
 • Ponadto oprócz stałej kontroli i badań jakościowych wody, w obecnej sytuacji, ze względu na charakter i specyfikę  przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i swoich pracowników, a także w celu zapewnienia nieprzerwanych dostaw wody pitnej dla miasta Jaworzna, od 12 marca spółka Wodociągi Jaworzno podjęła dodatkowe środki zachowawcze:
  • powołano w firmie Zespół Zarządzania Kryzysowego, który spotyka się codziennie analizując bieżącą sytuację Spółki i przekazując rekomendację dalszych działań;
  • zamknięto do odwołania Biuro Obsługi Klienta zachęcając mieszkańców do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  • spółka zachęca do bezpiecznego, bezkontaktowego opłacenia faktur za wodę i ścieki przez Internet oraz do rejestracji i zakładania profili na platformie Internetowego Biura Obsługi Klienta e-BOK!
  • na stanowiskach umysłowych, tam gdzie jest to możliwe, pracownicy wykonują pracę zdalną w domu.
  • dostosowywano potencjał kadrowy do występujących warunków (praca zmianowa, przesuwanie pracowników na inne stanowiska pracy, tak aby utrzymać rezerwę kadrową).
  • ograniczono wstęp na teren Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. dla osób trzecich - wpuszczane są tylko transporty ze sprzętem potrzebnym do utrzymania ciągłości działania infrastruktury technicznej.
  • pracownicy techniczni przed wejściem na teren zakładu i przystąpieniem do pracy, zobowiązani są do wypełnienia stosownego oświadczenia co do stanu swojego zdrowia.
  • wstrzymano wyjścia pracowników odczytujących wodomierze w terenie. Tam gdzie jest to możliwe, odczyty radiowe wodomierzy dokonywane są zdalnie.
  • wstrzymano czasowo świadczenie usług zewnętrznych, w tym badań wody i ścieków dla klientów zewnętrznych (z wyjątkiem stałej kontroli jakości wody na terenie miasta i usług badań jakości wody świadczonych dla innych przedsiębiorstw wod - kan).
  • wprowadzono system spotkań kierownictwa w formie wideokonferencji oraz drogą elektroniczną.
  • wyposażono pracowników w środki do dezynfekcji. Wprowadzono i umieszczono również środki do dezynfekcji na wszystkich obiektach należących do spółki.
  • zobowiązano personel sprzątający do częstszej dezynfekcji oraz sprzątania powierzchni, które mogą być używane lub dotykane przez dużą liczbę osób.
  • zabezpieczono niezbędny zapas maseczek ochronnych (w szczególności tzw. "całotwarzowych"), rękawiczek lateksowych, oraz innych wymaganych środków ochrony osobistej.
  • zabezpieczono dodatkowe ilości dezyfekantów na wszystkich obiektach i ujęciach wody pitnej.
  • wprowadzono i wytypowano miejsce prowadzenia dekontaminacji pojazdów technicznych Spółki przy pomocy wody wysokoozowanej.
  • sporządzono i rozwieszono na terenie zakładu komunikaty dotyczące wirusa COVID-19, informacje o przeciwdziałaniu jego rozprzestrzenianiu się, informacje jak prawidło dbać o higienę w czasie epidemii oraz instrukcję postępowania w przypadku wykrycia u pracownika objawów  pozwalających na podejrzenie zarażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie obiektu oraz poza terenem obiektu. Wydrukowano na zasadzie plakatów numery kontaktowe do właściwej miejscowo powiatowej : tel. 690-538-610, 512-306-935 lub wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej: tel. 32-531-23-00,
  • oraz specjalnej całodobowej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dot. koronawirusa - 0 800 190 590.
  • ograniczono kontakt wśród pracowników przebywających na terenie przedsiębiorstwa do minimum (mail, telefon, komunikator). Wyznaczono strefy bezpieczeństwa.
  • udostępniono dla pracowników termometry bezdotykowe.
  • za pośrednictwem strony www.wodociagi.jaworzno.pl oraz mediów społecznościowych prowadzona jest bieżąca aktualizacja informacji o podejmowanych przez wodociągi działaniach w czasie epidemii koronawirusa COVID-19.

Szpital Wielospecjalistyczny

adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
telefon: 32 317 45 11
Facebook: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

 • Przeorganizowanie Rejestracji Izby Przyjęć Szpitala z uwagi na zwiększenie bezpieczeństwa SOR.
 • Realizacja nowych zasad i obostrzeń dotyczących dodatkowego zabezpieczenia dla pracowników, tj. dodatkowe środki bezpieczeństwa pracowników: stanowiska pracy poszczególnych osób oddalone od siebie co najmniej 1,5 m; pracownicy mają dostęp do płynów dezynfekujących i rękawiczek.

Uwaga!

 • Od 16.03.2020 SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, w związku z zagrożeniem koronawirusem, wstrzymał zaplanowane hospitalizacje i porady.
 • Do szpitala przyjmowani są tylko pacjenci w tzw. Trybie ostrodyżurowym, pacjenci z zagrożeniem życia i zdrowia (czyli bezwzględnie wymagający hospitalizacji i porad) oraz pacjentki do porodu. Wstrzymano porody rodzinne.
 • Przypominamy, że w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie od dnia 12 marca 2020 r. wprowadzono CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN. W przypadku Oddziału Pediatrii i Oddziału Chirurgii Dziecięcej razem z dzieckiem może przebywać 1 osoba dorosła (rodzic/opiekun). /Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem 2019 - nCoV./

Zespół Lecznictwa Otwartego:

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl
telefon: 32 616 34 79
Facebook: Zespół Lecznictwa Otawrtego ZLO Sp z.o.o. w Jaworznie
mail: zlo@zlo.jaw.pl

 • zakładanie kont do rejestracji elektronicznej w toku,
 • zgodnie z zaleceniami Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny rodzinnej dr n med Ireneusza Szymczyka, Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie poinformował PPIS w Jaworznie o swojej gotowości do udzielania teleporad dla osób przebywających na kwarantannie, a także dla osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym, jednocześnie rekomendując teleporady zwłaszcza w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, który mógłby wymagać interwencji farmakologicznej lub skierowania do leczenia szpitalnego,
 • kontakt z jaworznickim przedsiębiorcą w sprawie zamówienia na maseczki i fartuchy.

Powiatowy Urząd Pracy:

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl
telefon: 32 61 81 900
Facebook: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl

 • Umożliwienie bieżącej elektronicznej rejestracji przy indywidualnym wsparciu pracownika urzędu pracy; ilość rejestracji elektronicznych - 67 ogółem.
 • W ramach uruchomionego naboru wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" - wpłynęło 12 wniosków. Zasady ubiegania się o pożyczkę, wzór wniosku oraz umowy pożyczkowej dostępne na stronie: bit.ly/tarczapozyczki. Szczegółowe informacje: programy@jaworzno.praca.gov.pl, tel.: 32 61-81-915, 61-81-914

Miejski Zarząd Dróg i Mostów:

adres strony internetowej: www.mzdim.jaworzno.pl
telefon: 32 614 23 00
Facebook: MZDiM - Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 • Dezynfekcja przystanków autobusowych wodą wysokoozonowaną.
 • Dezynfekcja elementów infrastruktury: Rynek w Byczynie.
 • Rozpoczęcie prac modernizacyjnych na Rynku.
 • Codzienny kontrolny objazd, związany z usuwaniem ubytków w jezdniach masą na zimno.
 • Pielęgnacja zieleni na Wodnym Placu Zabaw.
 • Wymiana uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej na ul. św. Barbary.
 • Poprawa i uzupełnianie oznakowania pionowego po kolizjach, uzupełnianie brakującego oznakowania.
 • Ponadto: utrzymanie czystości i porządku - chodniki w śródmieściu, przejścia dla pieszych, przystanki autobusowe, utrzymanie czystości na Rynku, kontynuacja prac związanych z porządkowaniem terenów wokół zbiorników retencyjnych.

***

Pozostałe raporty można przeczytać tutaj: