Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych

12 listopada 2019, 10:23

Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Jaworznie organizuje konkurs profilaktyczny pn. "Misja: Zdrowie zaczyna się w głowie – stop używkom!" dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Jeśli masz pomysł na kampanię związaną z przeciwdziałaniem uzależnieniom stwórz film, plakat bądź ulotkę informacyjną i wygraj atrakcyjne nagrody.

- Projekt "Misja: Zdrowie zaczyna się w głowie – stop używkom" ma za zadanie uaktywnić młodych ludzi ze szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Jaworzna w obszarze działań profilaktycznych. Zaletą profilaktyki rówieśniczej jest fakt, że młodzież chętniej przyjmuje informacje od swoich rówieśników niż od dorosłych, młodzi silniej identyfikują się z ludźmi w swoim wieku, a informacje przekazywane przez rówieśników traktowane są jako bardziej wiarygodne oraz to, że młodzi posługują się tym samym językiem w swojej grupie – tłumaczy Barabra Obertyn dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie, współorganizator konkursu.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie w terminie do 22 listopada 2019 r.  filmu zawierającego treści profilaktyczne i ulotki informacyjno – profilaktycznej lub plakatu profilaktycznego. Film powinien mieścić się w przedziale czasowym od 10 do 12 min. Ulotka format A5., Plakat w formacie A3. Autor projektu  lub autorzy, których może być maksymalnie czterech - nawiązuje do treści hasła "Misja: Zdrowie zaczyna się w głowie – stop używkom!"

Prace konkursowe powinny być przekazem młodzieży do swoich rówieśników związanym z przeciwdziałaniem uzależnieniom np. substancje psychoaktywne  - alkohol, narkotyki, dopalacze, leki itp,– ze szczególnym, zwróceniem uwagi na negatywne konsekwencje ich używania. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna. (zał. nr 2 do regulaminu).

Prace należy przesłać droga mailową na adres sekretariat@lo1.jaworzno.edu.pl:

  • film w formie pliku *mp4 - link umieszczony w serwisie YouTube z pełnymi prawami odczytu,
  • plakat, ulotkę w formie pliku *pdf, *png ( max rozmiar 10 MB )

oraz dostarczyć materiały konkursowe plakat, ulotkę w formie wydrukowanej do sekretariatu I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie ( Jaworzno, ul. Licealna 3).

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne - I miejsce - 1000 zł, II miejsce - 600zł oraz III miejsce - 400zł. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 3 grudnia 2019 roku, natomiast ogłoszenie wyników odbędzie się na uroczystym podsumowaniu w dniu 12  grudnia 2019 roku (czwartek)  w Teatrze Sztuk w Jaworznie  ul. A. Mickiewicza 2.