Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Uczczono 80-lecie wybuchu II Wojny Światowej

2 września 2019, 08:14

Uczczono 80-lecie wybuchu II Wojny Światowej

Uczczono 80-lecie wybuchu II Wojny Światowej

W niedzielę, 1 września w 80-tą rocznicę wybuchu II Wojny Światowej w dzielnicy Stara Huta odsłonięto obelisk upamiętniający pomordowanych mieszkańców naszego miasta. Obelisk stanął na rondzie im. XX Batalionu Szturmowego Armii Krajowej.

W uroczystości udział wzięli m.in. Paweł Silbert Prezydent Miasta Jaworzna, Maria Materla Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Radni Rady Miejskiej, rodziny zamordowanych w czasie II Wojny Światowej jaworznian, przedstawiciele organizacji kombatanckich oraz przedstawiciele miejskich jednostek.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji ofiar w Kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny. Następnie w dzielnicy Stara Huta na rondzie im. XX Batalionu Szturmowego Armii Krajowej odsłonięty został obelisk z tablicą upamiętniającą pomordowanych mieszkańców Jaworzna.

Ponadto w Muzeum Miasta Jaworzna otwarto wystawę "Dramat XX wieku: Jaworznianie i Jaworzno w czasie II wojny światowej".

***

Rada Miejska w Jaworznie, 4 czerwca 2019 r. , podjęła uchwałę o nadaniu nazwy rondu znajdującemu się w obrębie skrzyżowania ulic Olszewskiego, Reja i Fabrycznej, imienia XX Batalionu Szturmowego Armii Krajowej.Odsłonięcie obelisku upamiętniającego zarówno organizację jak i postaci z nią związane, odbyło się na wniosek mieszkańców Mieczysława Kijowskiego i Wojciecha Knapika.


Rondo XX Batalionu Szturmowego Armii Krajowej

XX Batalion Szturmowy Armii Krajowej był najliczniejszą niepodległościową organizacją konspiracyjną w Jaworznie w okresie II wojny światowej. Powstał w 1943 r. w wyniku połączenia między innymi Organizacji Polski Niepodległej, Grupy "Jastrząb" oraz Grupy "eR". Działalność batalionu opierała się na prowadzeniu działań sabotażowych,szkoleniowych i propagandowych.

W latach 1943 – 1944 niemiecki okupant prowadził akcje mające na celu rozbicie struktur organizacji. W ich wyniku w więzieniach i obozach koncentracyjnych znalazło się ponad 100 osób z których co najmniej 35 Niemcy zamordowali, zaś 19 osób zostało zabitych podczas aresztowania.

Zginęli:

1 grudnia 1943 r.
Edward Bulga, Piotr Bulga, Wiktor Faltus, Władysław Głowacz, Tadeusz Janikowski, Eugeniusz Krawczyk, Fryderyk Purchałka, Rudolf Rożnowski, Piotr Sośnierz, Ignacy Tosza

29 sierpnia 1944 r.
Hilary Herman, Władysław Jamróz, Franciszek Madej, Feliks Małkus, Jadwiga Małkus, Bronisław Rogoziński, Roman Smagacz, Józef Wójcik

3 września 1944 r.
Alfred Stalmach

ObrazekObrazekObrazek