Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sportowe nagrody i wyróżnienia

18 lutego 2020, 08:19

Sportowe nagrody i wyróżnienia

Sportowe nagrody i wyróżnienia

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie Sportowych Nagród i Wyróżnień Miasta Jaworzna za osiągnięte wyniki sportowe w 2019 r. Mogą je otrzymać zawodnicy, którzy uzyskali wysoki wynik sportowy oraz mieszkają w naszym mieście lub są reprezentantami klubu mającego siedzibę w Jaworznie. Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane zawodnikom za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, których sukcesy będą udokumentowane przez Polski Związek Sportowy. Termin składania dokumentów upływa we wtorek, 31 marca br.

Sportowa Nagroda Miasta Jaworzna dla zawodników w indywidualnych dyscyplinach sportu może być przyznana za osiągnięcia sportowe w systemie czterostopniowym we wszystkich kategoriach wiekowych obejmujących również zawodników niepełnosprawnych:

 • Nagroda I stopnia za zdobycie medalu lub udział w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich,
 • Nagroda II stopnia za zdobycie medalu w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,
 • Nagroda III stopnia za zdobycie medalu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Pucharu Europy,
 • Nagroda IV stopnia za zdobycie medalu w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski.

Sportową Nagrodę Miasta Jaworzna dla zawodników w zespołowych dyscyplinach sportu  mogą otrzymać zawodnicy reprezentujący dyscypliny, w których rywalizacja odbywa się na poziomie co najmniej dwóch lig ogólnokrajowych i może być przyznana we wszystkich kategoriach wiekowych w systemie czterostopniowym:

 • Nagroda I stopnia za udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich,
 • Nagroda II stopnia za zdobycie medalu w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,
 • Nagroda III stopnia za zdobycie medalu w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski oraz awans do najwyższej klasy rozgrywkowej,
 • Nagroda IV stopnia za awans do wyższej klasy w rozgrywkach ligowych.

Sportowe Wyróżnienie Miasta Jaworzna w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych mogą otrzymać zawodnicy którzy osiągnęli wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w w/w zawodach sportowych, ale nie spełnili w/w przesłanek otrzymania Sportowej Nagrody Miasta Jaworzna.

Międzynarodowe i krajowe sukcesy sportowe powinny być udokumentowane przez Polski Związek Sportowy który ma wyłączne prawo do:

 • organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym sporcie,
 • powoływania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy (art. 13 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie).

Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać:

 • właściwy organ statutowy macierzystego klubu sportowego zawodnika,
 • radny Rady Miejskiej w Jaworznie,
 • pełnoletni zawodnik niezrzeszony w klubie sportowym,
 • jeden z rodziców (prawnych opiekunów zawodnika), w przypadku zawodników niepełnoletnich niezrzeszonych w klubie sportowym,
 • dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie lub jego zastępca ds. sportu.

Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie w terminie do wtorku, 31 marca br. do godziny 15.00.

Regulamin przyznawania Sportowej Nagrody Miasta Jaworzna oraz Sportowego Wyróżnienia Miasta Jaworzna oraz wzór wniosku dostępne są w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie (ul. Dwornickiego 5, pokój 5, tel. 32 61 81 755) oraz poniżej: