Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rozpoczęła się dostawa pojemników na bioodpady

19 września 2019, 12:17

Rozpoczęła się dostawa pojemników na bioodpady

Rozpoczęła się dostawa pojemników na bioodpady

Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem odpady biodegradowalne będą odbierane od właścicieli domów jednorodzinnych w przystosowanych do tego pojemnikach. W tym tygodniu firma odbierająca odpady rozpoczęła dostawę pojemników na bioodpady do domów.

Konsorcjum firm AVR/Miki, które realizuje zadanie odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie Jaworzna dostarcza do domów jednorodzinnych pojemniki o pojemności 120 litrów, w których będą odbierane odpady ulegające biodegradacji – zielone i kuchenne. Pojemniki są przystosowane dla tego rodzaju odpadów, między innymi przez odpowiednią wentylację. Każda nieruchomość jednorodzinna otrzyma jeden pojemnik.

Przyjęliśmy takie rozwiązanie, ponieważ odpady zielone pakowane do szczelnie zamykanych worków już po 2-3 dniach nie nadawały się do przetworzenia w kompostowniach i często były kwalifikowane jako odpady komunalne zmieszane – wyjaśnia zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie Zbigniew Krepel.

Nowe pojemniki powinny trafić do wszystkich nieruchomości w Jaworznie do 16 października br. Do tego dnia można korzystać tak jak dotychczas z brązowych worków na bioodpady, potem ta frakcja będzie odbierana od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych wyłącznie w dostarczonych pojemnikach.