Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rusza przebudowa ul. 11 Listopada

25 listopada 2019, 09:15

Docelowa organizacja ruchu

Docelowa organizacja ruchu

W miniony piątek, 22 listopada podpisano umowę na przebudowę ul. 11 listopada oraz wybudowanie łącznika z Drogą Krajową 79. Przewidywany koszt tej inwestycji to nieco ponad 6,4 mln zł. Na realizację tego zadania miasto otrzymało także dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego odcinka łącznicy Trasy Śródmiejskiej, przebudowa skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i 11 Listopada na rondo oraz ul. 11 Listopada. Z uwagi na tę zmianę zlikwidowany zostanie istniejący łącznik przy markecie Netto (tzw. ul. Nowolipowa). Podstawowym celem realizowanej inwestycji drogowej jest poprawa bezpieczeństwa w tym rejonie miasta oraz usprawnienie płynności ruchu.

Projekt, oprócz przebudowy jezdni wraz z kanalizacją deszczową, zakłada wyposażenie jej w obustronne chodniki o szerokości 2,5 m i długości 927 m, stworzenie peronów autobusowych z obu stron ul. 11 Listopada. Powstaną też dwa wyniesione i podświetlone przejścia dla pieszych, a skrzyżowanie tej drogi z ul. Grunwaldzką zostanie przebudowane na rondo holenderskie. Kompleksowo wyremontowanych będzie 685 m ul. 11 Listopada, a nowo budowany łącznik będzie miał 117 m.

Generalnym wykonawcą robót jest Drogopol ZW Sp. z o.o. z Katowic, z którą w piątek, 22 listopada podpisano umowę na kwotę 6.429.955,22 zł brutto. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 października 2020 r.