Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konsultacje ws. edukacji w mieście

22 listopada 2019, 13:57

Konsultacje ws. edukacji w mieście

Konsultacje ws. edukacji w mieście

Podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej - 22 listpada br., mieszkańcy, radni oraz władze miasta dyskutowali na temat przyszłości jaworznickiej oświaty.

W czasie sesji nie zostały podjęte żadne decyzje. W merytorycznej dyskusji Prezydent Paweł Silbert przedstawił informację dot. jaworznickiej oświaty i założenia proponowanych do dalszych konsultacji zmian w siatce szkół. Głos zabrali również rodzice, uczniowie i jaworzniccy radni, przekazując swoje spostrzeżenia, obawy i wnioski. Sformułowano wiele pytań, na które odpowiadał prezydent oraz naczelnik Wydziału Edukacji.

Odpowiedzi zostaną przygotowane także pisemnie, aby mogli zapoznać się z nimi wnioskodawcy, którzy nie otrzymali odpowiedzi podczas sesji.

Jak zapewnił prezydent, rozmowy z mieszkańcami, rodzicami, kadrą pedagogiczną i oświatowymi związkami zawodowymi będą nadal kontynuowane.