Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Aktualizacja rozkładów jazdy PKM Jaworzno

19 marca 2020, 12:35

Aktualizacja rozkładów jazdy PKM Jaworzno

Aktualizacja rozkładów jazdy PKM Jaworzno

Wsłuchując się w prośby mieszkańców oraz mając na uwadze ciągłość zapewnienia komunikacji miejskiej w Jaworznie, Prezydent Miasta zdecydował o pozostawieniu obowiązującego obecnie tymczasowego rozkładu jazdy. Biorąc po uwagę obecną sytuację i zalecenia sanitarne, Prezydent Paweł Silbert polecił służbom miejskim przygotowanie nowego rozkładu jazdy jaworznickiego PKM, który uwzględniał będzie również wnioski mieszkańców.

Do tego czasu planowane od 21 marca b.r. zmiany ulegają zawieszeniu. Nadal obowiązywały będą OBECNE rozkłady jazdy.

Zarówno koleje, jak i komunikacja lokalna w okolicznych aglomeracjach funkcjonuje według ograniczonych rozkładów (rozkłady specjalne oraz sobotnie lub weekendowe w dni robocze), albo takie zmiany mają być wprowadzone lada dzień. Prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy planowaniu podróży i sprawdzanie rozkładów przed jej rozpoczęciem.

Dotyczy to także śledzenia komunikatów naszego lokalnego przewoźnika i organizatora komunikacji, gdyż ewentualne zmiany i korekty mogą mieć charakter doraźny i reagujący na zmieniającą się sytuację zewnętrzną.