Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zapraszamy na otwartą debatę JBO

22 stycznia 2020, 15:33

JBO

JBO

W najbliższy wtorek, 28 stycznia o godz. 16.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się otwarta debata JBO, podczas której zaprezentowane zostaną uwagi i propozycje mieszkańców do kolejnej edycji jaworznickiego budżetu partycypacyjnego.

Zapraszamy do wspólnej dyskusji podczas spotkania. Budżet obywatelski cieszy się sporym zainteresowaniem jaworznian, a udział udziału w spotkaniu, na którym będzie można zapoznać się z proponowanymi zmianami, daje również możliwość wniesienia swoich uwag.

Staramy się, aby formuła budżetu jak najbardziej odpowiadała potrzebom mieszkańców. Do tego jednak niezbędne są Państwa opinie, do których wyrażania zachęcamy na najbliższym spotkaniu.

HARMONOGRAM PRAC NAD JBO 2021:

  • 28 stycznia 2020 r. (wtorek), godz. 16:00 - otwarta debata JBO - prezentacja uwag;
  • 11 lutego 2020 r. (wtorek), godz. 16:00 - prezentacja propozycji modelu JBO 2021;
  • 18 lutego 2020 r. (wtorek) - termin zgłaszania uwag do modelu JBO 2021;
  • 3 marca 2020 r. (wtorek) - spotkanie podsumowujące;
  • do 17 marca 2020 r. publikacja na www.jbo.jaworzno.pl ostatecznej wersji Zarządzenia Prezydenta Miasta określającego wysokość i podział środków budżetu obywatelskiego.