Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zmiany w jaworznickiej oświacie – komunikat

14 listopada 2019, 10:17

fot. Fotolia

fot. Fotolia

W Jaworznie, podobnie jak w innych miastach, prowadzone są ciągłe analizy sytuacji oświatowej. Prognozy demograficzne w najbliższych siedmiu latach, dążenie do zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych w poszczególnych placówkach edukacyjnych i dostosowanie tych warunków do wymogów ustawowych spowodowało potrzebę weryfikacji siatki szkół i przedszkoli w naszym mieście. Ważnym czynnikiem jest również analiza obwodów pod kątem osiedlania się ludzi w Jaworznie. Jednocześnie planowane zmiany mają na celu podniesienie jakości kształcenia i dostosowanie go do zmieniających się wymogów rynku oraz powstrzymanie ewentualnej redukcji zatrudnienia, która wiązać się będzie z pogarszającą się sytuacją demograficzną.

Początkiem tygodnia zorganizowane zostało spotkanie z dyrektorami poszczególnych placówek, których zmiany mogą dotyczyć, a na przyszły tydzień zaplanowane zostały spotkania z Radami Rodziców, Radami Pedagogicznymi, Oświatowymi Związkami Zawodowymi oraz środowiskiem szkolnym tych jednostek. Planowana reorganizacja ma dotyczyć: Szkoły Podstawowej nr 9, Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 15, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zmiany mają obejmować m.in. przeniesienie kształcenia pomiędzy wybranymi placówkami. Zaplanowano również uruchomienie nowego Przedszkola Miejskiego nr 8 w obecnym budynku Szkoły Podstawowej nr 9 oraz założenie Szkoły Branżowej II stopnia. Podczas spotkań dyskutowane będą kierunki zmian, jednak zgodnie z założeniem te nie mają powodować redukcji zatrudnienia wśród kadry oświatowej. Zabezpieczone będą także potrzeby edukacyjne uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkoli.

Zapewniona będzie też możliwość przeniesienia całych oddziałów w niezmienionym składzie osobowym. Oznacza to, że uczniowie, którzy dotychczas zżyli się ze swoimi koleżankami i kolegami z klasy będą mogli kontynuować naukę w nowym miejscu w tym samym składzie, łącznie ze swoim dotychczasowym nauczycielem.

Odpowiednie wykorzystanie budynków oświatowych, wyposażenie ich i dostosowanie do zmieniających się standardów, zakładających wykorzystanie nowych technologii, wymagają podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Optymalizacja siatki szkół, dostosowana do zmieniających się prognoz demograficznych i wymogów ustawowych nie jest jednak jedynym powodem. Potrzeby podnoszenia jakości kształcenia, zapewnienie odpowiednich jego form i metod oraz zmiany trendów związanych z edukacją to kolejne, niezwykle istotne aspekty, które powodują potrzebę zmian. O ostatecznych decyzjach dot. projektowanych zmian będziemy informować po przeprowadzonym cyklu spotkań konsultacyjnych.