Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowe stawki podatkowe od 2020 roku - projekty na sesji

28 listopada 2019, 07:13

fot. freepik.com

fot. freepik.com

W Jaworznie, podobnie jak w większości polskich miast, przeanalizowano wieloletnią sytuację budżetową, i by wypełnić rygorystyczne wskaźniki oraz rosnące koszty m.in. wielu usług, inwestycji, utrzymania infrastruktury oraz rosnących wydatków na oświatę zdecydowano o podwyższeniu stawek podatkowych na 2020 rok. Od kilku lat, świadomą polityką gminy było utrzymywanie stawek podatkowych na niskim poziomie, jednak nowe obciążenia i realizacja zadań oraz programów uzyskujących dużą akceptację społeczną wymagają dorównania stawek do tych określonych przez Ministerstwo Finansów.

W czwartek, 28 listopada br. podczas sesji Rady Miejskiej radni będą procedowali projekty uchwał zawierające nowe stawki podatkowe. To pierwsze takie działania podejmowane przez Gminę od ponad 6 lat. Projekty uchwał zmieniające stawki podatkowe zostały przyjęte do wiadomości przez Jaworznicką Izbę Gospodarczą, która wyraziła również zrozumienie konieczności podwyższania stawek podatkowych ze względu na trudną sytuację finansową samorządu. Projekty zostały również skonsultowane z "NSZZ Solidarność" Miasta Jaworzna, którego zarząd przyjął do wiadomości zgłoszone propozycje.

Gmina od wielu lat utrzymywała stawki na niskim poziomie, rezygnując jednocześnie z bieżących wpływów, gdy tymczasem ustawodawca corocznie je waloryzuje o wskaźnik inflacji. Przyjęcie stawek na zaproponowanym poziomie w górnej części widełek podatkowych, oznacza dodatkowy, większy wpływ środków do budżetu o blisko 8 mln zł. Tym samym od nowego roku wzrosną stawki podatków od nieruchomości - dotychczas za 1 m2 mieszkańcy płacili 0,24 zł, teraz będzie to kwota 0,50 zł. Pozostałe podatki od gruntów i budynków wzrosną średnio od 6 do blisko 23 procent.

Bardzo niewielkim wahaniom podlega wymiar podatku od środków transportowych. Podwyższenie stawek mieści się w przedziale od 9 do 50 procent. Obecnie opodatkowanych jest około 720 pojazdów.

Na ulgi będą mogli liczyć właściciele pojazdów z napędem elektrycznym oraz hybrydowym w tym: samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Na dorównanie do górnych stawek określonych przez Ministerstwo Finansów, na przestrzeni ostatnich lat zdecydowało się wiele polskich samorządów. W chwili obecnej działania wyrównawcze pozwolą na  uzupełnienie finansów samorządu i realizację bieżących zadań.