Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Telefon dla Seniora SENIOR-FON

8 kwietnia 2020, 13:54

Samorząd Województwa Śląskiego uruchomił usługę skierowaną do Seniorów Mieszkańców Województwa Śląskiego Śląski Telefon dla Seniora SENIOR fon.Operatorem telefonu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

SENIOR- FON spełnia dwie funkcje:

FUNKCJA  nr  1 – TERAPEUTYCZNA,

wsparcie  emocjonalne, psychologiczne,

rozmowa wspierająca,  pomoc  w  przełamaniu  poczucia  osamotnienia,  wzmocnienie  poczucia bezpieczeństwa.

FUNKCJA  nr  2 - INTERWENCYJNA, na infolinii będzie można zgłosić problem seniora, a interwenci będą podejmować działania skutecznej koordynacji pomocy dla osób w  potrzebie w  jej  środowisku  lokalnym  (powiadomią  miejscowe  służby,  sprawdzą  ścieżkę pomocy, zainteresują organizacje pozarządowe, inne według rozeznanej sytuacji)

Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

Dyżur pełnią: psychologowie, terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni i inni interwenci.

Przypominamy też, że w Jaworznie, w ramach programu ATOM funkcjonuje telefoniczna pomoc psychologiczna pod numerem 666 832 571. Specjaliści Ośrodka Interwencji Kryzysowej służą pomocą.

Nnumer do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pod którym obsługiwane są m.in. zgłoszenia osób potrzebujących pomocy; nabór wolontariuszy w ramach projektu: Ja.Wolontariusz. Drużyna Jaworznickiego Wolontariatu - 32 61 81 840, .

 

Obrazek