Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rondo XX Batalionu Szturmowego Armii Krajowej

18 czerwca 2019, 13:18

Wizualizacja

Wizualizacja

Rondo u zbiegu ulic Fabrycznej i Mikołaja Reja w dzielnicy Stara Huta - w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej - otrzyma nazwę XX Batalionu Szturmowego Armii Krajowej. Z wnioskiem o uczczenie żołnierzy podziemia niepodległościowego wystąpili mieszkańcy Jaworzna.

Zaproponowana przez mieszkańców nazwa zyskała pozytywną opinię Instytutu Pamięci Narodowej. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni zagłosowali za przyjęciem zaproponowanej przez mieszkańców nazwy.

XX Batalion Szturmowy Armii Krajowej był najliczniejszą niepodległościową organizacją konspiracyjną w Jaworznie w okresie II wojny światowej. Powstał w 1943 r. w wyniku połączenia między innymi Organizacji Polski Niepodległej, Grupy "Jastrząb" oraz Grupy "eR". Działalność batalionu opierała się na prowadzeniu działań sabotażowych, szkoleniowych i propagandowych. W latach 1943 - 1944 niemiecki okupant prowadził akcje mające na celu rozbicie struktur organizacji. W ich wyniku w więzieniach i obozach koncentracyjnych znalazło się ponad 100 osób, z których co najmniej 35 Niemcy zamordowali, zaś 19 osób zostało zabitych podczas aresztowania.

Na rondzie stanie obelisk o następującej treści:

Zginęli:

1 grudnia 1943 r.
Edward Bulga
Piotr Bulga
Wiktor Faltus
Władysław Głowacz
Tadeusz Janikowski
Eugeniusz Krawczyk
Fryderyk Purchałka
Rudolf Rożnowski
Piotr Sośnierz
Ignacy Tosza

29 sierpnia 1944 r.
Hilary Herman
Władysław Jamróz
Franciszek Madej
Feliks Małkus
Jadwiga Małkus
Bronisław Rogoziński
Roman Smagacz
Józef Wójcik

3 września 1944 r.
Alfred Stalmach

Cześć Ich Pamięci!
W 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej
Mieszkańcy Jaworzna
Jaworzno, 2019