Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Ciężkowice, Bory, Dąbrowa Narodowa - wybierz miejsce na Twój dom

9 grudnia 2019, 12:58

Ciężkowice, Bory, Dąbrowa Narodowa - wybierz miejsce na Twój dom

Ciężkowice, Bory, Dąbrowa Narodowa - wybierz miejsce na Twój dom

Na początku nadchodzącego roku pojawi się kolejna szansa na spełnienie marzeń o działce mieszkaniowej w atrakcyjnej lokalizacji na terenie Jaworzna. Gmina wystawia bowiem na sprzedaż w trybie przetargu 12 działek o powierzchni od 561 m2 do 968 m2, znajdujących się w Ciężkowicach, Dąbrowie Narodowej i Borach. Prawdziwą perełką styczniowych przetargów będą trzy działki w Ciężkowicach, położone zaledwie 500 m od Parku Gródek.

Pierwszy z gminnych przetargów w nowym roku odbędzie się w środę, 15 stycznia. Do zbycia przeznaczono aż sześć działek mieszkaniowych w Dąbrowie Narodowej w okolicach ul. Szprotawy. Dokładniej jest to kolejna linia zabudowy leżąca między ul. Szprotawy a Dąbrowską. Otoczenie stanowią rozległe łąki i kompleks leśny. Wraz z działkami zbywany jest udział w drodze dojazdowej, wokół której skupione są nieruchomości. Wadium należy wnieść do 8 stycznia 2020 r. Bliższe informacje na temat działek można znaleźć pod adresem internetowym: http://invest-in-jaworzno.pl/aktualnosci/295

W kolejną środę miesiąca - 22 stycznia - odbędzie się przetarg na trzy działki mieszkaniowe przy ul. Zabłocie w Ciężkowicach. To prawdziwa gratka dla osób, które marzą o budowie domu w spokojnym rejonie i o bliskim kontakcie z przyrodą. Działki położone są na skraju lasu, w niewielkiej odległości od meandrującego potoku Łużnik. Po przeciwnej stronie wznosi się łagodne zbocze, którym w ciągu 10-minutowego spaceru dotrzemy do korony kamieniołomu Gródek. Roztoczy się przed nami widok na osławione "jaworznickie Malediwy". Wadium należy wnieść do 15 stycznia 2020 r. Opis działek dostępny jest pod adresem: http://invest-in-jaworzno.pl/aktualnosci/297

Ostatnia środa miesiąca - 29 stycznia - przyniesie przetargi na pojedynczą działkę w okolicy ul. Szczotki (najdalej na północ położona część Dąbrowy Narodowej) oraz dwie nieruchomości w rejonie ul. Chłopickiego (Bory – okolice DWR). Wadium należy wnieść do 22 stycznia 2020 r. Informacje dotyczące tych działek znajdują się pod adresami: http://invest-in-jaworzno.pl/aktualnosci/299 (ul. Szczotki) oraz http://invest-in-jaworzno.pl/aktualnosci/298 (ul. Chłopickiego).

Informacji na temat przetargów udzielają pracownicy Wydziału Współpracy Społecznej i Gospodarczej UM Jaworzno - tel. (32) 61 81 713 oraz Wydziału Obrotu Nieruchomościami UM Jaworzno - tel. (32) 61 81 636.

Jak dokonać zakupu?

W terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu (publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej) należy dokonać wpłaty wadium na wyszczególniony rachunek bankowy (warunek konieczny wzięcia udziału w przetargu).

W dniu przetargu należy stawić się wraz z wymaganymi dokumentami (lista w ogłoszeniu przetargowym) w wyznaczonej sali Urzędu Miejskiego i wziąć udział w licytacji. Licytacja jest ustna i polega na przebijaniu poprzedzającej oferty postępując o 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę wygrywa licytację.

W przypadku wygranej, wadium zostaje zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości. O terminie spisania umowy notarialnej zwycięzca powiadamiany jest w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Osobom, którym nie udało się wygrać licytacji, kwota wadium zwracana jest na konta bankowe w terminie trzech dni.

ObrazekObrazekObrazek