Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Ja.Wolontariusz - Drużyna Jaworznickiego Wolontariatu

30 marca 2020, 12:52

Ja.Wolontariusz - Drużyna Jaworznickiego Wolontariatu

Ja.Wolontariusz - Drużyna Jaworznickiego Wolontariatu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie poszukuje dorosłych osób, które chcą zostać wolontariuszami i pomagać seniorom, osobom samotnym i z niepełnosprawnościami, które z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego potrzebują wsparcia, m.in. poprzez zakup i dostarczenie żywności, środków czystości i leków.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (https://www.gov.pl/web/koronawirus/wolontariat), akcja wolontaryjna koordynowana jest przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zgłaszać można się codziennie (również w weekendy) pod numerem infolinii: 32/ 61-81-840 w godzinach od 7.30 do 19.00 lub mailowo: mops@mops.jaworzno.pl. Można również uzupełnić formularz na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wolontariat-formularz - trafi on do właściwej miejscowo instytucji.

Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skontaktuje się z osobą chętną do pełnienie funkcji wolontariusza i zaproponuje zakres, sposób i czas wykonywania działań.

Wszyscy wolontariusze zostaną przeszkoleni i wyposażeni w środki ochrony indywidualnej: rękawiczki, płyny do dezynfekcji oraz maseczki, otrzymają też identyfikatory wydane i rejestrowane przez MOPS oraz torby na zakupy. W zakres zadań wolontariuszy, którzy mają własne środki transportu, będzie wchodzić również dostarczenie paczek żywnościowych oraz hermetycznie zapakowanego pożywienia.

Wiesz o fakcie, że ktoś może potrzebować pomocy, a sam nie jesteś w stanie jej udzielić? Zadzwoń pod numer obsługiwany przez Straż Miejską: 986 lub skontaktuj się z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie: 32/ 61-81-840. Działanie realizowane jest w ramach miejskiego programu "Zaangażuj się i Ty!".

***

WAŻNE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM

MOPS cały czas świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niezdolnych do samodzielnego bytowania, którym rodzina nie może takiej pomocy zapewnić (głównie osoby leżące). Opiekunowie m.in. zaopatrują te osoby w żywność, realizują recepty, pomagają w załatwianiu spraw urzędowych, wykonują czynności higieniczne, podają leki, karmią, dostarczają ciepłe posiłki z Jadłodajni Miejskiej. Wnioski o taką pomoc są realizowane na bieżąco.

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na bieżąco realizuje zadania: dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (w szczególności dofinansowanie do zakupu pieluchomajtek, aparatów słuchowych itp.).

Bez zmian jest realizowany program Aktywny Samorząd, w ramach którego udziela się pomocy finansowej za środków PFRON w pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (np. dofinansowanie zakupu wózka elektrycznego). Program ten jest realizowany w dużym zakresie zdalnie, przy pomocy specjalnej platformy internetowej.

Do Noclegowni i Schroniska dla osób bezdomnych dowożone jest żywność z Jadłodajni Miejskiej. Wszystkie placówki dziennego pobytu (Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, dwa Dzienne Domy Pomocy, dwa Kluby Seniora, Ognisko Wychowawcze, świetlice środowiskowe) zostały zamknięte do odwołania.

Nad pozostającymi w domach i mieszkaniach pensjonariuszami dziennych domów pomocy społecznej opiekę sprawuje Stowarzyszenie "Nasza Przystań".

Dom dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej działa w sposób ciągły i całodobowy. Dom jest zamknięty dla osób odwiedzających.

MOPS na pozostaje w stałym kontakcie z Policją, Strażą Miejską, Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i innymi służbami - na bieżąco przekazywane są informacje dot. objęcia pomocą szczególnie osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny, sąsiadów czy organizacji społecznych.

MOPS jest w kontakcie z wszystkimi osobami/rodzinami w kwarantannie, zgłoszonymi przez Sanepid. MOPS uruchomił codzienny dyżur (również w weekendy) w celu udzielania niezbędnych informacji dot. możliwości otrzymania pomocy pod numerem infolinii: 32/ 61-81-840 w godzinach od 7.30 do 19.00 lub mailowo: mops@mops.jaworzno.pl.