Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Koniec awarii. Przepompownia przy ul. Batorego już działa

20 września 2019, 10:43

Koniec awarii. Przepompownia przy ul. Batorego już działa

Koniec awarii. Przepompownia przy ul. Batorego już działa

Skutki niedawnej awarii przepompowni przy ul Batorego zostały usunięte, uszkodzony zbiornik został naprawiony i 19 września 2019 r. przepompownia tłoczna ścieków przy ul. Batorego została uruchomiona. Obecnie działa i pracuje w swoim normalnym, automatycznym trybie.

Przez cały okres prowadzonych prac naprawczych, przelew burzowy był zatkany, a ścieki bezpiecznie wywożone były na oczyszczalnię. Już po kilku godzinach Wodociągi wraz ze swoimi służbami, przy wsparciu firm zewnętrznych sprawnie zniwelowała skutki awarii, a co najważniejsze zablokowały wypływ ścieków do rzeki. Awaryjny zrzut nieczystości do cieków wodnych jest zgodny z polskim prawem na podstawie wydanych pozwoleń, które posiadają także jaworznickie Wodociągi. Ilości zrzuconej awaryjnie cieczy były nieporównywalnie mniejsze niż przy niedawnej ogromnej awarii w Warszawie.

ObrazekObrazek