Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Od 2020 roku mediacja w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej

24 stycznia 2020, 09:38

System nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego jest wsparciem na etapie przedsądowym dla każdej osby, której nie stać na pokrycie kosztów komercyjnej porady prawnej. Od 2020 roku system obejmuje również usługę nieodpłatnej mediacji.

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Mediację prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

  • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów,
  • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Z pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji można skorzystać w wyznaczonych punktach na terenie Jaworzna, po wczesniejszym umówieniu wizyty pod numerem tel. 510-970-680. Linia telefoniczna czynna jest pn-pt. w godz. 10:00-14:00.

Więcej informacji oraz lista innych jednostek świadczących darmowe wsparcie w zakresie wykraczającym poza poradnictwo prawne, dostepne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:
http://bip.jaworzno.pl/m,19258,nieodplatna-pomoc-prawna-poradnictwo-obywatelskie-i-mediacja.html