Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Atrakcyjna działka inwestycyjna na sprzedaż

27 czerwca 2019, 14:23

Atrakcyjna działka inwestycyjna na sprzedaż

Atrakcyjna działka inwestycyjna na sprzedaż

Gmina Miasta Jaworzno ogłosiła przetarg dotyczący sprzedaży dużej działki inwestycyjnej przy ul. Rozwojowej w Jeleniu. Blisko 6 ha (ponad 59 tys. m kw.) terenu - z bezpośrednim dostępem do drogi i niespełna 400 m od autostrady A4 - na którym z powodzeniem można posadowić duży zakład produkcyjny z towarzyszącą infrastrukturą (obiekty produkcyjne, biurowce, magazyny, parkingi, rampy). Nowa, obniżona cena wywoławcza działki, 3 254 400,00 zł netto. Przetarg odbędzie się 7 sierpnia 2019 roku w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Działka wystawiona na sprzedaż przez gminę położona jest przy skrzyżowaniu ul. Dąb z ul. Rozwojową - niespełna 400 m od autostrady A4. Zaletą takiego położenia jest łatwy dostęp do autostrady A4 (obsługującej relację Kraków - Katowice) oraz do Drogi Współpracy Regionalnej. Aby dotrzeć stąd do Krakowa wystarczy pokonać 60 km autostradą, natomiast do Katowic - 25 km. Kierując się zaś na południe, zaledwie po pokonaniu 15 km osiągniemy centrum Oświęcimia. Dojazd do lotniska w Balicach zajmuje raptem pół godziny (45 km).

Działka inwestycyjna umiejscowiona jest w strefie przemysłowej, leżącej w oddaleniu od zabudowań mieszkalnych i oddzielonej od nich obszarem zalesionym. W bezpośrednim  sąsiedztwie gruntu wystawionego na sprzedaż, znajdują się inne tereny inwestycyjne o przeznaczeniu produkcyjno-usługowym. Uzbrojenie obszaru obejmuje sieć elektryczną, wodociąg, kanalizację, gazociąg oraz sieć teleinformatyczną.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działka ma przeznaczenie produkcyjno-usługowe. Podstawowe zagospodarowanie przewiduje usługi produkcyjne oraz obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Dopuszcza się zabudowę o wysokości 4 kondygnacji nad ziemią (nie więcej jednak niż 16 m).

Powierzchnia nieruchomości wynosi 59.076 m kw., a plan miejscowy dopuszcza do zabudowy jej 60 proc.

Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu będzie wynosić 3 254 400,00 zł netto, co daje średnią cenę nieco ponad 55 zł za m kw. Nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani innymi zobowiązaniami. Wadium w wysokości 488.000,00 zł w pieniądzu wnieść należy w terminie do 31 lipca 2019 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Nieograniczony przetarg ustny dotyczący sprzedaży opisanej działki inwestycyjnej odbędzie się 7 sierpnia 2019 roku w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Jaworznie (ul. Grunwaldzka 33).

Informacji na temat nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału Współpracy Społecznej i Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie z siedzibą w przy Placu Górników 5 II piętro, pokój nr 117, tel: 32 6181 712 - 713, e-mail: invest@um.jaworzno.pl

Obrazek
Obrazek