Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rusza nabór wniosków na mieszkania w Osiedlu SFERA

26 września 2019, 09:09

Rusza nabór wniosków na mieszkania w Osiedlu SFERA

Rusza nabór wniosków na mieszkania w Osiedlu SFERA

Jaworznickie TBS Sp. z o.o informuje o rozpoczęciu naboru wniosków na mieszkania realizowane w ramach budowy Osiedla Sfera – III Przedsięwzięcie Inwestycyjne. W trzecim etapie powstanie 69 mieszkań na wynajem.

Powstanie 69 mieszkań na wynajem o łącznej powierzchni użytkowej 3 592,29 m2, na które składają mieszkania kategorii:

 • M-2 (pow. użytkowa mieszkań od 35,07 do 38,07 m2),
 • M-3 (pow. użytkowa mieszkań od 46,73 do 50,16 m2),
 • M-4 (pow. użytkowa mieszkań od 63,01 do 65,96 m2).

UWAGA!!! NOWE ZASADY NABORU - PRZECZYTAJ UWAŻNIE

W ramach inwestycji udostępnionych zostanie:

 • 21 mieszkań kat. M-2 (maksymalnie dla 2 osób),
 • 18 mieszkań kat. M-3 (maksymalnie dla 3 osób),
 • 30 mieszkań kat. M-4 (maksymalnie dla 5 osób).

Inwestycja jest finansowana m.in. z kredytu preferencyjnego (finansowanie zwrotne) oraz finansowego wsparcia udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Z związku z powyższym o mieszkania mogą ubiegać się osoby nieposiadające tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w mieście Jaworznie oraz osoby posiadające mieszkanie komunalne bądź socjalne należące do zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Jaworzna pod warunkiem wypowiedzenia przez wnioskodawcę umowy najmu takiego mieszania przed podpisaniem umowy najmu z Jaworznickim TBS Sp. z o.o.

Drugim ustawowym kryterium jest nieprzekraczenie w roku 2018 niżej wskazanych progów dochodowych (dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych):

 • 4 077,54 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 6 116,31 zł dla dwuosobowego gospodarstwa domowego,
 • 8 409,93 zł dla trzyosobowego gospodarstwa domowego,
 • 10 193,86 zł dla czteroosobowego gospodarstwa domowego,
 • 12 232,63 zł dla pięcioosobowego gospodarstwa domowego.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń mieszkania są wynajmowane na czas określony 5 lat. Po tym terminie następuje weryfikacja przez Urząd Miejski w Jaworznie dalszego spełniania ustawowych warunków przydziału takiego mieszkania. Odbywa się to na wniosek najemcy.

Partycypacja w kosztach budowie lokalu wynosi 960 zł/m2 i jest płatna w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy partycypacyjnej. Czynsz (bez mediów) wynosi 11,95 zł/m2. Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wpłata kaucji w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu. Partycypacja oraz kaucja podlegają waloryzacji i zwrotowi po zakończeniu stosunku najmu.

Wnioski należy składać od 26 września do 18 października 2019 r. w siedzibie Jaworznickiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 1. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów za rok 2018. Liczba osób zgłoszonych do zamieszkania nie może przekraczać wyżej wskazanych norma dla danej kategorii mieszkania.

O kolejności wyboru mieszkań decyduje losowanie. Oznacza to, że bez względu na to czy wniosek zostanie złożony w pierwszym czy ostatnim dniu naboru, wnioskodawcy mają równe szanse. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim w przypadku przyjęcia wniosku otrzymują pierwszeństwo w wyborze mieszkań na parterze, nie biorą udziału w losowaniu. W takim przypadku konieczne jest dołączenie do wniosku niezbędnej dokumentacji. Osoby posiadające tytuł prawny do mieszkania komunalnego lub socjalnego należącego do Gminy Miasta Jaworzna mają ustawowe pierwszeństwo w ubieganiu się o mieszkanie.

Przewidywany termin zasiedlenia to ostatni kwartał 2020 roku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.jtbs.jaw.pl.
 

Obrazek