Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Komunikat dot. nieodpłatnej pomocy prawnej

13 marca 2020, 09:31

fot. fotolia.com

fot. fotolia.com

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, z dniem 16 marca br. wstrzymane zostaje bezpośrednie udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i  poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Jaworzna.

W tym czasie wprowadza się możliwość udzielania nieodpłatnych porad prawnych za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (telefon, mail, komunikator internetowy itp.).

Aby skorzystać w ten sposób z porady, konieczne jest złożenie, za pośrednictwem poczty e-mail, wniosku o  uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej - wzór wniosku w załączeniu. Skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku wysłać należ na adres: or@um.jaworzno.pl, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu udzielenia porady.

Możliwość zastosowania takiego sposobu udzielania porad umożliwiło Ministerstwo Sprawiedliwości w wydanym komunikacie na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-koronawirusem.html.