Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Ruszyła II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

10 marca 2020, 12:19

Ruszyła II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Ruszyła II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Od 9 do 31 marca każdy mieszkaniec województwa śląskiego może zgłosić swoją propozycję zadania w II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

Podobnie jak w poprzedniej edycji mieszkańcy mają do dyspozycji kwotę 10 milionów złotych, która została podzielona na dwie pule – wojewódzką (2,5 mln zł) oraz podregionalną (7,5 mln zł). W ramach puli wojewódzkiej wnioskodawcy mogą składać zdania służące rozwojowi całego regionu, natomiast w ramach zadań podregionalnych można zgłosić zadanie, które wpływa na rozwój co najmniej dwóch powiatów w danej grupie.

Środki dla podregionu w którym jesteśmy tj. podregion nr 7 – powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec: wynoszą 15% czyli 1 125 000 zł.

Podstawowe zasady w ramach budżetu obywatelskiego nie uległy zmianie w stosunku do ubiegłorocznej edycji. Przygotowując projekt zadania należy pamiętać o głównych założeniach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego:

  • zadanie powinno mieścić się w granicach zadań własnych województwa określonych w ustawie,
  • zgłaszane zadanie powinno mieć charakter edukacyjny, ekologiczny, kulturalny, prospołeczny, prozdrowotny, sportowy, turystyczny lub inny (zgodny z kompetencjami województwa),
  • zadanie powinno służyć rozwojowi regionu (zadania wojewódzkie) lub przynajmniej dwóch powiatów z danej grupy (zadania podregionalne),
  • minimalne wartości projektów to 100 000 zł (zadania wojewódzkie) lub 50 000 zł (zadania podregionalne),
  • maksymalne wartości projektów to 50% danej puli,
  • maksymalne roczne koszty utrzymania to 10% wartości projektu,
  • zadanie musi być wykonalne w jednym roku budżetowym,
  • zadania inwestycyjne i/lub infrastrukturalne mogą być realizowane wyłącznie na mieniu województwa (lista mienia znajduje się na stronie bo.slaskie.pl),
  • realizatorem zadań będzie samorząd województwa (wnioskodawca nie jest równoznaczny z realizatorem zadania, a MBO nie stanowi systemu dotacyjnego).

Jak zgłosić projekt zadania krok po kroku?

KROK 1. Wniosek na realizację zadania należy wypełnić za pomocą generatora eBO, który jest dostępny na stronie bo.slaskie.pl

KROK 2. Po wypełnieniu wszystkich pól wniosku należy zapisać dokument, wydrukować, podpisać, a następnie dostarczyć (pocztą, osobiście lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (lub jednostek zamiejscowych w Częstochowie i Bielsku-Białej) wraz z listą poparcia.

Wymagane jest zebranie co najmniej 50 podpisów mieszkańców województwa dla zadań podregionalnych oraz co najmniej 100 podpisów mieszkańców województwa dla zadań wojewódzkich. Listę poparcia należy złożyć w formie papierowej z oryginalnymi podpisami.

Decyduje data wpływu dokumentów do urzędu (termin do 31.03.2020 r.).

KROK 3. Należy uważnie śledzić stronę bo.slaskie.pl - lista zadań, które spełniają warunki formalne zostanie opublikowana do 30 kwietnia 2020 r., natomiast lista zadań dopuszczonych do głosowania i lista zadań odrzuconych zostanie udostępniona na portalu obsługującym budżet obywatelski w lipcu 2020 r.

Mieszkańcy będą mogli głosować na zadania na przełomie sierpnia i września. Natomiast do końca września poznamy listę zadań zatwierdzonych do realizacji w 2021 roku.

Wszelkie potrzebne informacje, w tym lista mienia, wykaz dróg wojewódzkich, regulamin MBO, najczęściej zadawane pytania oraz kontakty do pracowników znajdują się na stronie bo.slaskie.pl.
 

 

Obrazek