Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Więcej klas w szkołach średnich

16 lipca 2019, 09:40

Więcej klas w szkołach średnich

Więcej klas w szkołach średnich

We wtorek, 16 lipca absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów poznają wyniki rekrutacji do szkół średnich. W związku z dużym zainteresowaniem uczniów profilem biologiczno-chemicznym w dwóch liceach otwarto dodatkowe klasy.

W tym roku gmina na podstawie liczby uczniów kończących szkołę podstawową i gimnazjum zabezpieczyła dla wszystkich absolwentów miejsca w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia. Już w lutym br. ustalona została liczba oddziałów w przyszłych szkołach ponadpodstawowych, odrębnie dla absolwentów gimnazjów i absolwentów szkół podstawowych.

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych opublikowali na szkolnych stronach internetowych dokładne informacje związane z naborem. W dniu 15 lipca 2019 r. nastąpił elektroniczny przydział miejsc do poszczególnych szkół ponadpodstawowych dla uczniów po szkole podstawowej i po gimnazjum.

Po analizie danych zawartych w pierwszym raporcie elektronicznego systemu rekrutacji dla województwa śląskiego, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, podjęta została decyzja o utworzeniu w dwóch liceach ogólnokształcących dwóch dodatkowych oddziałów biologiczno–chemicznych, które cieszyły się największym zainteresowaniem młodzieży. Tym samym zwiększona została liczba miejsc dla zainteresowanych uczniów.

Dodatkowe klasy utworzone zostały w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki dla absolwentów gimnazjów oraz w III Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego w Zespole Szkół Ogólnokształcących  dla absolwentów szkół podstawowych. Zainteresowani uczniowie mogą uzyskać pełną informację o wolnych miejscach w sekretariatach poszczególnych szkół.

W całym kraju trwa rekrutacja do szkół średnich. W tym roku o miejsca w szkołach średnich ubiegają się dwa roczniki: pierwszy - absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych oraz ostatni rocznik gimnazjalistów. Harmonogram rekrutacji jest inny w różnych województwach, decyzję o harmonogramie podejmują kuratoria oświaty.