Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Warpie"

8 lipca 2019, 08:54

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Warpie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Warpie"

Od 5 lipca do 2 sierpnia 2019 r. można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warpie" w Jaworznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożonym ponownie  do publicznego wglądu we fragmentach oznaczonych na mapie, w dni robocze w godzinach pracy urzędu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52 w Jaworznie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami w granicach objętych ponownym wyłożeniem odbędzie się 25 lipca 2019 r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 w sali 1, o godz. 15.00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte z projekcie planu miejscowego, w granicach objętych ponownym wyłożeniem, do 16 sierpnia 2019 r. może wnieść uwagi na piśmie.

Projekt planu można znaleźć również w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.jaworzno.pl/m,19308,projekt-wylozony.html.