Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Priorytetowe działania Straży Miejskiej

17 marca 2020, 14:17

Straż Miejska wprowadziła katalog priorytetowych spraw przyjmowanych i realizowanych w ramach zgłoszeń interwencyjnych

Straż Miejska wprowadziła katalog priorytetowych spraw przyjmowanych i realizowanych w ramach zgłoszeń interwencyjnych

Od środy 18 marca br., mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Straży Miejskiej w Jaworznie, wprowadzono katalog priorytetowych spraw przyjmowanych i realizowanych w ramach zgłoszeń interwencyjnych.

Od środy 18 marca ograniczone zostanie przyjmowanie zgłoszeń pod numerem alarmowym - 986. Dyżurni będą przekazywać patrolom do realizacji wyłącznie zgłoszenia priorytetowe dotyczące:

  • zagrożenia zdrowia i życia ludzi,
  • naruszania spokoju i porządku publicznego,
  • wybryków chuligańskich,
  • niszczenia mienia,
  • przestępstw,
  • naruszania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  • naruszania przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym, w przypadkach gdy bezpośrednio zagrożone będzie bezpieczeństwo innych użytkowników ruchu drogowego.

Ze względów bezpieczeństwa zawieszone zostają rutynowe kontrole posesji wymagające dodatkowego kontaktu bezpośredniego z mieszkańcami, który zgodnie z obecnymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i GIS powinien być maksymalnie ograniczany.

Nadal realizowany będzie monitoring i kontrola miejsc, gdzie mogą przebywać grupy młodzieży.