Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Stypendia sportowe 2020

25 listopada 2019, 10:06

Stypendia sportowe 2020

Stypendia sportowe 2020

Zgodnie z wieloletnią tradycją, także w przyszłym roku Prezydent Miasta uhonoruje stypendium najlepszych jaworznickich sportowców. Finansowe wsparcie mogą otrzymać zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych, zaliczanych do programu igrzysk olimpijskich. Wnioski można składać do końca roku.

Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi za osiągnięte wyniki sportowe w 2019 roku – członkowi klubu sportowego mającego swoją siedzibę w Jaworznie, który uprawia dyscyplinę sportu zaliczane do programu igrzysk olimpijskich i legitymuje się następującymi osiągnięciami w dyscyplinach:

  1. indywidualnych: zajął miejsce od pierwszego do dziesiątego w klasyfikacji na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata lub zajął od pierwszego do piątego miejsca w klasyfikacji na Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, oraz Mistrzostwach Polski,
  2. zespołowych: zakwalifikował się do kadry pierwszego zespołu reprezentującego klub w oficjalnych rozgrywkach ligowych ekstraklasy, I lub II ligi o zasięgu ogólnopolskim.


Międzynarodowe i krajowe sukcesy sportowe powinny być udokumentowane przez Polski Związek Sportowy który ma wyłączne prawo do:

  1. organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym sporcie,
  2. powoływania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy (art. 13 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie).


"Regulamin przyznawania Stypendium Sportowego Miasta Jaworzna" dostępny jest pod tekstem. Stypendium ma charakter uznaniowy. Liczba i kwoty stypendiów sportowych są uzależnione od wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta Jaworzna na 2020 rok.

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego przyjmowane są przez kancelarię Urzędu Miejskiego w Jaworznie w terminie do 31 grudnia 2019 r.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić właściwy organ statutowy macierzystego klubu sportowego zawodnika lub Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

Szczegółowych informacji w sprawie stypendium sportowego udziela Referat Kultury i Sportu w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie ul. Dwornickiego 5, tel. (032) 6181755.