Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

18 lutego 2020, 09:05

Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

W czwartek, 27 lutego br. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 26 punktów. Sesja będzie relacjonowana "na żywo" na miejskiej stronie internetowej w zakładce "Sesja Rady Miejskiej - opis live".

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 r. miasta Jaworzna.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2020-2030.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie niedochodzenia należności przypadających Gminie Miasta Jaworzna oraz jej jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie usunięcia pomnika poświęconego Bojownikom Polskiego Ruchu Oporu poległym w latach 1846-1945 o wyzwolenie narodowe i społeczne.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej przysługującego Gminie Miasta Jaworzna prawa własności lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Fryderyka Chopina 97/8 w Jaworznie wraz z udziałem w gruncie, na rzecz najemcy.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Stowarzyszenia ROD "ENERGETYK III" ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania na czas nieoznaczony, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, w celu prowadzenia działalności statutowej.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w opłatach rocznych z tytułu sprawowania trwałego zarządu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna oddanych na cele opiekuńcze.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie prawa własności zabudowanej nieruchomości gminnej położonej przy ul. Św. Wojciecha, w celu prowadzenia działalności statutowej.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Jaworznie przy ul. Glinianej 7, z przeznaczeniem pod stanowisko kontenerowe.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 202, z przeznaczeniem pod stanowisko kontenerowe.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 276a, z przeznaczeniem pod stanowisko kontenerowe.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Jaworznie przy ul. Inwalidów Wojennych 1-3, z przeznaczeniem pod stanowisko kontenerowe.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Jaworznie przy ul. Jaśminowej 19-21-23, z przeznaczeniem pod stanowisko kontenerowe.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Jaworznie przy ul. Jaśminowej 25bcde, z przeznaczeniem pod stanowisko kontenerowe.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Jaworznie przy ul. Matejki 4, z przeznaczeniem pod stanowisko kontenerowe.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Jaworznie przy ul. Podwale 145-151, z przeznaczeniem pod stanowisko kontenerowe.
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Jaworznie przy ul. Różanej 1, z przeznaczeniem pod stanowisko kontenerowe.
 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Jaworznie przy ul. Tuwima 23-25, z przeznaczeniem pod stanowisko kontenerowe.
 23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Jaworznie przy ul. Urzędniczej 1, z przeznaczeniem pod stanowisko kontenerowe.
 24. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 25. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 26. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.