Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

JBO 2021: Czas na uwagi do zaproponowanych modeli

12 lutego 2020, 08:19

Czas na uwagi do zaproponowanych modeli JBO na 2021 rok

Czas na uwagi do zaproponowanych modeli JBO na 2021 rok

Za nami półmetek prac nad procedurą Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Podczas spotkania, które odbyło się 11 lutego br., zaprezentowane zostały propozycje trzech modeli. Teraz - do 18 lutego br. - czekamy na uwagi i spostrzeżenia do przedstawionych propozycji.

Wstępna koncepcja trzech wariantów opracowana została na podstawie uwag i opinii zgłaszanych przez mieszkańców.

Pierwszy zaproponowany wariant zakłada podział kwoty na dwie pule (jak to miało miejsce w 7. edycji JBO): 2,2 mln zł i 600 tys. zł. W puli 2,2 mln zł wprowadzona została maksymalna wartość zadania inwestycyjnego, która nie może przekroczyć 1,1 mln zł, natomiast maksymalna wartość zadania nieinwestycyjne nadal wynosi 200 tys. zł.

Zmiany następują również w puli 600 tys. zł przeznaczonej na modernizację i rozbudowę istniejących obiektów JBO. Maksymalna wartość zadania zostaje podniesiona z 60 tys. zł do 200 tys. zł.
Wprowadzone do modelu zmiany dają nam gwarancję realizacji min. pięciu zadań: dwóch zadań do 1,1 mln zł i trzech zadań do 200 tys. zł.

Drugi wariant zakłada podział puli na trzy kategorie: 1,9 mln zł na zadania o wartości od 700,01 tys. zł do 1,9 mln. zł; 700 tys. zł na zadania o wartości od 200,01 tys. zł do 700 tys. zł oraz 200 tys. zł na zadania o wartości do 200 tys. zł. Taki podział gwarantuje realizację min. trzech zadań, tj. po jednym zadaniu w każdej puli.

Trzecia koncepcja zakłada model budżetu bez podziału na pule, w którym maksymalna wartość zadania inwestycyjnego może wynosić 2,9 mln. zł, a nieinwestycyjnego 200 tys. zł. Model ten gwarantuje realizację min. jednego zadania.

Zaproponowano, aby wnioskodawca nadal mógł złożyć wyłącznie jeden wniosek, a każdemu uprawnionemu mieszkańcowi przysługiwał tylko jeden głos. Składanie wniosków nadal odbywać się będzie osobiście, mailowo i drogą pocztową. Do oceny formalnej wniosków powołany zostanie jeden zespół ds. budżetu obywatelskiego, ale tym razem bez udziału wnioskodawców i partnerów projektu. Zgodnie z sugestiami mieszkańców koszty realizacji zadania nieinwestycyjnego nadal pozostają ograniczone do 200 tys. zł.

Uwagi do przedstawionych wariantów, a także własne propozycje, można składać na formularzach w terminie do 18 lutego 2020 r.:

  • na adres mailowy: jbo@um.jaworzno.pl,
  • pozostawić w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 (punkt informacyjny lub pokój 207, II piętro),
  • przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Wydział Promocji, Kultury i Sportu, Referat Promocji, ul. Grunwaldzka 33.

Spotkanie podsumowujące już 3 marca br.

Do pobrania:

Obrazek