Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowe stawki za wodę i ścieki

17 lipca 2019, 14:24

Nowe stawki za wodę i ścieki

Nowe stawki za wodę i ścieki

Wprowadzenie nowej taryfy to element dużych planów inwestycyjnych jaworznickich Wodociągów, m.in. oddanie w użytkowanie inwestycji kanalizacyjnej w Byczynie o wartości 26,5 mln zł, przeprowadzenie za 18 mln zł modernizacji oczyszczalni, a w kolejnych latach rozpoczęcie ponad kilkumilionowej inwestycji w Dąbrowie Narodowej oraz w Cezarówkach Dolnej i Górnej. Taryfa wzrośnie od 25 lipca. Za metr sześcienny wody zapłacimy 5,65 zł brutto, a za odbiór metra sześciennego ścieków 9,85 zł brutto. Stawka wody wzrośnie o 42 gr brutto, a ścieków o 90 gr brutto. Jest to pierwszy wzrost cen wody od 7 lat.

Wzrost taryfy to wkład w realizowane przez jaworznickie Wodociągi inwestycji kanalizacyjnych w Byczynie, Cezarówkach Górnej i Dolnej oraz w Dąbrowie Narodowej. W związku z tym konieczna jest korekta istniejącej taryfy, która nie wzrastała od kilku lat.

- Plany inwestycyjne powstają w oparciu o oczekiwania mieszkańców Jaworzna i dlatego są dla nas ważne. Jednak bez odpowiedniego poziomu cen z części nich bylibyśmy zmuszeni zrezygnować albo przynajmniej odłożyć w czasie, a tego nie chcemy robić. Dlatego będziemy analizować warunki gospodarcze i w przypadku ich zmiany w stosunku to tego jakie zostały założone w zatwierdzonej taryfie, będziemy wnioskować do regulatora o ewentualną zmianę – wyjaśnia Rafał Łabaj, prezes ds. finansowych Wodociągów Jaworzno sp. z o. o.

Regulator cen, którym od 2018 roku jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, po korektach i wyjaśnieniach zatwierdził złożony 26 lutego tego roku przez Wodociągi Jaworzno wniosek taryfowy o dokonanie zmian cen wody i ścieków w latach 2019, 2020 i 2021. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków tworzone są zawsze na podstawie kosztów dotyczących działalności wodociągowo-kanalizacyjnej, a od 2018 roku zatwierdzane i kalkulowane są na okres 3 lat, nie przez Radę Miasta, a specjalnie powołane do tego Gospodarstwo Wodne. Ostatni raz cena wody w Jaworznie wzrosła na przełomie lat 2012 i 2013, a w roku 2014 została ona nawet obniżona o 16 groszy. Natomiast cena ścieków obowiązywała niezmiennie od 2015 roku. Jednak patrząc na obecnie zmieniające się wartości rynkowe, początkiem roku Wodociągi podjęły niełatwą decyzję o wprowadzeniu podwyżek cen wody i ścieków.

Propozycja wodociągów złożona 26 lutego br. dotyczyła zmiany ceny wody o 42 gr brutto za metr sześcienny, a ścieków o 90 gr brutto za metr sześcienny w 2019 roku. W 2020 zmiana ceny wody miałaby wynieść 28 gr brutto, a ścieków 50 gr brutto. Natomiast w ostatnim roku obowiązywania taryfy, czyli w 2021 planowano zmianę ceny wody o 29 gr brutto, a ścieków o 51 gr brutto.

Jednak w toku postępowania administracyjnego oraz po wprowadzeniu korekt do złożonego wniosku taryfowego, Państwowy Regulator zatwierdził wniosek zgodnie z którym, w 2019 roku w Jaworznie cena wody wzrośnie o 42 gr brutto, a ścieków o 90 gr brutto. W roku 2020 cena wody zmieni się o 10 groszy, a cena ścieków pozostanie bez zmian. Natomiast w roku 2021, będą obowiązywać stawki z roku 2020. We wszystkich 3 latach opłaty abonamentowe pozostaną na tym samym poziomie.

Zgodnie z wydaną decyzją, nowa stawka za wodę (5,65 zł za 1m3) i ścieki (9,85 zł za 1 m3) w roku 2019 zacznie obowiązywać od dnia 25 lipca.