Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Uczestnicy "Velo Silesia" w Jaworznie

26 września 2019, 11:29

Uczestnicy Velo Silesia w Jaworznie

Uczestnicy "Velo Silesia" w Jaworznie

W środę, 25 września br. w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach rozpoczęło się trzydniowe spotkanie w ramach międzynarodowej konferencji "VELO SILESIA - industrialne trasy rowerowe". Spotkanie Trójkąta Weimarskiego ma na celu wymianę doświadczeń w planowaniu i budowie infrastruktury rowerowej. Uczestnicy konferencji gościli również w Jaworznie, gdzie wzięli udział w przejeździe rowerowym m.in. trasą jaworznickiej Velostrady.

Z delegatami konferencji spotkał się Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert, który zapoznał gości m.in. z działaniami miasta na rzecz infrastruktury rowerowej w mieście, współpracy ze środowiskami rowerowymi czy budowy Velostrady. Podczas spotkania obecny był również Wicearszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki oraz Aleksander Kopia Oficer Rowerowy Województwa Śląskiego.

Spotkania w ramach konferencji poświęcone są planowaniu i budowie infrastruktury rowerowej na Śląsku w oparciu o dziedzictwo przemysłowe regionu oraz w ujęciu europejskim. Zarząd Województwa Śląskiego do wspólnych rozmów zaprosił ekspertów z obszaru turystyki rowerowej i industrialnej z Francji, Niemiec, Austrii, Czech oraz z Polski.

***

Regionalny Trójkąt Weimarski to trójstronne porozumienie między Województwem Śląskim, Nadrenią Północną-Westfalią oraz Hauts-de-France, mające na celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój społeczno-gospodarczy i współpracę tych regionów.
 

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek