Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Powstanie Centrum Usług Społecznych

14 stycznia 2020, 14:55

fot. UM Jaworzno | We wtorek prezydent Paweł Silbert i wicemarszałek Dariusz Starzycki podpisali umowę o dofinansowanie CUS

fot. UM Jaworzno | We wtorek prezydent Paweł Silbert i wicemarszałek Dariusz Starzycki podpisali umowę o dofinansowanie CUS

We wtorek, 14 stycznia prezydent Paweł Silbert oraz Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego, podpisali umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą Centrum Usług Społecznych w Jaworznie.

Przedmiotem projektu jest uruchomienie i doposażenie Centrum Usług Społecznych przy ul. Plac Św. Jana w Jaworznie, w którym będą realizowane kompleksowe usługi dla społeczności lokalnej, przede wszystkim z obszarów objętych programem rewitalizacji. Planowany do adaptacji w ramach niniejszego projektu budynek będzie przeznaczony na potrzeby realizowania działań społecznych w ramach funkcjonowania Centrum Usług Społecznych, gromadząc wszystkie usługi społeczne obecnie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz nowe usługi, celem objęcia wszystkich grup docelowych.

Przebudowa tzw. organistówki planowana była już wcześniej. Jednak ze względu na czas realizacji tego projektu i ceny, jakie wtedy za jego wykonanie zaproponowali oferenci, gmina nie była w stanie zrealizować tego ambitnego zadania. Tym razem, dzięki znacznemu dofinansowaniu i możliwości wydłużenia czasu realizacji, w Jaworznie będzie mogło powstać nowoczesne Centrum Usług Społecznych.

O przebudowie organistówki, podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej (w poniedziałek, 13 stycznia), dyskutowali radni oraz prezydent Paweł Silbert.

- Idziemy do państwa z przesłaniem i prośbą, żeby zaakceptować ten projekt, bo daje on nam szanse na zwiększenie finansowania i to bardzo znaczące - zwrócił się do radnych prezydent. - Pomysł, uważam, jest bardzo warty realizacji – dodał.

W ramach projektu została zaplanowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na Centrum Usług Społecznych. Na parterze budynku oraz I i II piętrze zaprojektowano m.in. sale wielofunkcyjne, pomieszczenia socjalne, techniczne, gospodarcze. Przewidziano możliwość wydzielenia (zamykania) poszczególnych kondygnacji w przypadku różnych godzin funkcjonowania poszczególnych segmentów Centrum.

Projektowany budynek wyposażony będzie w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną, sanitarną centralne ogrzewanie z sieci miejskiej, wentylację mechaniczną. Budynek przejdzie gruntowną termomodernizację, zostanie również dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przedmiotowy projekt jest powiązany z projektem dofinansowywanym z EFS pt. "Wsparcie na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego osób z terenu Miasta Jaworzna" powodując maksymalizację rezultatów uzyskanych na skutek realizacji projektów uzupełniających się wzajemnie (komplementarnych).

ObrazekObrazekObrazek