Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Trwają prace naprawcze przepompowni na ul. Batorego

18 września 2019, 15:13

Trwają prace naprawcze przepompowni na ul. Batorego

Trwają prace naprawcze przepompowni na ul. Batorego

Naprawa komory zbiornika, po rozpoznaniu uszkodzeń i przy wsparciu firmy zewnętrznej, rozpoczęła się już w poniedziałek 16 września. W poniedziałek wymieniona została część armatury i kompletowane były stalowe materiały potrzebne do wzmocnienia i zespawania zbiornika. We wtorek przeprowadzono prace spawalnicze oraz badania nieniszczące NDT metodą penetrującą oraz ultradźwiękami. Jednym słowem, sprawdzana była jakość i szczelność wykonanych spoin (spawów). Na środę 18 września zaplanowana została próba szczelności zbiornika, a na następny dzień tj. na 19 września, wstępne uruchomienie przepompowni.

Przez cały okres prowadzonych prac naprawczych, przelew burzowy był zatkany, a ścieki bezpiecznie wywożone były na oczyszczalnię. Ewentualne przyczyny awarii nie są jeszcze do końca znane. Już po kilku godzinach Wodociągi wraz ze swoimi służbami, przy wsparciu firm zewnętrznych sprawnie zniwelowała skutki awarii, a co najważniejsze zablokowały wypływ ścieków do rzeki. Awaryjny zrzut nieczystości do cieków wodnych jest zgodny z polskim prawem na podstawie wydanych pozwoleń, które posiadają także jaworznickie Wodociągi. Ilości zrzuconej awaryjnie cieczy były nieporównywalnie mniejsze niż przy niedawnej ogromnej awarii w Warszawie.

ObrazekObrazek