Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Świąteczne spotkanie Rady Seniorów

18 grudnia 2019, 13:43

Świąteczne spotkanie Rady Seniorów

Świąteczne spotkanie Rady Seniorów

W środę, 18 grudnia odbyło się świąteczne posiedzenie jaworznickiej Rady Seniorów. Programy miasta skierowane do seniorów omówił z Radą Pełnomocnik Prezydenta ds. Przedsiębiorczości i Współpracy Społecznej Łukasz Kolarczyk.

Podczas spotkania omówione zostały realizowane w mieście inwestycje i przedsięwzięcia skierowane do najstarszych jaworznian. Ponadto członkowie Rady zapoznali się z informacjami na temat nowego Klubu Seniora oraz omówili funkcjonowanie dotychczasowego klubu znajdującego się przy ul. Matejki.

Ważną kwestią było również zapoznanie przedstawicieli rady z informacją na temat realizowanych w mieści inwestycji, rozwoju programów senioralnych oraz życiu kulturalnym miasta.

Życzenia świąteczne w imieniu Prezydenta Miasta złożył seniorom Pełnomocnik ds. Przedsiębiorczości i Współpracy Społecznej Łukasz Kolarczyk.

ObrazekObrazekObrazekObrazek