Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

76. rocznica pacyfikacji leśniczówki w Jeziorkach

7 lipca 2019, 15:44

76. rocznica pacyfikacji leśniczówki w Jeziorkach

76. rocznica pacyfikacji leśniczówki w Jeziorkach

Pod pomnikiem w Jeziorkach mieszkańcy upamiętnili jaworznian, którzy za walkę o wolność kraju ponieśli najwyższą ofiarę. Podczas wydarzeń w 1943 r. oprócz partyzantów poległych w walkach z hitlerowcami, ucierpiało także wielu mieszkańców stanowiących ludność cywilną, którzy byli aresztowani i trafili do obozów koncentracyjnych.

Niedzielne uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika w Jeziorkach. Po Mszy Świętej, nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym wydarzenia sprzed 76 laty. Cześć ich pamięci oddali m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Monika Bryl, Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kaczmarek, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Anna Lichota, radni Rady Miejskiej, poczty sztandarowe, organizacje patriotyczne oraz mieszkańcy Jaworzna.

W lipcu 1943 roku, Niemcy zrobili obławę w pobliżu leśniczówki i aresztowali członków tzw. "Grupy leśnej" AK. Partyzantów Arnolda Preglera i Franciszka Abstorskiego. Arnolda Preglera aresztowali wraz z rodziną. Sam Arnold Pregler został rozstrzelany w Oświęcimiu jesienią 1944 roku. Represjonowano także członków spokrewnionych z nimi rodzin, nie oszczędzono nawet małych dzieci i kobiet w ciąży.

* * *

Napis na tablicy pomnikowej głosi:
Pamięci ofiar pacyfikacji leśniczówek w Jeziorkach i Byczynie w lipcu 1943 roku.
Społeczność Jaworzna w 75. rocznicę tragedii.

W lipcu 1943 roku niemiecki okupant przeprowadził akcję pacyfikacyjną leśniczówek w Jeziorkach i Byczynie wymierzoną przeciwko jaworznickim grupom konspiracji niepodległościowej, działającym w lasach pomiędzy Byczyną, Jeziorkami, Dobrą, Pieczyskami, Wilkoszynem i Ciężkowicami. Aresztowania objęły żołnierzy i działaczy formacji podziemnych oraz członków ich rodzin. W jej wyniku oraz po osadzeniu w niemieckich obozach koncentracyjnych śmierć ponieśli:

Bronisława Abstorska, Ewelina Abstorska, Franciszek Abstorski, Janina Abstorska, Kamila Abstorska, Mieczysław Abstorski, Władysława Herman, Marysia Otrębska, Anna Posch, Bogumiła Posch, Helena Posch, Janina Posch, Józef Posch, Karol Posch, Arnold Pregler, Kazimierz Pregler, Maria Pregler, Julian Rembiecha, Anna Sołtysek, Jan Sołtysek, Michał Stożek, Wiktoria Stożek

ObrazekObrazekObrazekObrazek