Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dotyczy rekrutacji do klas I szkół podstawowych

30 marca 2020, 07:10

Dotyczy rekrutacji do klas I szkół podstawowych

Dotyczy rekrutacji do klas I szkół podstawowych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich na drzwiach wejściowych oraz publikację na stronach internetowych poszczególnych placówek do szkoły w terminie do 3 kwietnia br. do godz. 9.00.

Od 3 kwietnia br. od godz. 9.00 do 8 kwietnia br. do godz. 15.00 rodzice dzieci, które 1 września 2020 r. rozpoczną naukę w szkole podstawowej, muszą potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do klasy pierwszej. W związku z kolejnymi obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, potwierdzenia należy dokonać mailowo lub telefonicznie w wybranej placówce z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz daty jego urodzenia.

Poniżej zamieszczamy adresy e-mail i numery telefonów do poszczególnych placówek oświatowych:

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich na drzwiach wejściowych do szkoły oraz publikację na stronach internetowych poszczególnych placówek w terminie do 3 kwietnia br. do godz. 9.00.

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich na drzwiach wejściowych do szkoły oraz publikację na stronach internetowych poszczególnych placówek 15 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00.