Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Podpisano porozumienie w sprawie byczyńskiej szkoły

29 sierpnia 2019, 14:50

Szkody powstałe na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 i w jej bezpośrednim otoczeniu zostaną naprawione, a spółka TAURON Wydobycie odstąpi od eksploatacji złoża mogącej w przyszłości wpłynąć na kolejne uszkodzenia. Dzisiaj (czwartek, 29 sierpnia) podpisane zostało stosowne porozumienie pomiędzy przedsiębiorstwem, a gminą Jaworzno. Obydwu stronom porozumienia zależy na jak najszybszym przywróceniu funkcjonowania budynku szkoły.

Z końcem listopada ubiegłego roku budynek szkoły w Byczynie musiał zostać zamknięty ze względu na powstałe tam w wyniku eksploatacji górniczej uszkodzenia. Uczniowie zostali w rezultacie przeniesieni do klubu Niko (młodsze klasy) oraz do budynku przy ul. Sportowej (starsze klasy). Dzieciom zapewnione zostały odpowiednie warunki do nauki, a TAURON Wydobycie zobowiązał się pokrywać koszty transportu uczniów do budynku zastępczego przy ul. Sportowej, wynajmu pomieszczeń w klubie MCKiS Niko oraz przygotowania i transportu posiłków dla dzieci.

Po przeprowadzeniu odpowiednich analiz przedsiębiorstwo zobowiązało się do tego, że w przyszłości nie będzie prowadzić eksploatacji górniczej, która mogłaby mieć wpływ na powstawanie nowych uszkodzeń w budynku szkoły.

Na mocy zawartego pomiędzy gminą a spółką porozumienia, TAURON Wydobycie zobowiązał się do kompleksowego usunięcia wszystkich uszkodzeń pochodzenia górniczego i przywrócenia budynku do pełnej funkcjonalności w dotychczasowej lokalizacji.  Zarówno szczegółowy zakres, jak i sposób wykonania prac zostaną ustalone po przeprowadzonej wspólnie przez przedstawicieli spółki i gminy inwentaryzacji, na podstawie której opracowany zostanie projekt i wykonane zostaną naprawy. Inwentaryzacja ma potrwać do czterech tygodni od podpisania porozumienia.

Do momentu wykonania wszystkich prac i przywrócenia budynku do stanu, w którym działalność szkoły będzie mogła zostać wznowiona, spółka TAURON Wydobycie będzie nadal pokrywać koszty przygotowania i transportu posiłków dla dzieci, transportu uczniów do budynku przy ul. Sportowej oraz wynajmu pomieszczeń w klubie MCKiS Niko.