Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Awaria pompowni przy ul. Batorego

15 września 2019, 13:11

Jak informują jaworznickie Wodociągi, w dniu wczorajszym na skutek awarii doszło do rozszczelnienia zbiornika przepompowni ścieków przy ul. Batorego. Niezwłocznie po otrzymaniu sygnału o awarii służby techniczne Wodociągów Jaworzno podjęły standardowe działania naprawcze mające na celu przywrócenie normalnej pracy obiektu. O efektach pracy Wodociągi Jaworzno będą informować na bieżąco.

Udało się to dopiero w późnych godzinach nocnych. Jednak po kilku godzinach pracy, zbiornik uległ kolejnej awarii. W dniu dzisiejszym wznowiono prace naprawcze w komorze zbiornika oraz niezwłocznie przekazano informację do publicznej wiadomości. Warunki pracy, ze względu na specyfikę obiektu i materii w niej płynącej, są ciężkie. Na skutek awarii ścieki trafiające do przepompowni zostały zgodnie z wydanymi pozwoleniami, czasowo przekierowane przelewem burzowym do rzeki Przemsza. W najbliższym czasie rozważana jest również możliwość ozonowania ścieków.

O efektach pracy Wodociągi Jaworzno będą informować na bieżąco.

Kontakt dla mediów
Specjalista ds. public relations  Sławomir Grucel
tel. 32 318 60 64 lub kom. 668 331 487
email: slawomir.grucel@wodociagi.jaworzno.pl