Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Urząd i instytucje miejskie wyłączyły bezpośrednią obsługę interesantów

13 marca 2020, 10:49

fot. Wodociągi Jaworzno

fot. Wodociągi Jaworzno

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, zostały podjęte nadzwyczajne środki dot. konieczności przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Tym samym od 13 marca br. Urząd Miejski w Jaworznie oraz miejskie instytucje wstrzymują bezpośrednią obsługą interesantów.

Ze względu na obecną sytuację w całym kraju wprowadzane są nowe zasady obsługi klientów instytucji państwowych i samorządowych, minimalizujące rozprzestrzenianie się wirusa. Dlatego Urząd Miejski i miejskie instytucje będą obsługiwać interesantów w inny sposób. Mieszkańcy nadal będą mogli uzyskać np. niezbędne dokumenty, gdyż zachowana zostanie ciągłość funkcjonowania.

W pilnych sprawach prosimy w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny z konkretnym wydziałem lub jednostką. Kontaktować z Urzędem można się również za pośrednictwem Internetu, wykorzystując platformę ePUAP (www.epuap.gov.pl) lub mailowo pod adresem jaworzno@um.jaworzno.pl. Osoby, które chcą dokonać płatności, mogą to zrobić za pomocą przelewów elektronicznych, bez konieczności wizyty w Urzędzie.

- Sytuacja dotycząca koronawirusa w Polsce jest dynamiczna i każdy z nas powinien w pełni stosować się do zaleceń, które otrzymujemy od Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Absolutnie nie wolno nam szerzyć paniki, ale zwracajmy szczególną uwagę na wszelkie informacje i rekomendacje otrzymywane od tych podmiotów. Obecne ogólnopolskie działania - oparte na odpowiedzialnym i adekwatnym do skali ryzyka podejściu - mogą się wydać radykalne, ale są one niezbędne dla zdrowia i bezpieczeństwa nas wszystkich - mówi prezydent Paweł Silbert.

Kontakt ogólny do Urzędu Miejskiego w Jaworznie:

Obsługa poprzez Wydział Spraw Obywatelskich

Sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, a także związane z rejestracją pojazdów oraz prowadzeniem działalności gospodarczej będzie można załatwić telefonicznie lub mailowo.

Referat Komunikacji:

 • e-mail: so-km@um.jaworzno.pl
 • prawa jazdy - tel.: 32 61 81 516, (517, 518, 519)
 • rejestracja pojazdów - tel. 32 61 81 509, (511, 512, 513, 653)

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych:

 • e-mail: so-el@um.jaworzno.pl
 • ewidencja ludności: tel. 32 61 81 523, (524, 525, 527, 542, 692)
 • sprawy wojskowe: tel. 32 61 81 721
 • dowody osobiste: tel. 32 61 81 503, (506, 507)

Referat Działalności Gospodarczej:

 • e-mail: so@um.jaworzno.pl
 • ewidencja działalności gospodarczej: 32 61 81 714, (715, 717)
 • transport: tel. 32 61 81 718, (719)
 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: tel. 32 61 81 716

Sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego

Sprawy z zakresu wydawania aktów stanu cywilnego będzie można załatwić po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym

Urząd Stanu Cywilnego:

Sprawy z zakresu wydziału Geodezji i Kartografii, Urbanistyki i Architektury oraz Ochrony Środowiska

Sprawy w tych wydziałach będzie można załatwić po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym i umówieniu się indywidualnie np. na złożenie/odbiór dokumentów w punkcie przyjmowania pism i wniosków.

Wydział Geodezji i Kartografii:

 • udostępnianie materiałów z PZGiK - tel. 32 61 81 732, (742)
 • obsługa zgłoszeń geodezyjnych - tel. 32 61 81 741, (634)
 • przyjmowanie operatów geodezyjnych - tel. 32 61 81 736, (737, 735, 740)
 • ewidencja gruntów i budynków; nadawanie numerów adresowych i podziały nieruchomości - tel. 32 61 81 734, (733, 740)
 • narada koordynacyjna uzgadniania sieci uzbrojenia terenu - tel. 32 61 81 731

Wydział Urbanistyki i Architektury:

 • Referat Zagospodarowania Przestrzennego - tel. 32 61 81 641, (621, 622, 623, 624)
 • Referat Budownictwa - tel. 32 61 81 628, (626, 627, 628, 633, 642)

Wydział Ochrony Środowiska:

 • Referat Ochrony Środowiska - tel. 32 61 81 747, (773, 965, 784, 774, 725, 756, 769)
 • Referat Rolnictwa i Leśnictwa - tel. 32 61 81 768, (767)

Płatności za podatki i inne opłaty

Płatności m.in. za podatki lokalne można dokonywać przelewem bankowym na konto podane w indywidualnej decyzji podatkowej lub też konta podane na stronie www.bip.jaworzno.pl

Wydział Budżetowo-Finansowy:

 • e-mail: finanse@um.jaworzno.pl, tel. 32 61 81 598, (593, 595, 600, 606, 607 615)
 • Referat Podatków Osób Fizycznych - tel. 32 61 81 594, (508, 510, 599, 601, 609, 684, 686, 726)

Wydział Skarbu - użytkowanie wieczyste i przekształcenie:

 • użytkowanie i przekształcenie na gminie - tel. 32 61 81 568, (973, 943, 569, 605)
 • użytkowanie i przekształcenie na Skarbie Państwa - tel. 32 61 81 896, (654, 723)

Punkt przyjmowania pism i wniosków w Urzędzie Miejskim

W głównym budynku Urzędu Miejskiego (ul. Grunwaldzka 33, budynek "A") powstanie punkt przyjmowania i odbierania wniosków.

W sprawach pilnych, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, omówieniu sprawy z pracownikiem merytorycznym, a także ustaleniu dnia i godziny, mieszkaniec będzie mógł dostarczyć wniosek wraz z dowodem wpłaty (np. dotyczący wydania aktów stanu cywilnego czy spraw obywatelskich), a następnie odebrać niezbędne dokumenty. O szczegółach ich odbioru i przekazania będzie informował – telefonicznie lub mailowo - dany pracownik merytoryczny.

Zwracamy się z prośbą, by pozostałe instytucje i podmioty publiczne wprowadziły podobne zasady obsługi interesantów.

***

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów od piątku, 13 marca 2020 r., do odwołania. Prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny z MZDiM.

Poniżej lista numerów telefonów do poszczególnych działów:

 • SEKRETARIAT: 32 614 23 00, e-mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl
 • SEKCJA ADMINISTRACYJNA - 32 614 23 02, e-mail: administracja@mzdim.jaworzno.pl (m. in. sprawy związane z odszkodowaniami w wyniku szkód w rejonie pasa drogowego)
 • SEKCJA DS. BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA - 32 614 23 00, e-mail: utrzymanie@mzdim.jaworzno.pl (m. in. sprawy dot. napraw nawierzchni jezdni i chodników)
 • DZIAŁ TRANSPORTU I INFRASTRUKTURY (sprawy związane z rozkładami jazdy, kursowaniem autobusów komunikacji miejskiej - 32 614 23 15,utrzymaniem czystości i porządku w mieście, oświetleniem ulicznym - 32 614 23 14), e-mail: infrastruktura@mzdim.jaworzno.pl
 • DZIAŁ INŻYNIERII (sprawy związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej - 32 614 23 07, awaryjnym zajęciem pasa drogowego, lokalizacją i umieszczaniem reklam w pasie drogowym - 32 614 23 05), e-mail: inzynieria@mzdim.jaworzno.pl
 • DZIAŁ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - 32 614 23 00, e-mail: przestrzen.publiczna@mzdim.jaworzno.pl (m. in. sprawy związane z wycinką drzew, zezwoleniami na wjazd na Rynek)
 • DZIAŁ ZARZĄDZANIA DROGAMI (m. in. zgłoszenia dot. oznakowania, sygnalizacji świetlnej - 32 614 23 00, lokalizacją i przebudową zjazdów z dróg, lokalizacją urządzeń i obiektów budowlanych w pasie drogowym - 32 614 23 12, z organizacją ruchu - 32 614 23 09), e-mail: zarzadzanie.drogami@mzdim.jaworzno.pl
 • SEKCJA DS. INFORMACJI - 32 614 23 00, e-mail: media@mzdim.jaworzno.pl

Więcej informacji na www.mzdim.jaworzno.pl

MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów od piątku, 13 marca 2020 r., do odwołania.

Kontakt ogólny do MZNK w Jaworznie:

WAŻNE INFORMACJE:

 • Mieszkanie za remont: Termin składania wniosków w programie Mieszkanie za remont zostaje wydłużony do 15 kwietnia (termin ten może jeszcze ulec zmianie). Tel.: (32) 745 10 45.
 • Wnioski w sprawie dodatku mieszkaniowego i energetycznego: Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy przesyłać za pośrednictwem poczty. Ewentualne braki formalne we wnioskach będzie można uzupełnić w terminie późniejszym. Tel.: (32) 745 10 77 lub (32) 745 10 78.
 • Cmentarze komunalne: Dział Gospodarki Cmentarzami zostaje zamknięty dla obsługi interesantów. Wyjątek stanowią sprawy związane z pogrzebem, które można załatwić w budynku administracji cmentarzami (Wilkoszyn) w wydzielonej do obsługi strefie. Tel.: (32) 745 10 57.
 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: PSZOK przy ul. Górnośląskiej 39 również wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów. Tel.: (32) 745 10 72.

UWAGA! Dodatkowo wprowadza się BEZWZGLĘDNY ZAKAZ korzystania z placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych administrowanych przez MZNK.

MZNK - PRZYDATNE TELEFONY:

 • Sekretariat - (32) 615 50 30, (32) 745 10 40, fax (32) 615 53 35
 • Dział Rozliczeń - (32) 615 50 30, wew. 407 - 408 lub 444
 • Dział Gospodarki Lokalowej - (32) 615 50 30, wew. 414-415, 421-422, 459
 • Dział Przydziałów Mieszkań - (32) 745 10 45
 • Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych - (32) 745 10 77, (32) 745 10 78
 • Dział Gospodarki Cmentarzami - (32) 745 10 57
 • Dział Gospodarki Odpadami - (32) 745 10 61, (32) 745 10 66
 • Dział Zieleni Miejskiej - (32) 745 10 62
 • Biuro Obsługi Mieszkańców I (ul. Matejki 24) - (32) 745 10 50, (32) 745 10 51, (32) 616 37 26
 • Biuro Obsługi Mieszkańców II (ul. Jagiellońska 70) - (32) 617 72 80, (32) 745 10 52, (32) 745 10 56

Więcej na www.mznk.jaworzno.pl

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Od piątku, 13 marca 2020 r. do odwołania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów. Z uwagi na bezpieczeństwo interesantów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie prosi o kontakt telefoniczny, e-mail oraz za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Dane teleadresowe:

Lista kontaktowa dostępna na www.mops.jaworzno.pl

Więcej informacji na www.mops.jaworzno.pl

WODOCIĄGI JAWORZNO

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, ze względu na charakter i specyfikę przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej, zarząd Wodociągów Jaworzno decyzje o całkowitym ograniczeniu wizyt w spółce w okresie od 13 marca do 27 marca br. Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz zgłaszanie wyłącznie pilnych spraw.

Zachęcamy Państwa do kontaktowania się z nami za pośrednictwem elektronicznej platformy e-BOK, mailowo: sekretariat@wodociagi.jaworzno.pl lub telefonicznie.

Wykaz telefonów:

 • Pogotowie wod-kan - 994 (numer wybieramy bez numeru kierunkowego)
 • Centrala - 32 318-60-00
 • Sekretariat - 32 318-60-12
 • Dyspozytor - 32 616-41-45
 • Oczyszczalnia - 32 616-70-22
 • Laboratorium - 32 616-70-38
 • Punkt Obsługa Klienta - 32 318-60-30
 • Windykacja - 32 318-60-21
 • Biuro Zarządu - 32 318-60-22
 • Punkt obsługi umów - 32 318-60-27
 • Zespół ds. inwestycji - 32 318-60-62
 • Zespół ds. zamówień publicznych - 32 318-60-14
 • Dział Techniczny - 32 318-60-44, 32 318-60-49, 32 318-61-26
 • Zespół ds. montażu wodomierzy - 32 318-60-28
 • Zespół ds. odczytów wodomierzy - 32 318-60-30
 • Dział utrzymania ruchu - 32 318-60-42
 • Jednostka Realizująca Projekt - 32 318 60 74

Więcej informacji na www.wodociągi.jaworzno.pl

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, zostały podjęte nadzwyczajnie środki dotyczące konieczności przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W związku z tym od piątku, tj. 13 marca 2020 r. do odwołania Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów.

Z uwagi na bezpieczeństwo Interesantów Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie w przypadku chęci uzyskania pomocy psychologa prosi o kontakt telefoniczny lub e-mail:

Więcej informacji na www.oik.jaworzno.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY

Od 13 marca 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów.

Kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy:

 • telefoniczny - centrala : 32 61-81-900 lub 32 61-81-924;
 • wykaz kontaktów telefonicznych znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://jaworzno.praca.gov.pl;
 • fax: 32 61-81-936;
 • e-mail: urzad@jaworzno.praca.gov.pl;
 • ePUAP: pupjaworzno;
 • za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, ul Północna 9b, 43-600 Jaworzno.

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy odbywa się wyłącznie poprzez usługę elektroniczną pod adresem: https://www.praca.gov.pl

Więcej na www.jaworzno.praca.gov.pl

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W JAWORZNIE

Ważny KOMUNIKAT! - powiadamiając o zdarzeniu nie zawsze musisz to robić osobiście w jednostce Policji!

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów poszczególnych jednostek Policji dostępne na stronach internetowych oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numery 112 i 997. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie (nie dotyczy sytuacji nagłych) oraz kontakt z jednostkami Policji i dzielnicowym za pomocą aplikacji mobilnej "Moja Komenda".

Pamiętajmy, że wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością poruszania środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami.

Dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów jednostek Policji dostępne na stronach internetowych, aplikacji "Moja Komenda" oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numery 112 i 997. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie lub e-mailem (nie dotyczy sytuacji nagłych).

Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia, otrzymają Państwo instrukcje, co do dalszego postępowania. Pamiętajmy jednak, że w  niektórych przypadkach (np. konieczność sporządzenia dokumentacji procesowej - przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie czy przesłuchania w charakterze świadka) niezbędne jest wykonanie czynności na terenie jednostki, o czym poinformują policjanci.

Komenda Miejska Policji w Jaworznie - KONTAKT.

Więcej informacji na www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl

ODWOŁANE WYDARZENIA KULTURALNE I SPORTOWE, ZAMKNIĘTE INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie całego miasta odwołane są imprezy kulturalne i sportowe, w tym mające się odbyć w najbliższy piątek, 13 marca spotkanie "Aktywnych Jaworznianek". Zajęcia warsztatowe i koncerty odwołało m.in. Miejskie Centrum Kultury i Sportu, Teatr Sztuk czy Młodzieżowy Dom Kultury. Zamknięte dla mieszkańców będą również Muzeum Miasta Jaworzna, Miejska Biblioteka Publiczna, Teatr Sztuk czy domy kultury.

Zamknięte do końca kwietnia są również Kluby Seniora.

- Bardzo prosimy seniorów o ograniczenie kontaktu i spotkań w miejscach publicznych. Ponadto prosimy o zaopiekowanie się seniorami i pomoc w codziennych sprawach, jak zrobienie zakupów czy wykup leków - mówi Łukasz Kolarczyk, pełnomocnik prezydenta ds. przedsiębiorczości i współpracy społecznej.