Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Druhowie z OSP z większymi stawkami

18 czerwca 2019, 11:10

Druhowie z OSP z większymi stawkami

Druhowie z OSP z większymi stawkami

Na dzisiejszej (18 czerwca) sesji Rady Miejskiej radni zadecydowali o zmianie stawek godzinowych ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Jaworzna.

Maksymalna kwota, jaką strażacy-ochotnicy mogą otrzymać za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach wynosi 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przed przyjęciem uchwały przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Stawki, jakie od 2012 roku otrzymywali druhowie z jaworznickich OSP wynosiły 12 zł za godzinę działań ratowniczych i 2 zł za godzinę udziału w szkoleniach. Te kwoty stanowiły odpowiednio 62 procent i 10 procent maksymalnych stawek, określonych w ustawie. Należy też zauważyć, że w ciągu siedmiu lat obowiązywania poprzednich stawek o około 40 procent zwiększyła się wysokość przeciętnego wynagrodzenia (z 3 399,52 zł w 2011 r. do 4 863,74 zł w I kw. 2019 r.) w Polsce.

Jednostki OSP w Jaworznie są istotnym elementem systemu bezpieczeństwa naszego miasta. Interweniują w ponad 20 proc. wszystkich zdarzeń związanych z gaszeniem pożarów oraz innymi zagrożeniami, niejednokrotnie wykonują zadania samodzielnie. Angażują się również w zabezpieczanie miejskich imprez (w ubiegłym roku strażacy z OSP wykonywali takie zadania dwudziestokrotnie). Ochotnicy mają też coraz wyżej stawiane wymagania dotyczące wyszkolenia.

W związku z tym prezes zarządu Miejskiego Związku OSP w Jaworznie zwrócił się do Prezydenta Miasta Jaworzna z prośbą o podjęcie inicjatywy zmierzającej do przyjęcia uchwały Rady Miejskiej, określającej nowe wysokości stawek ekwiwalentu. Po dzisiejszym głosowaniu, w którym radni przegłosowali uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaworznie, druhowie będą otrzymywać 18 zł za godzinę działań ratowniczych oraz 8 zł za godzinę szkolenia.