Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jan Paweł II - 15 rocznica śmierci papieża

2 kwietnia 2020, 16:00

Jan Paweł II - pamiętamy!

Jan Paweł II - pamiętamy!

2 kwietnia mija piętnasta rocznica śmierci św. Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Miasta Jaworzna. Jan Paweł II poruszał tematy, które często były dla nas bolesne. Uczył, jak w zmieniającym się świecie zachować postawy chrześcijańskiej religii, jak żyć według zasad, jak chcieć ich przestrzegać. Jak żyć dumnie i z szacunkiem dla innych. Był ostoją moralności dla wielu ludzi - nie tylko chrześcijan.

Jego pontyfikat wywarł ogromny wpływ na losy świata i Kościoła, a świadectwo życia papieża i jego postawa w obliczu cierpienia i choroby stała się źródłem nadziei dla milionów ludzi. Postać Jana Pawła II jest bardzo bliska wszystkim Polakom. Tym większym sentyment mają do niego mieszkańcy Jaworzna, którzy mieli okazję niejednokrotnie osobiście się z nim spotkać. Więź z mieszkańcami naszego miasta sprawiła, że polski papież został Honorowym Obywatelem Miasta Jaworzna.

W tym roku przypada 100-lecie urodzin tego wybitnego Polaka; Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Wiele polskich miast zaplanowało na ten rok szereg związanych z tym wydarzeń. Jednak ze względu na obecną sytuację i wprowadzenie w kraju stanu epidemii niestety zaplanowane w naszym mieście wydarzenia nie odbędą się.