Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

JBO 2021: Czas na uwagi do zaproponowanych modeli

17 lutego 2020, 09:46

JBO 2021 - propozycje modeli

JBO 2021 - propozycje modeli

Za nami półmetek prac nad procedurą Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Do wtorku, 18 lutego br. - czekamy na uwagi i spostrzeżenia do przedstawionych przez mieszkańców propozycji.

Wstępna koncepcja trzech wariantów opracowana została na podstawie uwag i opinii zgłaszanych przez mieszkańców.

Pierwszy zaproponowany wariant zakłada podział kwoty na dwie pule (jak to miało miejsce w 7. edycji JBO): 2,2 mln zł i 600 tys. zł. W puli 2,2 mln zł wprowadzona została maksymalna wartość zadania inwestycyjnego, która nie może przekroczyć 1,1 mln zł, natomiast maksymalna wartość zadania nieinwestycyjne nadal wynosi 200 tys. zł.

Zmiany następują również w puli 600 tys. zł przeznaczonej na modernizację i rozbudowę istniejących obiektów JBO. Maksymalna wartość zadania zostaje podniesiona z 60 tys. zł do 200 tys. zł.
Wprowadzone do modelu zmiany dają nam gwarancję realizacji min. pięciu zadań: dwóch zadań do 1,1 mln zł i trzech zadań do 200 tys. zł.

Drugi wariant zakłada podział puli na trzy kategorie: 1,9 mln zł na zadania o wartości od 700,01 tys. zł do 1,9 mln. zł; 700 tys. zł na zadania o wartości od 200,01 tys. zł do 700 tys. zł oraz 200 tys. zł na zadania o wartości do 200 tys. zł. Taki podział gwarantuje realizację min. trzech zadań, tj. po jednym zadaniu w każdej puli.

Trzecia koncepcja zakłada model budżetu bez podziału na pule, w którym maksymalna wartość zadania inwestycyjnego może wynosić 2,9 mln. zł, a nieinwestycyjnego 200 tys. zł. Model ten gwarantuje realizację min. jednego zadania.

Zaproponowano, aby wnioskodawca nadal mógł złożyć wyłącznie jeden wniosek, a każdemu uprawnionemu mieszkańcowi przysługiwał tylko jeden głos. Składanie wniosków nadal odbywać się będzie osobiście, mailowo i drogą pocztową. Do oceny formalnej wniosków powołany zostanie jeden zespół ds. budżetu obywatelskiego, ale tym razem bez udziału wnioskodawców i partnerów projektu. Zgodnie z sugestiami mieszkańców koszty realizacji zadania nieinwestycyjnego nadal pozostają ograniczone do 200 tys. zł.

Uwagi do przedstawionych wariantów, a także własne propozycje, można składać na formularzach w terminie do 18 lutego 2020 r.:

  • na adres mailowy: jbo@um.jaworzno.pl,
  • pozostawić w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 (punkt informacyjny lub pokój 207, II piętro),
  • przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Wydział Promocji, Kultury i Sportu, Referat Promocji, ul. Grunwaldzka 33.

Spotkanie podsumowujące już 3 marca br.

Do pobrania:

Obrazek