Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

2 marca rusza nabór do klas pierwszych

31 stycznia 2020, 12:59

2 marca rusza nabór do klas pierwszych

2 marca rusza nabór do klas pierwszych

2 marca 2020 r. rozpocznie się zgłaszanie do klas I szkół podstawowych uczniów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. Podobnie jak w latach ubiegłych nabór do klas I w szkołach podstawowych w Jaworznie będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi w poniedziałek, 2 marca 2020 r. o godz. 8:00. Do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 13 marca 2020 r. o godz. 15:00. System pozwala na rekrutację elektroniczną równocześnie do 3 oddziałów klas I wybranych szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.

Rodzice, którzy nie mają możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, mogą zgłosić się do szkoły podstawowej pierwszego wyboru, gdzie dyrektor szkoły udzieli im szczegółowych informacji.
Na stronie naboru - http://jaworzno.podstawowe.vnabor.pl zostaną zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz ewentualne bieżące komunikaty związane z rekrutacją.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru szkół. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Edukacji - tel. 32 618 19 72.

Rekrutacja uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością powinni zgłosić się do Wydziału Edukacji (ul. Stefana Dwornickiego 5, pok. 9) w celu pobrania wniosku o zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia, który następnie powinni złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

Poniżej znajduje się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2020/2021:

Obrazek