Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Regulaminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych opublikowane

27 lutego 2020, 07:06

Regulaminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych opublikowane

Regulaminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych opublikowane

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych na stronach internetowych ogłosili regulaminy rekrutacji, określające szczegółowe kryteria przyjęcia do poszczególnych placówek. W regulaminach zawarta została informacja o obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się 11 maja br. Dla wszystkich absolwentów szkół podstawowych, których w tym roku będzie 658, gmina gwarantuje - na rok szkolny 2020/2021 - miejsca w liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia. Minimalny próg punktowy dla kandydatów do liceów ogólnokształcących został określony na poziomie 120 punktów.

Wstępnie, po uzgodnieniu z dyrektorami szkół, zaplanowano po jednym oddziale klas pierwszych dla I, II i III liceum ogólnokształcącego oraz oddział dwujęzyczny w III LO. Z kolei w technikach zaplanowano wstępnie 13 oddziałów, a w branżowych szkołach I stopnia - 2 oddziały.  Wszystkie wymagania, które musi spełnić uczeń ubiegający się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej określone zostały w regulaminach rekrutacji.

Stan naboru, wzorem roku ubiegłego, będzie cały czas monitorowany. Mając na uwadze różne preferencje uczniów w zakresie wyboru dalszego kierunku kształcenia, gmina przeanalizuje możliwość uruchomienia dodatkowych oddziałów w liceach, technikach i szkołach branżowych, w których będzie najwyższy nabór (w zależności od rzeczywistych potrzeb i zainteresowania uczniów).

W sytuacji, gdy w liceach ogólnokształcących, uczniowie spełnią wymóg progu 120 punktów oraz prowadzony nabór pozwoli osiągnąć limity osobowe w klasach - przeanalizowana zostanie możliwość utworzenia dodatkowych oddziałów w szkołach z naborem wykraczającym poza przyjęte wstępnie limity oddziałów.

Regulaminy rekrutacyjne zostały opublikowane na stronach internetowych szkół pod adresami: