Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Z dniem 13.03.2020 Urząd i instytucje miejskie wyłączają bezpośrednią obsługę interesantów

12 marca 2020, 15:01

Z dniem 13.03.2020 Urząd i instytucje miejskie wyłączają bezpośrednią obsługę interesantów

Z dniem 13.03.2020 Urząd i instytucje miejskie wyłączają bezpośrednią obsługę interesantów

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, zostały podjęte nadzwyczajne środki dot. konieczności przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Tym samym od 13 marca br. Urząd Miejski w Jaworznie oraz miejskie instytucje wstrzymują bezpośrednią obsługą interesantów.

Ze względu na obecną sytuację w całym kraju wprowadzane są nowe zasady obsługi klientów instytucji państwowych i samorządowych, minimalizujące rozprzestrzenianie się wirusa. Dlatego Urząd Miejski i miejskie instytucje będą obsługiwać interesantów w inny sposób. Mieszkańcy nadal będą mogli uzyskać np. niezbędne dokumenty, gdyż zachowana zostanie ciągłość funkcjonowania.

W pilnych sprawach prosimy w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny z konkretnym wydziałem lub jednostką. Kontaktować z Urzędem można się również za pośrednictwem Internetu, wykorzystując platformę ePUAP (www.epuap.gov.pl) lub mailowo pod adresem jaworzno@um.jaworzno.pl. Osoby, które chcą dokonać płatności, mogą to zrobić za pomocą przelewów elektronicznych, bez konieczności wizyty w Urzędzie.

- Sytuacja dotycząca koronawirusa w Polsce jest dynamiczna i każdy z nas powinien w pełni stosować się do zaleceń, które otrzymujemy od Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Absolutnie nie wolno nam szerzyć paniki, ale zwracajmy szczególną uwagę na wszelkie informacje i rekomendacje otrzymywane od tych podmiotów. Obecne ogólnopolskie działania - oparte na odpowiedzialnym i adekwatnym do skali ryzyka podejściu - mogą się wydać radykalne, ale są one niezbędne dla zdrowia i bezpieczeństwa nas wszystkich - mówi prezydent Paweł Silbert.

Kontakt ogólny do Urzędu Miejskiego w Jaworznie:

Obsługa poprzez Wydział Spraw Obywatelskich

Sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, a także związane z rejestracją pojazdów oraz prowadzeniem działalności gospodarczej będzie można załatwić telefonicznie lub mailowo.

Referat Komunikacji:

 • e-mail: so-km@um.jaworzno.pl
 • prawa jazdy - tel.: 32 61 81 516, (517, 518, 519)
 • rejestracja pojazdów - tel. 32 61 81 509, (511, 512, 513, 653)

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych:

 • e-mail: so-el@um.jaworzno.pl
 • ewidencja ludności: tel. 32 61 81 523, (524, 525, 527, 542, 692)
 • sprawy wojskowe: tel. 32 61 81 721
 • dowody osobiste: tel. 32 61 81 503, (506, 507)

Referat Działalności Gospodarczej:

 • e-mail: so@um.jaworzno.pl
 • ewidencja działalności gospodarczej: 32 61 81 714, (715, 717)
 • transport: tel. 32 61 81 718, (719)
 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: tel. 32 61 81 716

Sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego

Sprawy z zakresu wydawania aktów stanu cywilnego będzie można załatwić po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym

Urząd Stanu Cywilnego:

Sprawy z zakresu wydziału Geodezji i Kartografii, Urbanistyki i Architektury oraz Ochrony Środowiska

Sprawy w tych wydziałach będzie można załatwić po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym i umówieniu się indywidualnie np. na złożenie/odbiór dokumentów w punkcie przyjmowania pism i wniosków.

Wydział Geodezji i Kartografii:

 • udostępnianie materiałów z PZGiK - tel. 32 61 81 732, (742)
 • obsługa zgłoszeń geodezyjnych - tel. 32 61 81 741, (634)
 • przyjmowanie operatów geodezyjnych - tel. 32 61 81 736, (737, 735, 740)
 • ewidencja gruntów i budynków; nadawanie numerów adresowych i podziały nieruchomości - tel. 32 61 81 734, (733, 740)
 • narada koordynacyjna uzgadniania sieci uzbrojenia terenu - tel. 32 61 81 731

Wydział Urbanistyki i Architektury:

 • Referat Zagospodarowania Przestrzennego - tel. 32 61 81 641, (621, 622, 623, 624)
 • Referat Budownictwa - tel. 32 61 81 628, (626, 627, 628, 633, 642)

Wydział Ochrony Środowiska:

 • Referat Ochrony Środowiska - tel. 32 61 81 747, (773, 965, 784, 774, 725, 756, 769)
 • Referat Rolnictwa i Leśnictwa - tel. 32 61 81 768, (767)

Płatności za podatki i inne opłaty

Płatności m.in. za podatki lokalne można dokonywać przelewem bankowym na konto podane w indywidualnej decyzji podatkowej lub też konta podane na stronie www.bip.jaworzno.pl

Wydział Budżetowo-Finansowy:

 • e-mail: finanse@um.jaworzno.pl, tel. 32 61 81 598, (593, 595, 600, 606, 607 615)
 • Referat Podatków Osób Fizycznych - tel. 32 61 81 594, (508, 510, 599, 601, 609, 684, 686, 726)

Wydział Skarbu - użytkowanie wieczyste i przekształcenie:

 • użytkowanie i przekształcenie na gminie - tel. 32 61 81 568, (973, 943, 569, 605)
 • użytkowanie i przekształcenie na Skarbie Państwa - tel. 32 61 81 896, (654, 723)

Punkt przyjmowania pism i wniosków w Urzędzie Miejskim

W głównym budynku Urzędu Miejskiego (ul. Grunwaldzka 33, budynek "A") powstanie punkt przyjmowania i odbierania wniosków.

W sprawach pilnych, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, omówieniu sprawy z pracownikiem merytorycznym, a także ustaleniu dnia i godziny, mieszkaniec będzie mógł dostarczyć wniosek wraz z dowodem wpłaty (np. dotyczący wydania aktów stanu cywilnego czy spraw obywatelskich), a następnie odebrać niezbędne dokumenty. O szczegółach ich odbioru i przekazania będzie informował – telefonicznie lub mailowo - dany pracownik merytoryczny.

Zwracamy się z prośbą, by pozostałe instytucje i podmioty publiczne wprowadziły podobne zasady obsługi interesantów.