Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

9 kwietnia 2020, 13:48

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

W środę, 15 kwietnia zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych szkół podstawowych.  W rekrutacji do nauki w pierwszej klasie udział wzięło 697 uczniów.

- Na obecnym etapie uzgadniane są i opiniowane arkusze organizacji szkół i przedszkoli - tłumaczy Irena Wojtanowicz- Stadeler naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Do czwartku, 9 kwietnia do godz. 15:00 trwa etap wprowadzania przez szkoły potwierdzeń woli rodziców przyjęcia kandydata do wybranej szkoły podstawowej. Zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę na rok szkolny 2020/2021 ostateczna liczba kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na wolne miejsca do oddziałów klas I w poszczególnych szkołach podstawowych, zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne 15 kwietnia 2020 r. o godz. 9:00.

W trwającej obecnie rekrutacji udział wzięło 697 uczniów. W poprzednim roku do pierwszej klasy aplikowało 812 dzieci.

***

Nabór do klas pierwszych rozpoczął się 2 marca br. Podobnie jak w latach ubiegłych nabór odbył się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

System pozwalał na rekrutację elektroniczną równocześnie do 3 oddziałów klas I wybranych szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją. W związku z obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, potwierdzenia należało dokonać mailowo lub telefonicznie w wybranej placówce z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz daty jego urodzenia.