Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Przebudowa skrzyżowania na Warpiu

17 września 2019, 12:30

Przebudowa skrzyżowania na Warpiu

Przebudowa skrzyżowania na Warpiu

Na przełomie września i października rozpocznie się przebudowa skrzyżowania ulic: Północnej, Drabika i św. Wojciecha. Remont spowodowany jest koniecznością zmiany geometrii skrzyżowania na odcinku przejściowym pomiędzy nowo przebudowaną, a starą częścią ulicy.

- Zmiana kształtu skrzyżowania zostanie uzyskana poprzez przesunięcie osi jezdni i jej obramowania – tłumaczy Andrzej Kramarz z Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Jaworznie. - W ramach zadania założono przebudowę krawężników, chodników, odwodnienia jezdni oraz wymianę nawierzchni asfaltowej w tarczy skrzyżowania.

Wydział Inwestycji Miejskich podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych w powyższym zakresie z Wykonawcą. Obecnie trwa procedura zatwierdzenia organizacji ruchu na czas robót. Prace budowlane rozpoczną się na przełomie września i października, a koszt przebudowy wyniesie około 80 tys. zł brutto.