Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Budżet 2020: Żłobki, dopłaty i nowe przedszkole

3 stycznia 2020, 08:35

Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego nr 24 na Łubowcu.

Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego nr 24 na Łubowcu.

19 grudnia radni uchwalili budżet miasta na 2020 rok. Zarówno z pierwszych zapowiedzi, jak i ogólnego stanu finansów w samorządach zapowiada się bardzo trudny rok. Prezydent, by zapewnić finansowanie zadań i zrównoważyć budżet dokonał ograniczeń wydatkowych w miejskich jednostkach, instytucjach kultury i wydziałach Urzędu Miejskiego. Dokonane cięcia pozwoliły zbilansować budżet, a pomimo coraz trudniejszej sytuacji, finansowana będzie kontynuacja ważnych zadań społecznych i infrastrukturalnych. Jednymi z realizowanych w tym roku zadań są m.in. utworzenie nowego żłobka miejskiego oraz budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego nr 24 na Łubowcu.

Po konsultacjach z młodymi rodzicami, dwa lata temu prezydent Paweł Silbert zdecydował o dopłatach do niepublicznych żłobków i klubików dziecięcych. Kwota wsparcia została ustalona na poziomie 300 zł dla każdego dziecka. Od początku funkcjonowania programu, miasto przeznaczyło na ten cel już ponad 715 tys. złotych. Nowa forma wsparcia rodzin spowodowała, że w mieście uruchomiono nowe, prywatne punkty opieki nad dziećmi. Zarówno miejski żłobek na Podwalu, powstający publiczny żłobek dla kolejnych kilkudziesięciu dzieci na Podłężu oraz dopłaty do niepublicznych miejsc opieki nad maluchami zyskują finansowanie w nowym budżecie na 2020 rok.

Roczne koszty utrzymania żłobka dla 30 dzieci to 1,3 mln zł. Finansowane będą również inne działania objęte programem "Jaworzno Wspiera Rodziny".

- Po niemal półtora roku działania żłobka mogę potwierdzić, że współpraca z miastem jest na świetnym poziomie. Mamy bardzo dobre wyposażenie i możliwości finansowe takie, że mogłam sobie pozwolić na zaopatrzenie żłobka nie tylko w zwykłe, ale też specjalistyczne zabawki np. służące do ćwiczeń motoryki małej i dużej. Mamy bardzo dużo pomocy dydaktycznych, a dzieci u nas są pod bardzo dobrą opieką - mówi Elżbieta Orzechowska-Filipczyk, dyrektor Żłobka Miejskiego. - Co ważne, z jakąkolwiek prośbą zwróciłam się do Pani Prezydent, nigdy nie otrzymałam negatywnej odpowiedzi. Mogę powiedzieć, że jako dyrektor, mam poczucie, że jesteśmy dla miasta ważni.

Od września 2020 roku do użytku oddane zostanie zupełnie nowe Przedszkole Miejskie Nr 24 w osiedlu Łubowiec. Przedsięwzięcie polega na rozbudowie i przebudowie Przedszkola, w ramach projektu przewidziano szereg prac budowlanych (nowe konstrukcje, wymianę instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych, systemu ogrzewania i wentylacji, zagospodarowanie terenu, w tym realizację placu zabaw) oraz zakup wyposażenia do sal, rehabilitacji, czy kuchni i nagłośnienia. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększy się liczba miejsc w przedszkolach na terenie Gminy. Obiekt zostanie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, stworzenie warunków dla rozwoju edukacji przedszkolnej dla dzieci z niepełnosprawnościami (szczególnie autyzm i zespół Aspergera). Wartość prac to ok. 10 mln zł, z czego środki z Unii Europejskiej stanowią ponad 1,5 mln zł. Aktualnie Gmina stara się o podwyższenie kwoty dofinansowania.

Więcej informacji o budżecie miasta na 2020 rok można znaleźć na www.um.jaworzno.pl.

Obrazek