Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jaworznicki urząd pracy w czołówce najlepszych na Śląsku

31 stycznia 2020, 11:30

Jaworznicki urząd pracy w czołówce najlepszych na Śląsku

Jaworznicki urząd pracy w czołówce najlepszych na Śląsku

W środę, 29 stycznia podczas konferencji z okazji Święta Publicznych Służb Zatrudnienia w Ministerstwie Rodziny, Pracy oraz Polityki Społecznej, Pan Łukasz Curyło – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie odebrał wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie za efektywne i skuteczne działania aktywizacyjne podejmowane w 2019 r.

Jaworznicki Urząd Pracy zajął 2 miejsce wśród śląskich urzędów pracy oraz 15 miejsce w skali kraju. To znakomite osiągniecie biorąc pod uwagę, iż w rankingu oceniano 340 urzędów pracy. Efektywność zatrudnieniowa w jaworznickim urzędzie wyniosła 92,61% (kosztowa 8.581 zł), natomiast średnia wartość w skali kraju to 84,96% (kosztowa 10.286 zł).

Co przyczyniło się do osiągnięcia tak dobrych rezultatów? To przede wszystkim budowanie dobrego klimatu biznesowego w mieście oraz nowatorskie inicjatywy.

Tworząc przyjazny klimat współpracy z biznesem jaworznicki PUP zainicjował wydarzenie Jaworznicki Dzień dla Biznesu, które osiągnęło zasięg regionalny i wpisało  się na stałe w harmonogram biznesowych wydarzeń organizowanych w Jaworznie. Celem wydarzenia jest wsparcie lokalnego biznesu - rozwój i promocja przedsiębiorczości w Jaworznie. Przedstawiciele sektora publicznego, właściciele firm oraz eksperci dyskutują o lokalnym rynku pracy, jego szansach i zagrożeniach. Urząd pracy aktywnie współpracuje także z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców naszego miasta: Jaworznicką Izbą Gospodarczą oraz Jaworzno Biznes Mixer poprzez wymianę doświadczeń oraz wspólne podejmowanie inicjatyw na rzecz jaworznickiego rynku pracy. Bierzemy również czynny udział w spotkaniach networkingowych organizowanych w naszym mieście, tj. LinkedIn Local - Jaworzno oraz spotkaniach Jaworzno Biznes Mixer.

Szeroko rozumiana współpraca z pracodawcami to nie tylko oferta finansowa ale i wsparcie w rozwoju zawodowym pracowników w ramach poradnictwa zawodowego. Każdy pracodawca borykający się z pozyskaniem kadry może liczyć na wsparcie urzędu w doborze kandydatów do pracy oraz  indywidualnym rozwoju zawodowym, ale i w rozwiązywaniu problemów kadrowych w firmie. Usługa realizowana jest poprzez prowadzenie treningów, warsztatów, konsultacji indywidualnych z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi o tematyce m.in. komunikacji interpersonalnej, pracy zespołowej, zarządzania czasem, kreatywnego rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem. Nowatorskim narzędziem wdrożonym  w praktykę doradców zawodowych jest grywalizacja.

Działania kierowane są również do jaworznickiej młodzieży, skupiając się na wsparciu w świadomym planowaniu ścieżki zawodowej oraz płynnej tranzycji z obszaru edukacji na rynek pracy. Realizowanych jest wiele inicjatyw skierowanych do przyszłych uczestników rynku pracy, tj. przeprowadzanie  prelekcji w szkołach z zakresu m.in. rynku pracy, wymagań pracodawcy, cech dobrego kandydata do pracy, wizerunku zawodowego, a także organizowane są Dni Otwarte dla uczniów kończących szkoły średnie. Ponadto w naszych działaniach na stale wpisano organizację konkursów tj. "Moja wakacyjna praca" oraz "Moje CV".

ObrazekObrazek